Dyrenes Beskyttelses politik for behandling af persondata ved kontakt til 1812

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 er en landsdækkende service, som vejleder i sager om dyr i nød og sender hjælp til nødstedte dyr. Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral er en del af Dyrenes Beskyttelse og finansieres hovedsageligt af foreningens støtter. Dyrenes Beskyttelse besvarer dagligt mere end 300 opkald fra bekymrede og observante borgere, der står med et dyr i nød, er blevet bekendt med en vanrøgtssag eller på anden vis har brug for råd om hold og håndtering af dyr.

Bag Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 står et dedikeret og kompetent team, som dagligt rådgiver og vejleder borgere i hele landet. Fælles for medarbejderne er, at de ønsker at gøre en forskel for dyr i nød. Teamet er sat sammen af mennesker med en bred kompetencepalet. De fleste har en dyrefaglig baggrund. Alle har været igennem en grundig uddannelse og træning, der kvalificerer dem til at rådgive borgere, der henvender sig.  

Hvorfor indsamler vi data?

Dyrenes Beskyttelse indsamler og opbevarer data på de borgere, der anvender Dyrenes Beskyttelses Vagtcentrals service i op til 6 seks uger. Det gør foreningen for at screene, monitorere og håndtere sagerne mest hensigtsmæssigt:

  1. Opbevaring af data på henvendelser, herunder henvender, gør det muligt at følge udviklingen i en sag, fx hvis der kommer flere henvendelser på samme, hvorefter det kan være nødvendigt at kunne rette henvendelse til henvender for ydere information mv.
  2. der kan være borgere, som gentagne gange ringer til Vagtcentralen 1812 for eksempel med sager vedrørende mistanke om vanrøgt af dyr, som viser sig at være ubegrundet.

Efter de seks uger slettes oplysninger på henvender fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentrals sager.

Særlig tilknytning

Vagtcentralen 1812 er kernen i Dyrenes Beskyttelses dyrerednings- og dyreværns arbejde. Med Vagtcentralen og det tilknyttede korps af frivillige dyrereddere, kredsformænd og andre samarbejdspartnere løser Dyrenes Beskyttelse dagligt problemer for borgere i hele landet, som står med et dyr i nød eller har observeret vanrøgt.

De borgere, som vælger at reagere, når de ser for eksempel en svane med en stækket vinge og ringer til 1812 i stedet for at køre forbi, antages at have en særlig interesse for dyrebeskyttelse og dermed et særligt engagement i kernen i Dyrenes Beskyttelses dyreredningsarbejde. Når de henvender sig og dermed benytter sig af den hjælpetjeneste, som Dyrenes Beskyttelse stiller til rådighed, så dannes der en særlig tilknytning mellem henvender og Dyrenes Beskyttelse.

Derfor kontakter Dyrenes Beskyttelse de borgere, der har anvendt Vagtcentralens service og tilbyder dem et medlemskab af foreningen. 

Opbevaring, brug og sletning af data om henvender 
Information om en henvendelse til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral overføres til CRM. Det er altid muligt for henvender at bede om anonymitet ved henvendelsen til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. I disse tilfælde overføres henvendelsen ikke til CRM. Fra CRM kan henvender modtage en SMS med opfordring til at evaluere den service, som Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral har ydet med henblik på til stadighed at forbedre rådgivning og service. Såfremt henvender vælger at evaluere servicen, gemmes evalueringen på henvender så længe, henvender står i CRM, jf. nedenstående.

Kontakt til henvender

Fra CRM sendes henvendelse til Dyrenes Beskyttelses egen telemarketingafdeling, der kontakter henvender og tilbyder medlemskab af foreningen. Telemarketing kan alene se navn og telefonummer. Fundraiserne i Telemarketing har ikke information om henvendelses art og indhold.

Henvender slettes fra CRM og telemarketing, når:

  • Telemarketing har været i kontakt med henvender, og denne har tilkendegivet ikke at ønske medlemskab
  • Efter 6 uger fra henvendelsen og Telemarketing ikke har været i kontakt med henvender

Dog opbevares telefonnummeret i Telemarketing i 12 mdr. for at sikre, at henvender ikke ringes op igen, hvis henvender atter har kontaktet Dyrenes Beskyttelses vagtcentral. Dette telefonnummer vil ikke blive brugt til kommunikation.