Lovgivning om burræve

burræv
Burræve er lovgivningsmæssigt hovedsageligt dækket af ’Lov om forbud mod hold af ræve’. Derudover er der en række bekendtgørelser m.v., der beskytter burrævene:

Lov om forbud mod hold af ræve trådte i kraft i august 2009, efter en kampagne mod burræve, som Dyrenes Beskyttelse kørte i 2007.
Bekendtgørelse om frist for ansøgning om tilladelse til fortsat at drive virksomhed med hold af ræve.
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr.
Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.
Bekendtgørelse om opdræt af ræve.
Forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet.

Anbefalinger om udtalelser
Europarådets anbefalinger vedr. pelsdyr (PDF-format).
Udtalelse om pelsdyrproduktion fra Det Dyreetiske Råd (PDF-format).
Udtalelse om pelsdyrproduktion fra EU's videnskabelige komité (PDF-format).

Høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve
.Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Balder

Giv dyr som hvalpen Balder en lys fremtid

Hver en krone gør en forskel