Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" finder du på udvalgte fødevarer. Mærket anpriser kød fra godkendte producenter af kvæg, svin, får, lam, fjerkræ samt æg. Det garanterer, at der er tale om produkter, som er produceret med høj dyrevelfærd. Se efter velfærdsmærket:

Kravene til producenterne definerer god dyrevelfærd

Dyrenes Beskyttelses faglige eksperter fastsætter kravene til at blive ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ ud fra deres store faglig viden om den enkelte dyrearts behov. 

Udgangspunktet for kravene til de producenter, som er godkendt til at producere under mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, er de såkaldte ’Fem friheder’, som gælder for dyrenes velfærd i selve produktionen, under transport, og når dyrene er på slagteriet.

1. Dyrene skal altid have frihed til at kunne bevæge sig frit og have mulighed for at udvise normal adfærd (frihed til at udtrykke normal adfærd)

2. Dyrene må ikke lide overlast fysisk eller psykisk (frihed fra ubehag)

3. Dyrene må ikke sulte, men skal have fri adgang til foder og vand, således at de kan opretholde god sundhed og vigør (frihed fra sult og tørst)

4. Dyrene må ikke udsættes for unødig smitte eller lide anden overlast (frihed fra smerte, skade og sygdom)

5. Dyrene må ikke skræmmes eller unødigt stresses (frihed fra frygt og lidelse)

Dyrenes Beskyttelse gennemfører årligt kontrolbesøg hos producenterne under mærket, for at sikre at kravene til god dyrevelfærd overholdes.  

Kan producenten ikke leve op til mærkekravene, fratager Dyrenes Beskyttelse med det samme producenten retten til at sælge sine produkter under mærket ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’. 


Se de specifikke krav til kød med velfærdsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" her:

Mærkekrav slagtefjerkræ
Mærkekrav svin
Mærkekrav kødkvæg
Mærkekrav får og lam
Mærkekrav æg

PDF-formater kan findes her:
Mærkekrav slagtefjerkræ
Mærkekrav svin
Mærkekrav kødkvæg
Mærkekrav får og lam
Mærkekrav æg 

Kontrolgebyrer per 1. januar 2015

DB Kontrol

Ansøgningsskemaer
Hvis du er landmand og ønsker at producere under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Alle ansøgningsskemaer åbnes nedenfor i PDF-format, hvorefter de udskrives og udfyldes

Ansøgning om godkendelse af produktion af slagtefjerkræ under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"

Ansøgning om godkendelse af produktion af kødkvæg under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"


Ansøgning om godkendelse af produktion svin under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"

Ansøgning om godkendelse af produktion af får og lam under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"

Ansøgning om godkendelse af produktion af æg under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"


Dyrevalg 2015

Hjælp de danske dyr

til bedre velfærd

Find en dyrevenlig kandidat til folketingsvalget
LUK DETTE VINDUE
Underskriftindsamling

Slut med vilde dyr i cirkus!

Vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer hører ikke hjemme i cirkus. Dyr bør ikke lide for underholdningens skyld. Vilde dyr bliver i dag transporteret landet rundt med cirkus, hvor deres opstaldning og foldarealer på ingen måde tilgodeser dyrenes basale behov. Skriv under for at få det stoppet.

Med din støtte i ryggen vil vi lægge pres på politikerne for, at de skal ændre loven, så vilde dyr ikke skal leve en stresset tilværelse med megen transport og alt for lidt plads.

1
 
1) Oplyser du dit telefonnummer, kan vi kontakte dig telefonisk vedr. Dyrenes Beskyttelses arbejde og kampagner

Tak for din underskrift!