Dyrenes Beskyttelse søger ny formand

Dyrenes Beskyttelse søger en ny formand, der vil være med til at sikre ambitionen om bedre dyrevelfærd, biodiversitet og klima

Dyrenes Beskyttelses mangeårige formand stopper ved foreningens repræsentantskabsmøde i april 2023. Vi søger derfor efter en ny formand, som brændende ønsker at være med til at realisere vores strategi og ambition. Vi har i 2020 udviklet og vedtaget en ny strategi for 2030 med hovedfokus på mere dyrevelfærd gennem vækst, digitalisering, internationalisering og det lokale frivillige arbejde. Strategien er fortsat under udfoldelse, og man vil som ny formand få en fremtrædende rolle ift. at sætte retning for foreningen.

Om Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er en frivillig organisation, der omsætter for 150 mio., har 150 FTE og omkring 2.000 frivillige tilknyttet. Vi er en organisation i vækst og har ambitioner om at drive vores vækst yderligere for at kunne udvide vores arbejdsområder indenfor fødevarer, biodiversitet og internationalisering.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer; formand, næstformand, 5 lokale områdeformænd og 4 bestyrelsesmedlemmer valgt med særlige kompetencer. Repræsentantskabet udgøres af foreningens lokale kredsformænd og alle valg sker direkte af repræsentantskabet herunder også valg til formand. Bestyrelsen ønsker at opstille en kandidat til repræsentantskabet.

Om dig

Bestyrelsen søger en profil, der sympatiserer med foreningens vision:

”Vi hjælper dyr i nød, stopper overgreb mod dyr og kæmper for et respektfuld og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur”

Endvidere ser vi gerne at du:

  • Har veludviklede strategiske og analytiske evner og meget gerne strategisk ledelseserfaring fra en tilsvarende organisation/virksomhed hvad angår størrelse og kompleksitet
  • Har faglig viden eller interesse for dyr, dyrevelfærd og natur
  • Har erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde, gerne fra en velgørende, frivillig organisation
  • Har en udadvendt personlighed med gode kommunikations- og netværksevner
  • Færdes hjemmevant på bonede gulve og blandt vores frivillige
  • Besidder en inkluderende natur som er lyttende og afstemmende
  • Er en motiverende leder og sparringspartner

Om posten som bestyrelsesformand

Vi ønsker en synlig formand som har lyst og mulighed for at deltage i foreningens eksterne repræsentation, og interessevaretagelse fx via uformelle møder med stakeholders og ved at repræsentere Dyrenes Beskyttelse i relevante udvalg og varetage relevante bestyrelsesposter på organisationens vegne.

Bestyrelsen holder 6-8 møder pr. år, hvoraf de to er bestyrelsesseminarer over to dage. Derudover forventer vi, at du som formand vil fungere som direktionens nærmeste sparringpartner i hverdagen. Det betyder at du holder dig løbende orienteret om foreningens virker og deltager i regelmæssige møder med direktionen.

I det daglige vil du i tæt samarbejde med vores direktør og næstformand være ansvarlig for kommunikationen imellem bestyrelsen og ledergruppen, og en vigtig opgave vil være at bidrage til at sikre en passende sammensætning af kompetencer i både bestyrelse og evt. advisory boards, der understøtter at vi som forening når vores mål.

Processen

Vi beder dig om at indsende en motiveret ansøgning og CV via dette link senest den 18. november 2022. Bestyrelsen foretager udvælgelsen af kandidater til personlig samtale med bestyrelsen. Derefter vælges den kandidat, som bestyrelsen ønsker valgt på repræsentantskabsmødet 2023. Der vil forud for repræsentantskabsmødet blive afholdt møder, hvor repræsentantskabet har mulighed for at møde formandskandidaten.

Repræsentantskabsmødet er den 15. april 2023.

Formandsposten er ulønnet, men der udbetales refusion for afholdte udgifter. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til

bestyrelsesformand Per Jensen på e-mail perjen@dyrenesbeskyttelse.dk
næstformand Anne Marie Pilegaard på annpil@dyrenesbeskyttelse.dk eller
direktør Britta Riis på br@dyrenesbeskyttelse.dk