Medarbejdere

Direktion

Kommunikation

Fundraising & medlemsservice

Fødevare- og miljøpolitisk afdeling

Dyreværnsafdeling

Økonomi og administration

IT-afdeling

Udviklingscenter for husdyr på friland