Træning af jagthunde med ræve

ræv

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at det er et rimeligt og sagligt argument mod brug af levende ræve til træning af jagthunde, at det påstås, at der ikke foreligger et alternativ. 

Dyrenes Beskyttelse mener, at det primært må være op til jægerne, og dem der ønsker at udføre en sådan aktivitet (gravjagt med hunde), at de selv finder alternative former i forbindelse med, at der nu er indført et forbud mod burræve. 

Man må derfor i det mindste kunne forvente, at der i så fald gøres en aktiv indsats og et opsøgende arbejde for at udvikle sådanne alternative metoder, eller at undersøge om sådanne alternative metoder allerede foreligger og finder anvendelse andetsteds. 

Alternativet til et forbud mod brug af ræve til træning af jagthunde (som gælder endegyldigt fra d. 1. januar 2017) vil derfor enten være et ophør med denne aktivitet (gravjagt med hunde), eller at der på frivillig basis udvikles en anden metode til oplæring af hundene, så det undgås, at disse omkommer eller kommer til skade i forbindelse med rævejagt. 

Dyrenes Beskyttelse skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Naturstyrelsen har udtalt, at det ikke kan udelukkes, at der kan udvikles andre løsninger til træning af hundene end ved anvendelse af træningsgrave med levende ræve. 

Dyrenes Beskyttelse skal pege på muligheden for brug af duftstoffer fra ræve (urin eller kunstigt frembragte duftstoffer), der påført en attrap vil være fuldt tilstrækkelige til brug for træning af jagthunde. Jagthunde bruger næsten udelukkende lugtesansen i forbindelse med gravjagt, hvorfor det ikke spiller nogen afgørende rolle for hunden, om der er tale om en levende ræv med rævelugt eller en attrap med rævelugt. Der kan henvises til en række forskellige kommercielle produkter, der markedsføres, f.eks. 100 % økologisk urinpulver.

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at der er nogen form for sammenhæng mellem, om der generelt skal indføres forbud mod gravjagt, og om hvorvidt der må bruges levende ræve til træning af jagthunde eller ej.

Vi mener, at der fortsat skal være mulighed for at kunne bruge jagthunde til gravjagt efter f.eks. mårhunde (der er en invasiv dyreart og et potentielt skadedyr). Dette støttes af  Naturstyrelsen, som har udtalt, at det er en fordel at have gravjagt som jagtform i Danmark.

For en god ordens skyld vil Dyrenes Beskyttelse gerne anføre, at rævebestanden lader sig regulere af en hel række forskellige forhold og på ingen måde er afhængig af rævejagt med hunde.

Træning af jagthunde med ræve 2009 (PDF-format).
Dansk Kennel Klubs groteske holdning til dyrevelfærd (PDF-format).Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter