NY GRUSGRAV: TUNG TRAFIK RIMER IKKE PÅ DYREVELFÆRD

Vi har brug for din hjælp til at råbe Roskilde Kommunes politikere op. Politikerne har godkendt en ny grusgrav i Roskilde Internats baghave, hvilket betyder, at flere hundrede tungt læssede lastbiler skal køre tæt forbi Internat hver eneste dag. Det bliver et kæmpe problem for internatet og alle de svigtede dyr. 

SÅRBARE DYR SKAL IKKE STRESSES AF STØJ

Politikerne i Region Sjælland har besluttet, at der skal være grusgrav i baghaven på Dyrenes Beskyttelses internat i Roskilde. Som planen er, så betyder det, at flere hundrede tungt læssede lastbiler hver dag skal køre tæt forbi Roskilde Internat.

SKRIV UNDER

Vi har brug for din hjælp til at råbe Roskilde Kommunes politikere op, så vejføringen giver mindst mulig påvirkning for dyr og mennesker på Roskilde Internat.

HJÆLP DYRENE OG SKRIV UNDER: STOP TUNG TRAFIK VED ROSKILDE INTERNAT

Dyrenes Beskyttelse har forsøgt at trænge igennem til forvaltningen ved Roskilde Kommune, men de har ikke været interesserede i at finde en løsning, som ikke benytter marken ved siden af internatet. I sidste ende er det kommunen, der skal løse problemet, og Dyrenes Beskyttelse håber selvfølgelig på, at løsningen ikke kommer til at ødelægge hverdagen for dyrene på Roskilde Internat.

Når du skriver under, hjælper du med at stoppe den tunge trafik omkring Roskilde Internat! Jo flere der viser deres utilfredshed med den planlagte vejføring, desto mere pres kan vi lægge på kommunen, for at få dem til at finde en løsning, der ikke giver stress og mistrivsel for dyrene pga. støj.

Skriv under og vis din støtte til dyr og mennesker på Roskilde Internat. 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OVER OMRÅDET OG DEN PLANLAGTE GRUSGRAV

Det blå felt er området der skal graves ud. Den blå linje er kommunens bud på hvor vejen skal ligge, ned forbi Roskilde Internat og op ad Darupvej. Den gule linje er den vej Dyrenes Beskyttelse og Roskilde Internat håber at politikerne i Roskilde Kommune vælger i stedet for. 

 

 

DYRENES TRIVSEL ER TRUET

Siden 90’erne har Dyrenes Beskyttelses internat i Roskilde ligget på Darupvej syd for Roskilde. De rolige og landlige omgivelser danner perfekte rammer for de tusindvis af dyr som internatet passer, plejer og får ud i nye hjem hvert år.

Desværre er disse rammer truet, og vores muligheder for at passe dyrene under optimale forhold ligeså. Politikerne i Region Sjælland har besluttet at anlægge en grusgrav i internatets baghave, hvorfra det er planen at der dagligt skal køre op til flere hundrede tungt læssede lastbiler, mens Roskilde Kommune er ansvarlig for vejføringen. Som planen er på nuværende tidspunkt, kommer vejen til at gå syd om internatet og dermed kører lige forbi internatet. Projektet er beregnet til at var de næste 10 år.

Men der er en anden mulighed! Vejen kan lægges nordom og på den måde blive ført væk fra Roskilde Internat. Vi har derfor brug for din hjælp til at råbe Roskilde Kommunes politikere op! Skriv under og hjælp os med at holde området omkring Roskilde Internat og roligt og stressfrit for både dyr og menneskers skyld. 

 

 

STØJ STRESSER BÅDE DYR OG MENNESKER

Lyd og støj opfattes forskelligt afhængig af art. Et slangeøre registrerer for eksempel ikke de samme lyde som et menneskeøre. Og ofte opdeler men lyde i to kategorier, nemlig de lyde der opfattes af øret og de lyde som øret ikke kan opfatte

Den støj der fremkommer ved tung trafik er meget som en dyb rumlen. Og når støj er så dyb en rumlen at vi ikke kan høre den med vores ører, forklarer Rikke Agner Jørgensen, Internatleder på Roskilde Internat.

Selvom det meste forskning på området er fortaget på mennesker ved man at alle pattedyrs biologiske stresssystem fungerer på præcis samme måde. Der er derfor evidensbaseret belæg for at antage at dyr som for eksempel katte, hunde og kaniner påvirkes på lige fod med mennesker. Dyrearter som fugle, slanger og skildpadder påvirkes også af støj.

Selvom der findes begrænset forskning på området for disse dyrearter, ser man at de i naturen fravælger omgivelser med menneskabt støj. - Dyrene på Internatet har ikke mulighed for at flytte som dyrene i naturen nok ville gøre. Ligesom personalet og de mange frivillige heller ikke kan fravælge at blive udsat for eventuel trafikstøj hvis der lægges en vej med tung trafik lige op og ned ad internatet, understreger Rikke Agner Jørgensen.

 

 

RIKKE FRA ROSKILDE INTERNAT FORTÆLLER OM GRUSGRAVENS KONSEKVENSER

 

 

 

ROSKILDE INTERNAT HAR BRUG FOR DIN UNDERSKRIFT

SKRIV UNDER NU

 

MØD ROSKILDE INTERNAT

Dyrenes Beskyttelses internat i Roskilde er et af Danmarks største internater som i 2020 modtog næsten 2400 forskellige dyr. Disse dyr tæller alt fra skægagamer til hundehvalpe og hverdagen er derfor alsidig når internatmedarbejderne møder ind på arbejde.

Internatet modtager, rehabiliterer og formidler kæledyr, som mangler en ejer. Dyrene indleveres af politiet, Falck, private mennesker eller Dyrenes Beskyttelses kredsformænd, og typisk drejer sagerne sig om hunde, katte, kaniner, gnavere og andre smådyr. Roskilde Internat samarbejder med Brugernes Førerhunde Ordning og Team Servicehunden.

Internatet drives dagligt af 17 ansatte, der varetager driften alle årets 365 dage. Fælles for alle er passion, hjerte og et brændende ønske om at yde det bedste for alle typer af dyr. Ud over det ansatte er der knyttet et stort antal frivillige til internatet, som hver eneste dag gør en stor forskel for dyrene på internatet. De frivilliges opgaver tæller alt fra kattenus, til rengøring og luftning af hundene.

LÆS MERE OM INTERNATET HER

Killinger

 

STØT MED SMS ELLER MOBILEPAY

Send SMS med teksten ROS til 1474 og donér 100 kr.

Send SMS med teksten ROS50 til 1474 og donér 50 kr.

Send SMS med teksten ROS150 til 1474 og donér 150 kr.

Eller Mobilepay valgfrit beløb til 842440