Dyrenes Beskyttelses politik for behandling af persondata ved rekruttering af frivillige

Generelt

I forbindelse med rekruttering af frivillige hos Dyrenes Beskyttelse behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Dyrenes Beskyttelse er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

For at blive frivillig hos Dyrenes Beskyttelse skal du sende os en ansøgning via mail med dine kontaktoplysninger, dine kvalifikationer samt informationer omkring hvad du gerne vil hjælpe os med. I nogle tilfælde beder vi også om et cv.

Det er udelukkende den/de frivilligansvarlige hos Dyrenes Beskyttelse de har adgang til dine data, og du kan til enhver tid bede om at vi sletter dine data igen.

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil foretage digital behandling af de personoplysninger som fremgår af din ansøgning. Behandlingen af personoplysningerne sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og evt. artikel 9, hvis din ansøgning indeholder følsomme personoplysninger.

Med fremsendelsen af din ansøgning giver du samtykke til vi kan behandle de personoplysninger vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at kontakte os og fortælle, at du trækker dit samtykke, og dermed også din ansøgning, tilbage.

Hvis din ansøgning ikke fører til at du starter som frivillig hos os, så sletter vi personoplysningerne om dig igen senest efter 6 måneder.

Hvilke personoplysninger behandler vi i forbindelse med rekruttering af frivillige?

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og evt. dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om identitets- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse), oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. 

Frivilligsag

Hvis du bliver tilbudt en stilling som frivillig hos os, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse hermed blive en del af din frivillig-sag, og dermed blive gemt i vores CRM-system.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter relevante sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, samt mod at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysningerne. Vores IT-sikkerhed bliver løbende revideret ud fra den teknologiske udvikling.

Indsigt, berigtigelse, klageadgang, kontakt, mv.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at bede om, at behandlingen af dine oplysninger begrænses, at de berigtiges, såfremt det er nødvendigt, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Henriette Wulff på 33 28 70 53 eller hw@dyrenesbeskyttelse.dk

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende en klage til db@dyrenesbeskyttelse.dk

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet – www.datatilsynet.dk , Borgergade 28, 5., 1300 København, e-mail dt@datatilsynet.dk.