Dyrenes Beskyttelse søger frivillige efterforskere

Har du tid og lyst til at hjælpe dyr i nød?

Har du nogle timer til overs i løbet af ugen og ønsker du at videreuddanne dig og styrke dine OSINT-kompetencer? Så er du måske en af vores nye frivillige efterforskere.

Vidste du, at hvalpehandel er den 3. mest indbringende kriminalitetsform i Europa, kun overgået af handel med våben og euforisende stoffer?

Dyrenes Beskyttelse er en frivillig forening, der hovedsageligt er finansieret af private midler. Vores landsdækkende netværk af frivillige, dyrlæger, internater og vildtplejestationer hjælper tilskadekomne og nødstedte dyr. Vores døgnbemandede vagtcentral 1812 modtager årligt 150.000 opkald.

Som frivillig efterforsker bliver du del af et efterforskernetværk, som er placeret i Dyrenes Beskyttelses dyreværnsafdeling.

Du skal som frivillig efterforsker sagsbehandle tildelte sager i samarbejde den koordinerende efterforsker, dyrlægerne og de frivillige. Oplæringen foregår sammen med vores koordinerende efterforsker og dyrlæger.

Opgaverne kræver, at du har et stort engagement og gå-på-mod, samt at du kan bevare overblik og formår at indgå i rolig og høflig dialog med sagens parter, som ofte kan være følelsesmæssigt påvirket af sagens natur.

Det er en fordel, hvis du er politiuddannet og har haft turnus i efterforskningen, eller har anden relevant efterforskererfaring.

Du vil få stillet en pc og en smartphone til rådighed, samt naturligvis uddannelse og adgang til relevante IT-systemer.

Lyder ovenstående arbejde interessant så send gerne en ansøgning
Hvis du er interesseret i at blive en af vores nye frivillige efterforskere, så send en kort, motiveret ansøgning via nedenstående link. Fortæl om dig selv, dine personlige erfaringer og kompetencer og evt. faglige baggrund.

Skriv også lidt om, hvor meget tid du om ugen vil kunne bruge i Dyrenes Beskyttelse. Arbejdet vil som udgangspunkt foregå hjemmefra, men der kan aftales møder på kontoret efter behov.

Husk at mærke ansøgningen EFTERFORSKNING.

Ved yderligere spørgsmål, kontakt efterforsker, John Sorgenfri på jss@dyrenesbeskyttelse.dk

Vi hjælper dyr i nød, stopper overgreb mod dyr og kæmper for et respektfuldt forhold mellem dyr, mennesker og natur.

Dyrenes Beskyttelse bygger på et fintmasket net af mere end 1000 frivillige ildsjæle i hele Danmark. I 13 områder, fordelt lokalt, ledes og fordeles arbejdet med dyreredning af frivillige områdeformænd og i hvert område er der desuden tilknyttet et række frivillige kredsformænd og -assistenter til beredskabet. Derudover har vi behjertede mennesker over hele landet, der på foreningens internater stiller op, når familiedyr skal have en hjælpende hånd. Det samme gælder vores vildtplejestationer og ikke mindst det frivillige korps, som kører foreningens dyreredningsbiler. Dyrenes Beskyttelse har desuden op imod 170 ansatte fordelt rundt i Danmark, og et sekretariat i Søborg. Vi har et tæt og godt, kollegialt samarbejde mellem frivillige og ansatte, og på tværs af organisationen – vi betragter os selv som et stort fællesskab, der arbejder lokalt, nationalt og internationalt for god dyrevelfærd, biodiversitet og klima.

Ansøg nu

Ansøgning og CV sendes via dette link – vi læser ansøgninger løbende. 

Samtaler forventes afholdt løbende.

Vi benytter et rekrutteringssystem til at modtage og behandle din ansøgning.


Læs mere om hvordan vi behandler dine data i forbindelse med rekruttering her.

Bemærk at vi ikke tager imod ansøgninger fremsendt på mail eller ved personligt fremmøde. Alle ansøgninger skal uploades via linket.