Folkemødet 2014

13. jun 2014
Folkemødet på Bornholm er en politik-festival, hvor politikere, borgere, organisationer og mange andre mødes til fire spændende dage fyldt med arrangementer og events. Alle kan deltage og give deres besyv med i de debatter, der udfolder sig på Folkemødet.

Folkemøde

Dyrenes Beskyttelse deltager igen i år på Folkemødet. Det gør vi fordi, det er en rigtig god mulighed for at få sat dyrevelfærd på dagsordenen. Du kan også være med! Du kan besøge Dyrenes Beskyttelses stand på Bornholm og få en snak med nogle af vores medarbejdere, eller du kan følge med her på hjemmesiden, som hver dag opdateres med nyheder, billeder og video.

På vores to Facebooksider Dyrenes Beskyttelse og Den Store Forskel vil vi også hver dag opdatere med nyheder og billeder fra Folkemødet. Som noget nyt vil vi i år også være til stede på Grøn Scene og deltage i forskellige debatter. Programmet for Grøn Scene kan du finde her - og programmet i vores eget telt på Indermolen kan du læse mere om længere nede på siden.


Her kan du læse reportager fra Dyrenes Beskyttelses arrangementer og de debatter, vi deltager i:


Sådan lavede vi ”I skattely”:

Dyrenes Beskyttelse gik lørdag eftermiddag til en debat om, hvordan afslørende journalistik laves, og hvordan den mødes af de erhvervsinteresser, den truer.

Udgangspunktet for debatten var DR’s "I skattely", der for nylig vandt den journalistiske pris Cavling.

For Dyrenes Beskyttelse er debatten interessant, fordi pressehistorier om ringe dyrevelfærd hos landbrugsdyr også bliver mødt af spin og modstand fra de interesser, de truer.


Ministerspørgetime:

Socialdemokraterne holdt lørdag eftermiddag spørgetime med tre ministre. En af dem var fødevareminister Dan Jørgensen. Ministeren fremhævede svinetopmødet og erklæringen derfra som noget af det vigtige, han har gennemført.

Dyrenes Beskyttelse er enig i, at svins velfærd er ringe. Vi venter nu på den lovede handlingsplan fra ministeren, og vi håber, den er ambitiøs og vil gøre en forskel for grisene.
Det er på høje tid, at der kommer handling bag ord, for grisene lider hver dag i den intensive industriproduktion og har gjort det meget længe.

Stop spild af kød:

Dyrenes Beskyttelse havde lørdag middag inviteret Selina Juul fra folkebevægelsen Stop spild af mad til en snak om stop spild af kød. For som Selina indledte snakken med, så er madspil jo noget, vi alle bidrager til. Vi spiser alle flere gange om dagen, og for hver gang, vi smider madvarer, der intet fejler, ud, bidrager vi til madspild.
Selina Juul talte med Tina Engberg fra Dyrenes Beskyttelse, og begge var enige om, at man, når man smider enten lidt mælk, et halvt æg eller en skive spegepølse ud, dermed også smider et dyrs liv ud.

Selina Juul anslår, at man i Danmark årligt smider op mod 94.000 køer i skraldespanden som madspild.

Stop spild af kød

Debatten var også forbi prisen på de animalske fødevarer, som begge var enige om var for billige, når det gælder kød. Vi forbrugere er gode til at passe på de dyre ting, vi har købt, hvorimod 500 gram billigt hakkekød til en tyver nemmere kan kasseres fremfor en dyr flaske vin.

Tina Engberg og Selina Juul advokerede begge for, at vi skal være bedre til at tale meddannelse og sørge for at lære vores børn om, hvor maden kommer fra. At mælk ikke bliver tappet fra en hane i supermarkedet, og at frikadellerne kommer fra lød fra et dyr.

Afslutningen på debatten var en fælles enighed om, at respekten for mad skal tilbage. Vi skal sammen øge hinandens bevidsthed om, hvor vores fødevarer stammer fra og kræve, at dyrene lever et anstændigt liv.

De der nede i Bruxelles – det er også os:

Dyrenes Beskyttelse var til debat med fire EU-politikere, der diskuterede EU’s betydning for den danske lovgivning og udvikling.

De der ned i Bruxelles - det er også os

Dyrenes Beskyttelse blev under arrangementet atter bekræftet i, hvor vigtigt det er, at vi fortsat presser på for bedre dyrevelfærd både i EU og i Danmark. Netop derfor er Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis vicepræsident i den europæiske sammenslutning af dyrevelfærdsorganisationer, Eurogroup for Animals, der med hovedsæde i Bruxelles arbejder for at få styrket EU-lovgivningen på dyrevelfærdsområdet.

Årets Ægtivister:

Lørdag formiddag på Folkemødet blev årets ægtivister kåret. Vinderne blev Lina og Stefan fra Næsby Hønseri og MadMarked.

Igen i år har Dyrenes Beskyttelses facebook-brugere nomineret og stemt på den privatperson/gruppe og den virksomhed, som de synes har gjort en stor forskel for de danske burhøns.

Årets vindere af Ægtivistprisen

Vinderne i kategorien privatperson/gruppe blev Lina og Stefan fra Næsby Hønseri, mens virksomhed gik til MadMarked.

Næsby Hønseri vandt prisen for deres store arbejde for at hjælpeburhønsene ud af burene og ind i de danske haver.
MadMarked vandt for deres beslutning om ikke at sælge buræg -hverken som æg eller som ingrediens i nogen former for færdige produkter.

Læs mere om de nominerede her.

Hvem sætter standarden for dyrevelfærden

Dyrenes Beskyttelses direktør var fredag eftermiddag inviteret til debat hos Landbrug & Fødevarer. Emnet var en debat om, hvem der skal sætte standarden for dyrevelfærden, og i panelet var –foruden Britta Riis, Jesper Uggerhøj, direktør i Irma, Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer og fødevareminister Dan Jørgensen.

Hvem sætter standarden for dyrevelfærd

Fra Irma lød meldingen, at man allerede her satser på en høj andel af økologiske varer- og derved god dyrevelfærd – og at man fortsat vil øge andelen af det økologiske udbud på hylderne.

Dan Jørgensen pointerede, at ansvaret ikke kun hviler på politiske skuldre, men derimod ligger hos alle. Til det svarede Martin Merrild, at det var vigtigt, at standarden ikke bliver for høj, da han derved frygter, at produktionen rykker udenlands.

Britta Riis gjorde opmærksom på, at man øjensynligt havde glemt en vigtig aktør, når ansvaret skal placeres –nemlig landbruget selv. Det nytter ikke at skyde ansvaret fra sig, man må også selv tage stilling til, hvor ringe forhold, man vil byde dyrene i konkurrenceevnens navn.

Desuden pointerede Britta Riis, at man – i spørgsmålet om at sætte standarden for dyrevelfærden- skal være opmærksom på, om man overhovedet har klædt forbrugeren på til at være med til at løfte det ansvar. For hvis forbrugeren ikke kender forskellen på niveauet af dyrevelfærd i de forskellige produktionsformer, så er der jo ikke tale om et oplyst valg.

Dertil svarede Jesper Uggerhøj, at man blandt andet sørger for at vejlede kunderne via eksempelvis mærkeordninger som ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.
Martin Merrild kommenterede, at alle dyr, der produceres i Danmark, har det godt, og at det danske landbrug har en produktion med dyrvelfærd, de kan være stolte af.

Desuden påpegede han, at den svenske svineproduktion, der har hævet kravene til dyrevelfærd, som konsekvens heraf er faldet markant.

Britta Riis svarede, at det vel også skyldes, at den svenske produktion, der netop har høj dyrevelfærd, konsekvent bliver underbudt af den danske produktion, der eksempelvis bryder EU-reglerne ved konsekvent at halekupere rutinemæssigt og dermed får en konkurrencefordel.

Fremtidens svineproduktion:

Fredag middag havde Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening sat fødevareminister Dan Jørgensen og formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild stævne til en debat om fremtidens svineproduktion.

Oplægget var, hvordan fremtidens svineproduktion skal se ud –skal den overhovedet være, og i så fald hvordan?

Publikum var mødt talstærkt op, så det kneb med pladserne i de grønne organisationers telt, og gennem hele debatten var der mange spørgsmål fra de fremmødte.

Fremtiden svineproduktion

Grønne foreninger ønsker grøn omlægning
Indledningsvist kom alle paneldeltagere med deres vision for fremtidens svineproduktion. Per Kølster fra Økologisk Landsforening, Ella-Maria Bisschop Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening og Britta Riis fra Dyrenes Beskyttelse var alle enige i, at fremtidens produktion er en produktion, der forener god dyrevelfærd med miljøhensyn og stigende vækst og arbejdspladser.

Fremtidens svineproduktion


Fødevareminister Dan Jørgensen pointerede, at det i hans optik ikke er et spørgsmål om enten-eller men derimod en forening af både-og, når det kommer til dyrevelfærd og konkurrenceevne i svineproduktionen.

Det var Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer, enig i, dog pointerede han, at landbruget risikerer at miste konkurrencekraft, hvis udgifterne øges.

De tre grønne organisationer satte spørgsmålstegn ved både miljøhensynet, viljen til omstilling og den påståede høje dyrevelfærd i den nuværende industriproduktion.

Danmarks Naturfredningsforening pointerede overfor både Dan Jørgrensen og Martin Merrild, at det kun er rimeligt, at det er dem, der forurener, der også betaler regningen. –Og at endnu en fordel ved en økologisk svineproduktion er, at det ikke belaster med sprøjtegifte.

Per Kølster fra Økologisk Landsforening understregede, at fremtidens svineproduktion skal tænke anderledes og løse de problemer, der er i den nuværende måde at producere grise på.

Landbruget vil løbe fra halebidsproblematik
Særligt fokus på netop dyrevelfærd kom der, da snakken faldt på det svenske boykot af dansk-produceret svinekød og den danske praksis med halekupering.

Fra landbrugets side lød det, at halekupering er en nødvendighed, hvilket udløste hovedrysten og udråb fra salen og hurtige reaktioner fra de andre paneldeltagere

Dan Jørgensen slog fast, at grisene mangler stimuli, og at det er nødvendigt at finde flere beskæftigelsesmuligheder til dem.

Britta Riis udfordrede Martin Merrild på årsagen til halebid, som jo netop skyldes industriproduktionens rammer og de manglende beskæftigelsesmuligheder.

Dyrenes Beskyttelse håber, at de grønne foreningers arrangementet har givet både minister og landbrug indblik i de mange positive fordele ved en grøn omlægning; mindre miljøbelastning, en anstændig dyrevelfærd, mindre antibiotikaforbrug og ikke mindst øget beskæftigelse og merpris for landbruget.

Fra Marius til Svineriget

Teolog og lektor i bioetik Mickey Gjerris var forbi vores stand til et spændende oplæg om, hvordan vi kan tillade os at behandle dyr set fra et etisk synspunkt.

Fra Marius til Svineriget

Når man laver spørgeundersøgelser om økologi, svarer forbrugerne, at de køber masser af det, men når man ser på tallene, fortæller de en anden historie. Vi køber simpelthen ikke så meget økologi, som vi siger. 

Svin er blevet reduceret til en produktionsenhed, men forbrugerne lukker øjnene for realiteterne pga. de historier, der fortælles om produkterne, for med disse fortællinger kan man give sig selv lov til at købe produkter, der ikke er økologiske. Ifølge Mickey Gjerris har vi ”pillet dyret ud af dyret”, og vi er derfor nødt til at føre dyrene tilbage, hvor de kommer fra og vise vores børn, hvordan dyr bør leve. 

Kødforbruget skal også nedsættes, hvis dyrevelfærden for grisene skal blive bedre, for der er ikke plads til økologiske produktioner, som kan levere samme mængde kød som den nuværende konventionelle svineproduktion. 

Så meget godt i vente

Dyrenes Beskyttelse har været til første visning af filmen "Så meget godt i vente" om et biodynamisk landbrug. Efter visningen var der debat med blandt andre fødevareminister Dan Jørgensen om det industrialiserede landbrug, og i hvilken retning vi vil udvikle landbruget.

Dyrenes Beskyttelse mener, at fremtidens landbrug skal være i balance med naturen og uden diskussion sætte dyrenes velfærd i højsædet.

Sojaimport for milliarder:

Torsdag eftermiddag var Dyrenes Beskyttelse til debatarrangement om den enorme import af genmodificeret soja, der bliver brugt til foder til Danmarks mange millioner industrisvin. Til arrangementet diskuterede grønne organisationer og politikere, om svineproduktionen i industrilandbruget ovrhoevdet er bæredygtig. Også dyrevelfærd blev nævnt flere gange.

Dyrenes Beskyttelse er enige i, at landbruget skal tage et langt større ansvar for deres produktion -både når det gælder dyrene, naturen og de mennesker, produktionen berører. Både her i Danmark, men også i de lande, som producerer den enorme mængde soja, der må importeres til de danske svin.

 

Kødfri mandag - en dag om ugen gør en verdens til forskel:

Dyrenes Beskyttelse deltog torsdag eftermiddag i arrangementet "Kødfri mandag- en dag om ugen gør en verden til forskel", hvor blandt andet bioetiker Mickey Gjerris deltog. Han fortalte om det skadelige i det store forbrug af billigt kød og om mulighederne for forandring.

Opfordringen fra Dyrenes Beskyttelse lyder, at man spiser mindre kød, som skal komme fra dyr, der har levet et godt liv. På den måde kan man både medvirke til at nedbringe kødforbruget, støtte produktioner med høj dyrevelfærd og finde de ekstra kroner, som udgør prisforskellen fra det konventionelle industrikød til det økologiske velfærdskød.

Kødfri dag


Dyr på recept:

Utallige undersøgelser og erfaringer har vist, at dyr uden har en positiv påvirkning på os mennesker. Derfor inviterede Dyrenes Beskyttelse sammen med De Danske Dyrlæger torsdag eftermiddag til oplæg om ”Dyr på recept”, hvor fordele og ulemper ved brug af dyr til eksempelvis terapiforlløb og i skoleklasser blev debatteret.

Dyr på recept
Med i debatten var Dyrenes Beskyttelse, Den Danske Dyrlægeforening, Akademikerne og Dansk Friskoleforening.

De dyr, der typisk anvendes ”på recept”, er hunde, som blandt andet kan skabe glæde og nærvær for ældre på plejehjem, give børn tryghed i indlæringssituationer eller virke forebyggende for stress og konflikter på arbejdspladser.

Alle paneldeltagere var enige om, at der uden tvivl var mange positive måder, hvorpå dyr og særligt hunde kan sprede positivitet og skabe en tryghed for mennesker. Fælles var dog også forståelsen for, at det er helt afgørende, at det foregår på dyrenes præmisser.

Særligt i forbindelse med skolesituationer, hvor hunde kan skabe en tryghed for børn med læsevanskeligheder, er det vigtigt, at børnene lærer at læse hundens signaler.
Blandt tilhørerne var der spørgsmål til konkrete situationer, som paneldeltagerne svarede på.


Dyrenes Beskyttelses program:
 

Torsdag d. 12. juni

Dyr på Recept - Dyrs positive påvirkninger på mennesker - kl. 16.00-16.45

Kom ned til Dyrenes Beskyttelses telt på Indermolen og hør, hvordan samværet med dyr kan give mange positive påvirkninger på mennesker, samtidig med at dyrenes velfærd tilgodeses. Vi ser på fordele og ulemper ved brug af dyr, især hunde, til forbedring af arbejdsmiljøet, læringsmiljøet, terapibehandling og i samværet med børn og ældre.

Fredag d. 13. juni

Test din viden om dyrevelfærd - hele dagen

Kom og test din viden om dyrevelfærd. Vi har lavet spørgeskemaer med 5 spørgsmål om dyr indenfor forskellige sværhedsgrader, og vi er naturligvis klar til at hjælpe. Alle kan få en smart tatovering for at deltage.

Fra giraffen Marius til Svineriget: Hvornår har dyr det godt - kl. 15.00-15.30

Dyrevelfærd er blevet et modeord. Men hvad er god dyrevelfærd? Hvorfor er opfattelsen af god dyrevelfærd afhængig af, hvilket dyr vi taler om. Og hvordan udvikler vores opfattelse af god dyrevelfærd sig? Kort sagt: hvordan kan vi tillade os at behandle dyr set fra en etikers synspunkt.

Lørdag d. 14. juni

Uddeling af årets ægtivistpriser - kl. 9.00-10.00

Kom og vær med til overrækkelsen af årets ægtivistpris. En ægtivist er en person, der arbejder for stop for buræg. Og årets ægtivistpris uddeles til en person og virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at stoppe brugen af buræg. Prisvinderen kåres af Dyrenes Beskyttelses facebook-følgere.

Stop spild af kød - kl. 12.00-12.30

Deltag i en dialog, der sætter fokus på de mange gevinster for dyrevelfærden, hvis vi danskere mindsker madspildet. Dialogen er mellem to kvinder, der begge er engagerede i dyrevelfærd og nedbringelse af verdens madspild. Du er velkommen til selv at stille spørgsmål og deltage i debatten.

Søndag d. 15. juni

Kom og mød Dyrenes Beskyttelse på Bornholm - kl. 9.00-11.00

Har du lyst til at høre mere om Dyrenes Beskyttelses arbejde på Bornholm, så kom og mød vores lokale repræsentanter. De vil give et kort oplæg om deres arbejde, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Du kan også høre om muligheden for at blive frivillig og redde dyr i nød.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Balder

Giv dyr som hvalpen Balder en lys fremtid

Hver en krone gør en forskel