Landbrugspolitisk konsulent med fokus på dyrevelfærd og klima

Dyrenes Beskyttelses stærke faglige team på fødevare- og miljøområdet søger en landbrugspolitisk konsulent. Du skal have ambition om at udvikle og drive  foreningens arbejde med at skabe bedre velfærd for dyrene i et bæredygtigt fødevaresystem.

Dyrenes Beskyttelse søger en landbrugspolitisk konsulent

En stor del af klodens klima- og biodiversitetskrise skyldes indretningen af vores nuværende fødevaresystem. Men samtidig er fødevaresystemet en del af løsningen. I Dyrenes Beskyttelse mener vi, at der er behov for at omstille landbruget til et landbrug med langt større fokus på produktion af økologiske, plantebaserede fødevarer og et markant mindre dyrehold med god dyrevelfærd. Hensynet til dyrevelfærd, klima, miljø og biodiversitet skal gå hånd i hånd.

Dyrenes Beskyttelse søger derfor en fagligt og politisk stærk profil til fødevare- og miljøpolitisk afdelings arbejde med at skabe bedre dyrevelfærd for landbrugsdyr i et bæredygtigt fødevaresystem.

Som landbrugspolitisk medarbejder bliver dine hovedopgaver følgende:

 • At udvikle, drive og formidle foreningens faglige og politiske indsats for at skabe bedre dyrevelfærd, herunder for kvæg, i et tæt samarbejde med andre organisationer og interessenter på området
 • At koordinere dette med arbejdet i blandt andet Eurogroup for Animals
 • At udvikle og drive foreningens oplysnings- og formidlingsindsats på området
 • At indgå i arbejdet med at udvikle, drive og formidle foreningens klimapolitiske indsats

Derudover indgår du i samarbejde med afdelingens øvrige stærk faglige og politiske profiler om afdelingens øvrige arbejde.

For at løfte disse opgaver skal du:

 • Have faglig indsigt i dyrevelfærdsproblemstillinger, særligt hos kvæg og andre drøvtyggere, samt indsigt i den klimapolitiske dagsorden
 • Besidde forståelse for at koble dyrevelfærd med klima, miljø og biodiversitet
 • Have solid politisk forståelse og erfaring med effektiv, faktabaseret politisk interessevaretagelse
 • Evne at planlægge og at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Være nytænkende og kreativ, herunder se muligheder i digitale værktøjer
 • Kunne formidle komplekse problemstillinger - mundtligt og skriftligt og til flere forskellige målgrupper
 • Beherske engelsk på forhandlingsniveau (skriftligt og mundtligt)
 • Have gode samarbejdsevner og være i stand til at arbejde tværfagligt
 • Kunne skabe netværk
 • Være stærk på digitale kompetencer
 • Se det som en spændende udfordring at arbejde i en politisk styret organisation
   

Vi tilbyder

Et udfordrende og afvekslende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling og med stor selvstændighed og stort ansvar. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt. Arbejdsstedet er på vores kontor på Buddingevej 308, 2860 Søborg.

SØG NU

Spørgsmål til stillingen rettes til fødevare- og miljøpolitiskechef Lena Rohn lro@dyrenesbeskyttelse.dk

Bemærk venligst, at vi ikke ønsker spørgsmål via telefon, og at alle ansøgninger skal sendes via nedenstående link.

Ansøgning og CV sendes via dette link senest den 5. februar 2021. Skriv gerne hvor du har set vores opslag. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7 og 8.

Dyrenes Beskyttelses politik for behandling af persondata ved rekruttering