Bliv frivillig200 frivillige hjælper allerede Dyrenes Beskyttelse med at sikre dyrevelfærden på lokalt plan.
Hvis der er et behov i dit lokalområde, kan du også hjælpe Dyrenes Beskyttelse på frivillig basis.

Vil du være aktiv i Dyrenes Beskyttelse?
For at deltage som frivillig i Dyrenes Beskyttelse kræver det, at du har et stort engagement og en viden om dyr og dyrevelfærd. Det forudsætter også en god vurderingsevne og evnen til at indgå i dialog. Derudover skal du kunne afse en stor del af din fritid på at arbejde med de lokale dyreværnssager. Som regel starter du din frivillige indsats som kredsassistent. Her støtter du kredsformandens arbejde.

Krav til en kredsformand

  • Skal have viden om og respekt for dyr
  • Skal have en naturlig myndighed og en høj grad af troværdighed
  • Skal kunne gøre sig synlig i sit lokalsamfund
  • Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser
  • Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer
  • Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen.
  • Må ikke lade sig gå på af, at folk bliver vrede eller sure, når man henvender sig
  • Skal beherske it på let brugerniveau
  • Skal have adgang til en bil

Se her hvor Dyrenes Beskyttelse mangler kredsformænd

Hvad laver man som aktiv i Dyrenes Beskyttelse?
Som aktiv i Dyrenes Beskyttelse arbejder man ulønnet som kredsformand.
Det er kredsformandens opgave at tage sig af lokale dyreværnssager, hvor dyr udsættes for vanrøgt, mishandling eller lider på anden vis. De lokale dyreværnssager drejer sig mest om katte, hunde, heste, udegående kreaturer, dyrehandlere og markeder samt dyretransporter.
Hvert år får kredsformændene omkring 9000 sager om dyr, der i nød. I 2013 omfattede disse sager over 36.000 dyr.

Arbejdet som frivillig
En kredsformands opgaver er alsidige. Et godt kendskab til dyr og deres adfærd, samt en god vurderingsevne er afgørende for, at opgaverne bliver løst bedst muligt. Størstedelen af dyreværnssager løses gennem dialog mellem ejeren af dyret og den lokale kredsformand. Nogle sager er dog så alvorlige, at kredsformanden må tilkalde en dyrlæge og måske foretage en politianmeldelse. I særligt vanskelige sager, kan man inddrage en dyreværnsinspektør fra Dyrenes Beskyttelse. Kredsformanden overholder altid lovgivningen, herunder reglerne om den private ejendomsret.

Resultater gennem dialog

Erfaringen i Dyrenes Beskyttelses er, at foreningen i langt de fleste tilfælde opnår resultater gennem dialog. Derigennem sikrer vi den bedste og hurtigste løsning for de involverede parter i en dyreværnssag. For at optimere arbejdet, deltager kredsformændene løbende i kurser om dyrs behov, kurser om lovgivning, kommunikation, sagsbehandling og samarbejde med myndighederne.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

1812 app

Hurtig hjælp til dyr i nød

1812 app

LUK DETTE VINDUE
Underskriftindsamling

Slut med vilde dyr i cirkus!

Vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer hører ikke hjemme i cirkus. Dyr bør ikke lide for underholdningens skyld. Vilde dyr bliver i dag transporteret landet rundt med cirkus, hvor deres opstaldning og foldarealer på ingen måde tilgodeser dyrenes basale behov. Skriv under for at få det stoppet.

Med din støtte i ryggen vil vi lægge pres på politikerne for, at de skal ændre loven, så vilde dyr ikke skal leve en stresset tilværelse med megen transport og alt for lidt plads.

1
 
1) Oplyser du dit telefonnummer, kan vi kontakte dig telefonisk vedr. Dyrenes Beskyttelses arbejde og kampagner

Tak for din underskrift!