høne close up

Branchen samlet om løsninger for æglæggende høns

Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Landsforening var i dag værter for et stort branchemøde i æg- og fjerkræbranchen om brystbensfrakturer hos æglæggende høns. Det er første gang, at den samlede branche mødes, og det understreger alvoren af denne sag. I fokus var nye initiativer og handlinger for at komme det alvorlige problem til livs.

Skrevet af:
Johanne Gabel

God dyrevelfærd er helt centralt for både Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Landsforening. Derfor samlede de to organisationer for første gang hele den samlede æg- og fjerkræbranche samt fødevarer-, landbrugs- & fiskeriminister, Rasmus Prehn. Formålet var at drøfte brystbensbrud og komme frem til en række konkrete initiativer og handlinger, som branchen selv kan sætte i gang, og som danske politikere og andre interessenter kan understøtte via deres arbejde.

”Alle i branchen og politikerne må arbejde sammen for at komme problemet til livs,” udtaler Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Branchemøde med alvor

I efteråret 2021 fik den danske æg- og fjerkræbranche en mavepuster, efter Københavns Universitet udgav rapporten ”Keel bone fractures in Danish laying hens: Prevalence and risk factors". Den blotlagde, hvordan størstedelen af danske høns, som producerer æg til de danske forbrugere, lider af brystbensfrakturer som følge af æglægningen.

”I Dyrenes Beskyttelse er vi selvsagt forfærdede over, hvor udbredte brud på brystbenet hos de æglæggende høner er. Det er helt og aldeles uacceptabelt, at det nærmere er reglen end undtagelsen for høner i alle grene af ægproduktionen. Det er samtidig en vanskelig og meget ulykkelig situation for erhvervet. Tilslutningen til dagens møde viser, hvor alvorlig der bliver set på problemet hos alle med ansvar for og indflydelse på såvel problemet som løsningerne,” siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

”Vi er glade for, at der i dag er blevet præsenteret initiativer, som kigger nærmere på, hvordan man holder dyrene hos den enkelte landmand for at imødekomme store forskelle i frakturer blandt landmændenes høns, mens vi på den længere bane har fået startet på den vanskelige diskussion om avlsfirmaernes arbejde med nye avlslinjer, eventuelt endda selvstændige økologiske avlslinjer. I Økologisk Landsforening har vi i dag annonceret, at vi vil skabe en enhed, som kan understøtte, koordinere og monitorere indsatsen hos de økologiske producenter,” siger Per Kølster, formand, Økologisk Landsforening.

Videre mod velfærd

På mødet deltog også detailbranchen, som hver dag mødes af forbrugere, der ønsker at købe æg med god samvittighed. Netop derfor har mødet været særlig vigtigt.

”Vi har fået en fælles drøftelse, som har givet et overblik og en forståelse for udfordringerne i alle led af det fødevaresystem, som helt overordnet desværre presser landbrugsdyrene ud over enhver rimelig grænse. Vi ser derfor frem til, at både minister og producenter tager opgaven videre fra den handlingsorienterede drøftelse i dag. Vi er glade for fødevareminister Rasmus Prehns opfordring til alle om at lægge et pres på den europæiske regulering af avlen, og at ministeren selv lovede at rejse sagen med sine europæiske kollegaer, eftersom problemet på ingen måde kun er dansk. Selv lægger vi pres på via dyrevelfærdsorganisationernes europæiske sammenslutning, Eurogroup for Animals,” siger Britta Riis.

Under mødet blev der også opfordret til et mere formaliseret samarbejde med forskningsverden, hvor ægproducenter for eksempel kan indsende høns til undersøgelse for brystbensfrakturer hos de danske forskere, og tilsammen gav mødet det, som både Britta Riis og Per Kølster havde håbet på.

”Ingen af parterne i den store branche vil kunne løfte den her opgave alene, heller ikke inden for Danmarks grænser alene. Det har derfor været berigende at få information om alle initiativerne. Næste skridt er handling,” siger Per Kølster.

  • Del artiklen på: