REGERINGEN FORRINGER, DYRENE BETALER

Kære Regering og kære Folketing! Det er på tide, at Danmark får en moderne og tidssvarende dyrevelfærdslovgivning. Ikke flere gaver til landbruget.

Regeringen er klar med endnu en stor gave til landbruget til trods for, at skandalen om landbrugspakken, som gav landbruget lempeligere lovgivning på miljøområdet, stadig er frisk i danskernes erindring.

Folketinget behandler i disse dage Regeringens forslag til en ny dyrevelfærdslov, hvori landbrugets interesseorganisationer får en uhørt særstatus på spørgsmål om dyrevelfærd. De skal, ifølge forslaget, inddrages i Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med dyrevelfærd allerede i idéfasen – det vil sige, inden forslag bliver fremlagt for offentligheden.

Folketinget, borgerne, dyrevelfærdsorganisationerne og medierne vil først få indblik efterfølgende, når nye forslag er udarbejdet. I praksis kan det også betyde, at potentielle forbedringer på dyrevelfærdsområdet kan blive fejet af bordet af landbruget og dermed aldrig komme til offentlighedens kendskab.

Vi mener, at det sætter demokratiet ud af spil. Vi, der repræsenterer dyrene, bør inddrages på lige fod med dem, der repræsenterer de økonomiske interesser. Økonomiske hensyn må ikke vægtes tungere end hensynet til dem, som denne lov er lavet til at beskytte – nemlig dyrene.

Dyrevelfærdsorganisationer er med til at skubbe til lovgiverne, og i de senere år er der i Danmark blandt andet indført forbud mod opdræt af ræve i pelsindustrien, forbud mod lang transport af nedslidte og sårbare søer, samt forbud mod at fastspænde drægtige søer i løbeafdelingen. Det er eksempler på lovgivning, der har gjort en markant forskel for millioner af dyr.

Men hvis der er flertal i Folketinget for Regeringens forslag, vil det forringe organisationer som Dyrenes Beskyttelses muligheder for at forbedre dyrevelfærden i fremtiden. I sidste ende bliver det dyrene, der betaler prisen.

Kære Regering og kære Folketing! Det er på tide, at Danmark får en moderne og tidssvarende dyrevelfærdslovgivning. Ikke flere gaver til landbruget.

 

Dyrenes Beskyttelse: Bifalder fødevareministerens udmelding om øget velfærdskontrol

Danmark bliver foregangsland med ny dyrevelfærdslov

Hvad betyder den nye lov for dyrene?

Grove og usande anklager fra Danske Svineproducenter

Ny dyrevelfærdslov giver landbruget uhørt særstatus

Dyrevelfærdslov: Regeringen vil sætte ræven til at vogte høns