Høns

HØRINGSSVAR: DYREVELFÆRD PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

Som en del af lovgivningsprocessen i Danmark, har organisationer mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende bemærkninger direkte til den pågældende minister. Disse bemærkninger kaldes for høringssvar.

Som dyrevelfærdsorganisation kommenterer og foreslår vi regelmæssigt initiativer til forbedringer på dyrevelfærdsområdet, når regeringen udarbejder nye lovforslag. Vi går i dialog med beslutningstagerne både før og under forhandlingerne om nye love eller regelsæt.

Se høringssvar på vores områder nedenfor.