Dyrenes Beskyttelses politik for behandling af persondata ved rekruttering

Generelt

I forbindelse med rekruttering hos Dyrenes Beskyttelse behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Dyrenes Beskyttelse er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Dyrenes Beskyttelse benytter rekrutteringssystemet Elvium i forbindelse med alle jobopslag. Det betyder at du for at kunne søge en stilling hos Dyrenes Beskyttelse skal uploade din ansøgning og dit cv via Elviums database. 

Det er udelukkende den/de rekrutteringsansvarlige hos Dyrenes Beskyttelse samt i nogle tilfælde eksterne rekrutteringskonsulenter der har adgang til dine data, og du kan til enhver tid vælge at slette dine data igen. Systemet sletter automatisk alle ansøgninger der er mere end 6 måneder gamle.

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil foretage digital behandling af de personoplysninger som fremgår af din ansøgning. Behandlingen af personoplysningerne sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og evt. artikel 9, hvis din ansøgning indeholder følsomme personoplysninger.

Med fremsendelsen af din ansøgning giver du samtykke til vi kan behandle de personoplysninger vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at kontakte os og fortælle, at du trækker dit samtykke, og dermed også din ansøgning, tilbage. Dette kan også gøres ved at logge ind i Elvium.

Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse hos os, så sletter vi personoplysningerne om dig senest efter 6 måneder. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning og dine personoplysninger udover 6 måneder i vores kandidatdatabase, vil du modtage en mail, hvor vi specifikt spørger om dit samtykke hertil.

Hvilke personoplysninger behandler vi i forbindelse med rekruttering?

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om identitets- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse), oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. 

Referencer, mv.

Som en del af vores bedømmelse af dig kan vi indhente referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil. Vi foretager også søgninger på internettet, sociale medier mv.

Personalesag

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos os, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personalesag.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter relevante sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, samt mod at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysningerne. Vores IT-sikkerhed bliver løbende revideret ud fra den teknologiske udvikling.

Indsigt, berigtigelse, klageadgang, kontakt, mv.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at bede om, at behandlingen af dine oplysninger begrænses, at de berigtiges, såfremt det er nødvendigt, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes. Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Henriette Wulff på 33 28 70 53 eller gdpr@dyrenesbeskyttelse.dk

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende en klage til db@dyrenesbeskyttelse.dk

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet – www.datatilsynet.dk , Borgergade 28, 5., 1300 København, e-mail dt@datatilsynet.dk.