Dyr & mennesker

Vi arbejder for at øge respekten for dyr i samfundet og synliggøre deres unikke værdi for mennesker. Dyr skaber tryghed, styrker sociale relationer og sikrer en aktiv hverdag for deres ejere.

Med dyr følger ansvar, derfor arbejder vi proaktivt med oplysning om ansvarligt ejerskab, så hverken dyr eller mennesker kommer i klemme i en dyreværnssag. Bag hver femte sag står en ulykkelige menneskeskæbne, som med den rette hjælp vejledning måske kunne være undgået.

Ejerskab og ansvar

Hvert år formidler vores internater mere end 6000 dyr. Dyr som på den ene eller anden måde er blevet svigtet eller tilovers der, hvor de kom fra. På internaterne sørger fagligt personale for, at de indleverede dyr får den hjælp og omsorg, de har brug for.

Ud over svigtede dyr modtager internaterne også dyr fra ejere, som ikke længere kan tilbyde deres dyr et godt liv. Et problem som i mange tilfælde kunne være undgået. Det kræver altid tid, plads og penge at holde dyr, og dyr lever ofte længere, end man tror. Derfor bør man altid sætte sig grundigt ind i dyrets behov, inden man vælger at få et nyt kæledyr.

Bliv klogere på ansvarligt ejerskab, og få hjælp til at træffe den rigtige beslutning, hvis du ønsker at anskaffe dig et dyr.

Landsdækkende netværk af internater

Når du har truffet en beslutning om, at du ønsker et dyr i hjemmet, kan du finde dyr, som mangler nye hjem på vores internater.

Tusindvis af katte, som har brug for hjælp, indleveres hvert år på vores internater. Det drejer sig både om killinger og voksne katte, som efterlades af deres ejer, men også om katte, som er kommet så langt væk hjemmefra, så de ikke kan finde hjem igen.

Vi har i en årrække forsøgt at få indført en kattelov i Danmark, så det bliver lovpligtigt at mærke og registrere ejerkatte. I slutningen af 2019 er forhandlingerne om en ny dyrevelfærdslov i gang. Den giver for første gang ministeren på området mulighed for at indføre en bekendtgørelse (kattelov), som gør det lovpligtigt at mærke og registrere sine katte. Den mulighed skal han selvfølgelig bruge.
Bak op om vores krav om en kattelov. 

Som katteejer påtager man sig det ansvarlige ejerskab ved at sørge for, at ens kat er steriliseret eller kastreret. På den måde er man med til at reducere antallet af uønskede katte i Danmark. Det er samtidig vigtigt, at ens kat er mærket og registreret i Det Danske Katteregister, så man kan få sin kat igen, hvis den kommer væk hjemmefra.

Til det ansvarlige ejerskab hører også, at du ikke skal fodre på katte, som ikke er dine, medmindre du er parat til at tage ansvaret for dem. Ansvaret dækker både over, når kattene bliver syge men også de killinger, de måtte få.

Alle katte, som får nye hjem fra et af vores internater, er neutraliserede, mærkede og registrerede i Det Danske Katteregister.

Vi har udarbejdet 3 initiativer for bedre velfærd for danske katte, som du kan læse her

Et stort antal katte lever i Danmark uden en ejer. Antallet har vi ikke kendskab til, men i områder hvor herreløse katte fodres, sker der en stigning i antallet, og de bliver til gene for beboerne i området.

Vi mener, at de danske kommuner skal tage ansvar for de herreløse katte i deres område. Derfor lavede vi i 2014 en undersøgelse at kommunernes håndtering af ejerløse katte. Undersøgelsen viste, at omkring halvdelen af kommunerne har en plan for håndteringen. De resterende henviser borgerne til en dyreværnsorganisation.

Sammen med en række andre organisationer har vi en handlingsplan for at sikre bedre velfærd hos danske katte. Handlingsplanen er sendt til politikere på Christiansborg og alle landets kommuner.

Der er mange gode initiativer hos de kommuner, som gør det godt, og Fødevarestyrelsen lavede i 2015 et idékatalog, hvor alle kommuner kunne få inspiration til håndtering af herreløse katte.

Du kan også være med til at hjælpe kattene

Du kan være med til at lægge pres på din kommune, hvis de ikke gør noget for at hjælpe de herreløse katte. Du kan skrive læserbreve, lave underskriftsindsamlinger, eller stemme på det parti i kommunen, som aktivt ønsker at gøre noget ved problemerne.

Hvert år ender mange hunde på vores internater, fordi ejeren ikke har sat sig godt nok ind i, hvad det vil sige at holde hund. Opgaven med at finde den helt rigtige hund, som passer til dig og dine ressourcer kan tage tid.

Det er vigtigt at bruge god tid for at undgå impulskøb, hvor beslutningen er truffet på baggrund af hundens udseende og ikke dens behov og egenskaber.

Brug god tid på at sætte dig ind i hvilken race, der passer til dig og dit aktivitetsniveau. Hunde er avlet til forskellige formål som jagthunde, vogterhunde, selskabshunde, hyrdehunde etc.

Køb hund hos en ansvarlig sælger, der sætter dig grundigt ind i opgaven som hundeejer. Køb aldrig en hund af medlidenhed.

Der er et stort ansvar at have en hund

Som kommende hundeejer er det en god idé at tale med andre, der har hund, og helst samme race, som du er interesseret i. Du kan også læse bøger og andet relevant materiale, som ligger online. Endelig kan det være en god idé at passe en hund for andre, så du får afklaret, om der f.eks. er allergi i familien.

Som dyreejer kan opgaven godt blive for stor. Selv om det ikke er af ond vilje, kan pasning og pleje blive et uoverkommeligt projekt, som vokser ejeren over hovedet. Det er sjældent hensigten, når det sker og det kan være svært at erkende og søge hjælp.

Ring 1812

Oplever man selv at miste grebet om sine dyr, eller har man kendskab til nogen, der har problemer, så kontakt Dyrenes Vagtcentral på telefonnummer 1812. Alle henvendelser kan ske anonymt.

Jo før vi bliver involveret, jo lettere er det at give råd og vejledning, så dyreholdet ikke går helt skævt. Når vi får en henvendelse om et dyrehold, der er vokset ejeren over hovedet, tager vi ud og taler med ejeren. Oftest kan vi hjælpe via dialog og gode råd, men der er også tilfælde, hvor det er nødvendigt, at de sociale myndigheder bliver involveret.

Når vi hjælper dyrene, forsøger vi også at hjælpe mennesket bag. Det kan ske med de sociale myndigheders involvering. 

Det sker, at sagerne er af så alvorlig en karakter, at vi bliver nødt til at politianmelde ejeren. Det sker i meget alvorlige tilfælde, eller hvor ejeren ikke vil samarbejde og medvirke til at løse problemerne for sine dyr.

Handlen med eksotiske hobbydyr skal reguleres bedre, da det i dag er alt for let at købe et eksotisk dyr som hobbydyr. Handlen med vilde dyr stortrives i Europa og resten af verden til trods for, at en stor del af de eksotiske dyr ikke egner sig til at være hobbydyr, samt at det langt fra er alle ejere, der formår at passe og indfri dyrenes behov.

Det skal være sværere at anskaffe og holde eksotiske dyr for dyrenes skyld, der ofte ikke er egnede til et liv i fangenskab. De er ofte ikke domesticerede og mange kan ikke trives i et bur eller terrarie, da de har behov for at kunne bevæge sig frit i naturen.

I Dyrenes Beskyttelse opfordrer vi derfor politikerne til at indføre en positivliste, der angiver, hvilke dyr man som privatperson gerne må holde. Den umiddelbare opfattelse af, at vi som mennesker er berettiget til at holde vilde dyr som hobbydyr, skal ændres og respekten for dyrene genfindes, således at det kun er tilladt at holde de dyr, der er angivet som egnet til dette og som kan opnå en god velfærd i fangenskab.

Dyrene på en såkaldt positivliste udgør ikke en invasiv risiko og er heller ikke til fare for folkesundheden. De er samtidig heller ikke i fare for at blive udryddet i naturen.

På den måde kan vi undgå ureflekterede og ulovlige køb af eksotiske dyr, der mistrives, lider og i sidste ende måske dør.

Vi opfordrer samtidig til en dispensationsordning, hvor privatpersoner med specialviden om en specifik art kan få dispensation og dermed få tilladelse til at holde den pågældende art, selvom denne ikke er angivet på positivlisten.

Det er nødvendigt, at handlen med vilde og eksotiske dyr styres i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Ved at indføre nye regler og skærpelser vil vi kunne hjælpe et stort antal dyr. 

Du kan læse mere om vores holdning til at få indført en positivliste i Danmark her.

Dyrs sociale værdi

Godt 880.000 danskere har et eller flere kæledyr. Dyrene skaber tryghed, trøst, styrker sociale relationer og sikrer en mere aktiv hverdag på tværs af generationer og sociale lag.

Børn, der har dyr, lærer at tage ansvar for levende væsner. De lærer at aflæse kropssprog, udvikler deres empati og får samtidig en ven at betro sig til. Ældre med dyr er bedre til at holde sig i gang, dyrke motion og kommer sig hurtigere efter operationer.

Dyr skaber også mening og glæde i hverdagen for ensomme og mennesker i en livskrise. Dyret bliver noget at stå op til, og er ofte en indgang til social kontakt med andre. For udsatte grupper som psykisk syge og hjemløse, der i mange tilfælde er socialt isolerede, er dyr ofte deres tætteste og vigtigste relation.

Der knytter der sig også åbenlyse udfordringer til flere af de roller, dyr har. Dyr anvendt til terapi og genoptræning risikerer overbelastning og arbejdsopgaver, de ikke har lyst til eller fysik til at udføre. Et stort antal smådyr lever understimulerede og under utilstrækkelige forhold på børneværelser, hvor deres ejere har mistet interessen for dem.

Andre familiedyr motionerer for lidt, er for ofte overladt til sig selv eller fejlernæres med eksempelvis livsstilssygdomme som fedme til følge.

Vores udgangspunkt er dyrene, men det er helt naturligt, at vi som ansvarlig og landsdækkende organisation bruger vores netværk af frivillige og internater til også at hjælpe de menneskelige skæbner bag dyrene. Derfor yder vi hjælp til mennesker, der ikke længere kan tage vare på deres dyr. Det sker bl.a. gennem samarbejde med sociale organisationer, bosteder og myndigheder.

Forskning i besøgshunde 

Forsker Karen Thodberg fortæller hvad det er, der får ældre mennesker på plejehjem til at live op og blive glade af besøgshunde.  

En stor del af året turnerer flere cirkusser rundt i Danmark og underholder børn og voksne. Desværre er det ikke kun mennesker, som går i manegen, men også dyr som heste, hunde, elefanter og søløver.

Modsat cirkusartisterne optræder dyrene ikke frivilligt. Alle dyr påvirkes i større eller mindre grad negativt af cirkuslivet og den stress, de påføres, når de transporteres rundt, lever under trange pladsforhold og konstant skal forsøge at vænne sig til nye omgivelser.

Værst står det til for vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer. Vi arbejder derfor for et forbud mod at rejse og optræde med vilde dyr.

Ifølge en undersøgelse, lavet af Epinion for Dyrenes Beskyttelse i marts 2018, mener 52 procent af danskerne, at vilde dyr i cirkus skal forbydes. Dertil mener hele 45 procent af danskerne, at også ikke-vilde dyr, såsom hunde og heste, heller ikke hører hjemme i cirkus.

Støt aldrig et cirkus med vilde dyr

Sæt dig ind i hvilke cirkusser, der har vilde dyr, før du overvejer at tage med familie eller venner i cirkus. Gå kun i cirkus hvis du er sikker på, at det pågældende cirkus ikke optræder med vilde dyr.

I de fleste zoologiske haver og akvarier i Danmark arbejder man på at give den besøgende et indblik i vilde dyrs liv.
Dyrene holdes i store anlæg, hvor de får mulighed for at leve i naturlige flokke og i en efterligning af naturlige omgivelser. Desværre er det ikke altid sådan.

Der findes flere dårlige end gode zoos. Zoos, hvor mange dyr går alene eller i alt for små anlæg uden udfordringer og adspredelser. 

I en zoologisk have eller et akvarium er det vigtigt, at der aldrig holdes dyr, som man ikke kan tilbyde ordentlige forhold. Dyrenes bør ikke være der, hvis man ikke kan give dem et ordentligt liv - et liv, hvor de kan udleve deres naturlige adfærd i selskab med artsfæller.

Dyr i zoologiske have og akvarier må aldrig være fanget i naturen. De skal være født i fangenskab for, at de kan trives nogenlunde i fangenskab.

Vær kritisk med dine zoo-besøg

Oplever du, at dyrene i en zoologisk have eller et akvarium ikke har gode forhold, så lad være med at komme igen. 

Vores vision

Vi hjælper dyr i nød, stopper overgreb mod dyr og kæmper for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur.