Forfinelse

Kaniner i forbedret opstaldning hos Novo Nordisk
Foto: Novo Nordisk

Refinement kan oversættes til "forfinelse" på dansk. Forfinelse kan betyde, at forsøgene gøres mere præcise. Det er vigtigt, at forsøgene er designet, så der opnås brugbare resultater, at der kun anvendes det antal dyr, der er nødvendigt, samt at dyrene udsættes for så lidt ubehag som muligt.

Opstaldning
Graden af ubehag kan mindskes ved, at dyrene opstaldes under ordentlige forhold.

Dyrenes Beskyttelse har længe arbejdet for at få supplerende retningslinjer vedrørende opstaldning og pasning af forsøgsdyr tilføjet lovgivningen. Dyrenes Beskyttelse mener, at der er grundlag for at fortsætte arbejdet med optimering af forsøgsdyrs opstaldning og pasning.

Færre smerter
Der skelnes mellem forskellige belastningsgrader hvad angår smerte, idet procedurer kan klassificeres som henholdsvist uden opvågning (non-recovery), mild (mild), moderat (moderate) og intens (severe). Herudover defineres en nedre grænse (lower threshold) og øvre grænse (upper threshold) for smerte. Den nedre grænse defineres som smerte, der er større end eller lig med et nålestik ("kanylekriteriet"), medens den øvre grænse er længerevarende intens smerte, der ikke kan lindres.

Det er Dyrenes Beskyttelses opfattelse, at der bør anvendes procedurer, som medfører mindst mulig smerte for de involverede forsøgsdyr. Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at dyr under nogen omstændigheder, heller ikke kortvarigt, bør opleve intens smerte.

EU-rapport om klassifikation af smertebelastning PDF-format

Download PDF-læseren Adobe Reader, hvis du ikke har den installeret.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Balder

Giv dyr som hvalpen Balder en lys fremtid

Hver en krone gør en forskel