Dyrene i finansloven

12. nov 2012
I den netop offentliggjorte finanslov er der flere positive takter både i forhold til dyr i produktionen, familiedyr og herreløse dyr

Regeringen og Enhedslisten har efter ugers intensive forhandlinger fået styr på hvordan næste års nationale budget skal skrues sammen. Dyrenes velfærd har indgået i forhandlingerne og fundet vej til den endelige aftale.

Dyrevelfærdspuljen, som er en ansøgningspulje for foreninger, der beskæftiger sig med at forbedre dyrevelfærden, får tilført 3,5 millioner ekstra hvert år de næste tre år. Det er en forøgelse af puljens størrelse med mere end 50 %. Planen med dette løft er bl.a., at man vil fremme dyrevelfærden for familiedyr og herreløse dyr.

"Dyrenes Beskyttelse har i flere år gjort opmærksom på, at opgaven med at håndtere bortkomne og herreløse dyr har været underprioriteret. Med de ekstra midler i Dyrevelfærdspuljen ser det nu ud til, at området kan få et længe tiltrængt løft", siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Også produktionsdyrene får opmærksomhed i finanslovsaftalen. Som en del af de 1½ milliard, som skal gå til grøn omstilling, er der afsat 60 millioner kroner til at sikre fødevareerhvervet som grøn vækstmotor. Velfærdsforbedringer for svin og udvikling af økologien i landbruget og fødevareproduktionen er nogle af de emner, de 60 millioner skal bruges på.  Dyrenes Beskyttelse hilser ambitionen om at styrke den økologiske produktion velkommen. Desuden er det yderst positivt, at man omsider sætter fokus på forbedring af staldforholdene i den industrielle svineproduktion.

"Der er i høj grad brug for en indsats for at forbedre forholdene for de mange millioner svin i den industrielle svineproduktion. Ud over den indsats der kan gøres for de afsatte midler, glæder Dyrenes Beskyttelse sig også over det signal, der ligger i, at grisenes velfærd nu er kommet på finansloven", udtaler Britta Riis.

Med indgåelsen af finanslovsaftalen er banen kridtet godt op. Overskrifter på midlernes anvendelse ligger fast, og Dyrenes Beskyttelse er yderst tilfredse med, at dyrene er med under flere af disse. Men hvilke konkrete initiativer det vil give sig udslag i, har vi til gode at se. Dyrenes Beskyttelse håber, at de vil komme dyrene til gavn, både dyrene i staldene, dyrene i vores hjem og de herreløse dyr. Foreløbig tegner det godt.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad