dyreværnssag med 19 hunde

Sådan hjælper vi dyr

Dyrenes Beskyttelse har en lang og stolt tradition som forkæmper for det gode dyreliv og hjælp til nødstedte og vanrøgtede dyr. Vores mission er at hjælpe dyr i nød, stoppe overgreb mod dyr og kæmpe for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur.

Mens vi forbedrer forholdene for dyr gennem politisk interessevaretagelse og vidensformidling, så yder vi hjælp til dyrene her og nu gennem dyreredning, pleje og formidling af dyr.
Hjort med net i geviret

Dyreredning

Mennesker vil gerne gøre en positiv forskel for dyr. Derfor kan Dyrenes Beskyttelse mønstre landets største beredskab for dyreredningsarbejde baseret på frivillighed. Foreningens landsdækkende net af cirka 350 frivillige håndterer dagligt sager med dyr i nød, som de primært får via Dyrenes Vagtcentral 1812. De hjælper dyr på stedet og transporterer nødstedte vilde dyr. De står også for nødaflivning, når dyrene lider og ikke kan reddes. Med det nyoprettede skytteberedskab har vi sikret langt hurtigere nødaflivning af blandt andet de mange påkørte hjorte.
dumpede killinger

Pleje og formidling

Dyrenes Beskyttelse modtager døgnet rundt vilde dyr som kæledyr fra redningsarbejdet, og der gøres en stor indsats for at hjælpe dem. Dyrenes Beskyttelse driver ti dyreinternater – fire i egne internater og seks igennem samarbejdsaftaler med eksterne internater. De tager imod dyr fra vores redningsarbejde og sikrede i 2022 flere end 9.000 dyr nye hjem.

På internaterne plejes kæledyr og sikres gode, nye hjem. Ud over kærlig pleje skal kæledyrene adfærdsvurderes, vaccineres, parasitbehandles og chip- eller øremærkes og eventuelt neutraliseres. Frivillige plejefamilier knyttet til internaterne gør det muligt at passe endnu flere dyr. Internaternes kompetence, erfaring med dyreværnsarbejde og service gør det også muligt at tilbyde ydelser som omplacering af familiedyr, dyrepension og dyrefaglig rådgivning.

Syge eller tilskadekomne vilde dyr ender på en af vores 24 vildtplejestationer. Her er målet altid, at dyret i sidste ende skal genudsættes i naturen. Det arbejder vores frivillige vildtplejere for. De hyppigste gæster i pleje på Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer er gråænder, pindsvin, musvåger, tårnfalke, knopsvaner, duer, natugler, egern og harer, men også mange andre arter kommer i pleje.