Cirkusdyr

cirkuselefanter

Dyrs optræden i cirkus sker udelukkende for underholdningens skyld. Vi lærer ikke noget væsentligt om disse dyr ved at se dem optræde. De bidrager ikke til forskning, der kan give ny viden, som også kan komme dyrene selv til gode, og truede arter bliver ikke mindre truede af, at vi sætter dem til at lave kunster. Hvor en zoologisk have har mulighed for at undervise, forske og bevare, kan et cirkus kun underholde. Og for at dette kan lade sig gøre er vi nødt til at acceptere ringere forhold for dyrene end de ville have haft i faste anlæg.

Dyrenes Beskyttelse arbejder for at få de vilde dyr ud af cirkus. Det er ikke muligt i et turnerende cirkus at tilbyde de forhold, loven tilskriver som minimum for de samme dyrearter i faste anlæg. Dette finder Dyrenes Beskyttelse uacceptabelt. Vil man se elefanter og søløver må man derfor andre steder hen.

Domesticerede dyr skal for at kunne accepteres i cirkus kunne tilbydes samme forhold, som hvis de blev holdt af private. Dyrenes Beskyttelse accepterer ikke lavere standarder for holdet af dyr, der turnerer med cirkus, end for dyr, der ikke gør.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Tilbudsmail

Modtag ugens tilbud på

dyrevelfærd

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" samt økologiske fødevarer