PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Dyrenes Beskyttelse (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med leveringen af vores services, håndtering af jobansøgninger, vores markedsføring samt brugen af vores hjemmeside, mv.

Dyrenes Beskyttelse er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:

 

Dyrenes Beskyttelse

CVR-nummer: 21 70 74 14

Buddingevej 308

2860 Søborg

Telefonnummer: 33 28 70 00

E-mailadresse: db@dyrenesbeskyttelse.dk

  • Nedenfor redegøres for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

Hvis du søger et job hos os, enten som fastansat eller frivillig, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet til os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (aftalen med dig) og artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Hvis vi ansætter dig som medarbejder hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på 5 år efter din fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik til medarbejdere, som udleveres til dig ved din ansættelse.

Hvis du antages som frivillig hos os, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger allerede senest tre måneder efter din fratræden. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne oplysningstekst til frivillige, som udleveres til dig ved din ansættelse.

Hvis du optages i vores repræsentantskab, behandler vi en række oplysninger om dig blandt andet dit navn og stillingsbetegnelse med henblik på, at vi kan offentliggøre repræsentantskabets medlemmer på vores hjemmeside samt varetage sekretariatsfunktionen for repræsentantskabet. Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Vi sletter dine personoplysninger fem år efter, at du er fratrådt som medlem af repræsentantskabet.

Med henblik på, at vi kan sikre dyrevelfærd i Danmark, sørger vi for at behandle indkomne sager, foretage politianmeldelser ved uforsvarlig behandling af dyr eller ved mistanke herom, yde rådgivning, behandle ansøgninger om dyr, tage imod indleverede dyr på vores internater og indgå pleje- og overdragelsesaftaler om dyr, mv.

I den forbindelse behandler vi en række personoplysninger om de personer, som henvender sig til et af vores internater eller kontakter os telefonisk, blandt andet navn og kontaktoplysninger. De personer, som har kontaktet os via vores Vagtcentral, kan vi efterfølgende kontakte i en seks-ugers periode for at tilbyde dem et medlemskab.

Vi behandler derudover oplysninger om de personer, der anmeldes til foreningen, herunder navn og kontaktoplysninger, billeder, oplysninger om strafbare forhold eller mistanke herom, helbredsforhold samt øvrige oplysninger, der fremgår af anmeldelsen.

Vi indsamler oplysninger direkte fra de registrerede personer eller fra personer, der kontakter os, vores frivillige, eksterne dyrlæger eller fra offentlige myndigheder.

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om de personer, der anmeldes til foreningen, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (vores retlige forpligtelse til at foretage politianmeldelser i sager om uforsvarlig behandling af dyr).

Vores behandling af oplysninger om de personer, der selv henvender sig til os, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af aftaler) samt af artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne hjælpe dyr i nød samt kontakte personer med tilbud om medlemskab for at sikre vores fortsatte virke).

Vi opbevarer som udgangspunkt sager, som er færdigbehandlet, i fem år med henblik på, at vi kan dokumentere sagernes historik.

Telefonsamtaler opbevarer vi i 30 dage, hvorefter de slettes.

Overdragelsesaftaler slettes efter 15 år, mens pensionsaftaler slettes efter fem år med henblik på, at vi kan dokumentere overdragelsen henholdsvis aftalen om pension. Tro og love-erklæringer sletter vi straks efter, at vi har modtaget dem.

Endelig sletter vi oplysninger om personer fra vores CRM-system, hvis de tilkendegiver over for os, at de ikke ønsker et medlemskab af foreningen, og ellers slettes personoplysningerne herfra senest 12 måneder efter, at vi modtog henvendelsen.

 

Når du som en del af dit medlemskab yder os et løbende bidrag, giver os en donation eller testere en del af din arv til os, behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, størrelsen på dit bidrag, fødselsdato samt personnummer med henblik på, at vi kan foretage indberetning af dit bidrag til SKAT.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (vores retlige forpligtelse til at foretage indberetning til SKAT samt vores vedtægtsmæssige pligt til at føre regnskab).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem hos os og i et år herefter, henholdsvis i fem år fra du har givet os en donation eller testeret en del af din arv til os med henblik på, at vi kan dokumentere modtagne bidrag samt nå at foretage den lovpligtige indberetning af dem til SKAT.

Vi behandler endvidere personoplysninger som et led i vores administration af vores to mærkningsordninger, Velfærdsdelikatesser og Anbefalet af. Det drejer sig om navn, adresse, e-mailadresse, mv. på de producenter, der ansøger om at være med i ordningerne eller på potentielle producenter, som vi gerne ser være en del af ordningerne.

Vores behandling af personoplysningerne sker med henblik på, at vi kan behandle producenternes ansøgninger, foretage offentliggørelse af de producenter, vi har godkendt til at være med i mærkningsordningerne og føre kontrol med, at producenterne overholder de krav, der er gældende for disse ordninger.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke fra producenterne) og artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne administrere mærkningsordningerne, herunder sikre, at producenterne lever op til de krav, der gælder for disse ordninger).

Personoplysningerne opbevares, så længe producenterne er med i mærkningsordningerne, og slettes senest fem år efter, at producenterne er ophørt med at være med i disse ordninger.

Når vi som led i vores fondsadministration modtager ansøgninger om støtte til projekter og specialer, behandler vi dit navn, e-mailadresse samt øvrige personoplysninger, der fremgår af din ansøgning.

Vi søger også selv midler hos fonde og behandler i den forbindelse personoplysninger om fondenes bestyrelsesmedlemmer, herunder navn samt politiske overbevisning med henblik på, at vi kan målrette vores ansøgninger bedst muligt.

Vores grundlag til at behandle personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e (oplysningerne er tydeligt offentliggjort af den registrerede selv) samt artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne søge støtte hos diverse fonde, for at sikre vores fremtidige virke henholdsvis i at kunne behandle indkomne ansøgninger om støtte til projekter og specialer).

Vi opbevarer personoplysningerne i to år, hvorefter de slettes med henblik på, at vi kan dokumentere indkomne og udgåede midler samt historikken bag.

Vores afdeling for politik og presse behandler dit navn, kontaktoplysninger og eventuelt dit beskæftigelsesområde samt politiske standpunkt med henblik på, at vi kan foretage presseovervågning- og kontakt, mv.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at koordinere vores politiske indsats og sikre en strategisk politisk kommunikation). Vi sletter personoplysningerne efter fem år.

Du modtager vores nyhedsbreve, enten fordi du er medlem, eller fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene. I den forbindelse behandler vi dit navn og e-mailadresse med det formål, at vi kan sende dig nyhedsbrevene.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at markedsføre foreningen). Vi gemmer dine oplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter.

Når du deltager i et arrangement, eksempelvis vores årlige afholdelse af Muddy Dog, kan vi tage billeder og videoer af dig til brug for markedsføringsformål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (dit samtykke). Bemærk, at du altid kan trække dit samtykke til, at vi må bruge dine billeder tilbage ved at kontakte tde@dyrenesbeskyttelse.dk. Vi sletter billederne og videooptagelserne efter tre år.

Vi anvender også sociale medier til vores markedsføring, og i den forbindelse kan vi bruge billeder og videooptagelser af dig til kampagner, reklamer, mv. Vi kan også anvende din e-mailadresse til at målrette annoncer til dig på Facebook. Endelig deler vi dine personoplysninger i forbindelse med, at vi fortæller din historie, eksempelvis at du har reddet et nødstedt dyr, på Facebook, Instagram, mv.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (vores aftale med dig) samt artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at foretage markedsføringstiltag for at drage opmærksom til foreningen). Vi sletter billederne og videooptagelserne efter tre år.

Vi behandler endelig dine personoplysninger såsom din IP-adresse, når du besøger vores hjemmeside med det formål at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside. Det gør vi blandt andet ved at anvende forskellige plugins til sociale medier, som gør det lettere for dig at dele indhold fra vores hjemmeside på Facebook, Instagram, Twitter, mv. For de behandlinger er vi fælles dataansvarlig med udbyderen af det pågældende sociale medie.

Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at udarbejde statistik over besøg af vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere hjemmesiden).

Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik, som du kan finde her.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan vi videregive oplysningerne til offentlige myndigheder, såsom politiet og SKAT, brugere af sociale medier og vores hjemmeside, mv.

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande udenfor EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 47, stk. 2, litra c, herunder ved anvendelse af Kommissionens standardkontrakter eller inden for Privacy Shield-ordningen.

Oplysninger vi modtager om dig opbevares sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise medarbejderne i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via gdpr@dyrenesbeskyttelse.dk

Du har for det første ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at få slettet oplysninger om dig og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og endelig kan du i visse tilfælde have ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på gdpr@dyrenesbeskyttelse.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.