Forfinelse

Kaniner i forbedret opstaldning hos Novo Nordisk
Foto: Novo Nordisk

Refinement kan oversættes til "forfinelse" på dansk. Forfinelse kan betyde, at forsøgene gøres mere præcise. Det er vigtigt, at forsøgene er designet, så der opnås brugbare resultater, at der kun anvendes det antal dyr, der er nødvendigt, samt at dyrene udsættes for så lidt ubehag som muligt.

Opstaldning
Graden af ubehag kan mindskes ved, at dyrene opstaldes under ordentlige forhold.

Dyrenes Beskyttelse har siden 2003 arbejdet for at få supplerende retningslinjer vedrørende opstaldning og pasning af forsøgsdyr tilføjet lovgivningen. Først d. 1. september 2010 er den reviderede "Bekendtgørelse om forsøgsdyr pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v." trådt i kraft, dog med en række overgangsordninger indtil 1. september 2014. Uanset dette mener Dyrenes Beskyttelse dog stadig, at der er grundlag for at fortsætte arbejdet med optimering af forsøgsdyrs opstaldning og pasning.

Høringssvar om bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning PDF-format

Færre smerter
Der skelnes mellem forskellige belastningsgrader hvad angår smerte, idet procedurer kan klassificeres som henholdsvist uden opvågning (non-recovery), mild (mild), moderat (moderate) og intens (severe). Herudover defineres en nedre grænse (lower threshold) og øvre grænse (upper threshold) for smerte. Den nedre grænse defineres som smerte, der er større end eller lig med et nålestik ("kanylekriteriet"), medens den øvre grænse er længerevarende intens smerte, der ikke kan lindres.

Det er Dyrenes Beskyttelses opfattelse, at der bør anvendes procedurer, som medfører mindst mulig smerte for de involverede forsøgsdyr. Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at dyr under nogen omstændigheder, heller ikke kortvarigt, bør opleve intens smerte.

EU-rapport om klassifikation af smertebelastning PDF-format

Download PDF-læseren Adobe Reader, hvis du ikke har den installeret.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Besøg vores webshop

Check vores

webshop ud

Tag på shopping i Dyrenes Beskyttelses webshop og støt dyrene, når du handler.
LUK DETTE VINDUE
Underskriftindsamling

Slut med vilde dyr i cirkus!

Vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer hører ikke hjemme i cirkus. Dyr bør ikke lide for underholdningens skyld. Vilde dyr bliver i dag transporteret landet rundt med cirkus, hvor deres opstaldning og foldarealer på ingen måde tilgodeser dyrenes basale behov. Skriv under for at få det stoppet.

Med din støtte i ryggen vil vi lægge pres på politikerne for, at de skal ændre loven, så vilde dyr ikke skal leve en stresset tilværelse med megen transport og alt for lidt plads.

1
 
1) Oplyser du dit telefonnummer, kan vi kontakte dig telefonisk vedr. Dyrenes Beskyttelses arbejde og kampagner

Tak for din underskrift!