Dyrenes Beskyttelse emblem

Vedr. høring over L 77 Forslag til lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

HØRINGSSVAR: Regeringen har på baggrund af udbredt Covid-19 smitte i danske minkbesætninger fremsat forslag om, at alle mink i Danmark skal aflives, og minkproduktion være forbudt til udgangen af 2021.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Hent som PDF

Dyrenes Beskyttelse takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslag til L 77.

Baggrund

Regeringen har på baggrund af udbredt Covid-19 smitte i danske minkbesætninger fremsat forslag om, at alle mink i Danmark skal aflives, og minkproduktion være forbudt til udgangen af 2021.

Generelle bemærkninger

I minkproduktionen holdes mink i små trådnetbure på store farme med i tusindvis af dyr samlet på meget lidt plads. Nogle farme har i højsæsonen over 150.000 mink.

Denne måde at holde dyr på skaber flere problemer.

De mange meget modtagelige dyr tæt sammen har betydet, at minkfarmene har udviklet sig til et stort reservoir for Covid-19 virus, hvor virus dels muterer og dels smitter til mennesker.

Men produktionsmetoden giver også store problemer i forhold til dyrevelfærd.

Mink er aktive, solitære og territoriale rovdyr. Det vil sige, at de er udviklet til at leve alene og opretholde store territorier på flere km2, ofte i nærheden af vand, hvor de jager og svømmer. I produktionen holdes dyrene flere sammen i de små bure, og der er samtidig mange bure og mange mink tæt på hinanden. Dyrene har ingen mulighed for at udføre deres naturlige adfærd og få opfyldt deres behov, hvilket fører til stress og mistrivsel. Blandt andet ses der aggression, konflikter, bid mod andre mink, selvskade, og stereotypier, hvor dyrene gentager de samme bevægelser om og om igen.

Dyrenes Beskyttelse støtter på denne baggrund forslaget om at bringe produktionen til ophør både af hensyn til folkesundheden og dyrenes velfærd.

Forslaget indebærer et forbud mod minkproduktion indtil udgangen af 2021. Dyrenes Beskyttelse støtter ikke den kortsigtede fremgangsmåde, men mener, at der bør gennemføres et permanent forbud, hvilket ville bringe Danmark på linje med de 17 europæiske lande, der enten har forbudt eller udfaset minkproduktionen, eller er i gang med at gøre det. Det drejer sig om Norge, Storbritannien, Holland, Belgien, Frankrig, Luxemburg, Schweiz, Tyskland, Spanien, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig, Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegovina og Nordmakedonien. Også Polen, som har over 700 pelsfarme, er i gang med den parlamentariske proces omkring en hurtig afvikling af produktionen, hvor regeringspartiets forslag foreløbig er stemt igennem med et stort flertal i senatet.

Specifikke bemærkninger

Der er i senere tid aflivet millioner af mink over en kort tidsperiode, og L 77 beskriver flere af de tempobonus-ordninger, det sker under. Der aflives hvert år i forbindelse med pelsningen mange millioner mink ved gasning. Aflivningsmetoden er problematisk blandt andet, fordi mink er semi-akvatiske dyr, der er i stand til at holde vejret længe. De aflivninger, der foretages i øjeblikket, sker under ekstraordinære omstændigheder, og Dyrenes Beskyttelse skal her understrege nødvendigheden af, at der trods dette ikke sker fejl i aflivninger grundet hastværk og sjusk. Hastes aflivningerne igennem, og tages der ikke hensyn til den tid, det tager for dyrene først at blive bedøvet og derefter at dø, bliver aflivningerne endnu mere dyrevelfærdsmæssigt problematiske, end de sædvanligvis er.

Der skal bemærkes, at Dyrenes Beskyttelse i dette høringssvar ikke forholder sig til lovforslagets bestemmelser om myndighedsbeføjelser, miljømæssige forhold og kompensation til minkavlerne. Vedrørende sidstnævnte skal det dog kort bemærkes, at Dyrenes Beskyttelse håber, at avlerne vil blive kompenseret i et rimeligt og proportionalt omfang, ligesom både avlerne og de på farmene ansatte bør hjælpes videre til andre erhverv. Det betyder, at afviklingen af minkproduktionen bør tilrettelægges på en måde, så der hverken er incitament eller mulighed for eventuel senere genoptagelse af produktionen.

Indstilling

Dyrenes Beskyttelse støtter forslaget, men anbefaler et permanent forbud fremfor et forbud gældende til udgangen af 2021.