Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Din garanti for høj dyrevelfærd i køledisken  

OM MÆRKET

Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er din guide til god dyrevelfærd i køledisken. Det ejes af Dyrenes Beskyttelse, som siden 1992 har arbejdet for flere produkter med god dyrevelfærd i dansk detailhandel.

 

                                      DB_Dyrevelfaerdsmaerke_DA_Fuldfarve_CMYK 1.0.jpg

 

Mærket garanterer ordentlige forhold i produktionen og sikrer, at alle dyr har adgang til udearealer i store dele af deres liv og aldrig transporteres over 8 timer fra start til slut.

Mærket bygger på uvildig kontrol af både dyr og produktion. I dag producerer mere end 400 landmænd under mærket, og produkterne kan fås i supermarkeder over hele landet og i lokale gårdbutikker.  

PRODUKTER

I dansk svineproduktion er der store problemer med dødeligheden blandt pattegrise, størstedelen af alle grise halekuperes rutinemæssigt, og søerne fastlåses ofte i forbindelse med faring. Dyrenes Beskyttelse arbejder for at forbedre forholdene for danske svin.

Du kan som forbruger være med til at gøre en forskel for grisene ved at kigge efter svinekød med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på svinekød, som er produceret med god dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Grisene har adgang til det fri
Alle grise kommer ud i den friske luft og har god plads.

Søerne går frit rundt
Søerne føder deres pattegrise i hytter på friland og kan altid bevæge sig frit rundt.

Pattegrisene fravænnes senere
Smågrisene tages tidligst fra soen, når de er 30 dage gamle.

Grisene har hele haler
Ingen grise halekuperes.

Naturlig adfærd
Alle grise har adgang til halm som rodemateriale og til redebygning.     

KØB DET HER

netto logo føtex logo meny logo bilka logo irma logo rema logo aldi logo kvickly logo lidl logo super brugsen logo kiwi logo dagli brugsen logo spar logo fakta logo coop dk logo

GÅRDBUTIK

Steensgaard
Steensgaard 7
5642 Millinge

Som forbruger kan du være med til at sikre høj dyrevelfærd og naturlig adfærd for kødkvæg ved at gå efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, når du køber kød fra kødkvæg.    

MÆRKET SIKRER AT… 

Et liv på friland
Dyrene går på friland det meste af året og kommer kun på stald i de koldeste vintermåneder. 

Ko og kalv går sammen 
Kalven går sammen med sin mor, til den er mindst fem måneder gammel.

Gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og masser af halm, og spaltegulve er ikke tilladt i hvilearealet. 

Naturpleje og plads 
Ofte indgår køerne i naturpleje, hvor de græsser på meget store arealer.   

Stærke dyr 
Kødkvæg er generelt meget robuste racer med gode moderegenskaber og høj sundhed.   

KØB DET HER

meny logo irma logo rema logo hjemis logo coop dk logofakta_logo_100x100.png

GÅRDBUTIK

Aalholm Gods    
Aalholm Parkvej 7
4880 Nysted    

Frøstrup Limousine
Frøstrupvej 71 
Lunde, 6830 Nørre Nebel    

Fuglsøgaard    
Småkærvej 60 
6100 Haderslev    

Ivan Reedtz-Thott
St. Elmuevej 2 
4640 Fakse    

Jørgen Andersen    
Lamdrupvej 23 
5854 Gislev    

Kirkehøjens Limousine    
Tårup Skovvej 22 
4850 Stubbekøbing
    
Labøllegaard    
Labøllevej 21 
5471 Søndersø    

Store Lyngdal    
Klintrup Hedevej 150 
8641 Sorring    

Steensgaard
Steensgaard 7
5642 Millinge    

Sybergkvæg
Tårup Bygade 34
5370 Mesinge
 

Mange malkekøer kommer aldrig på græs, men står indendørs i stalde hele deres liv. Vi arbejder for, at alle malkekøer skal på græs minimum 150 dage i sommerhalvåret.

Du kan som forbruger få endnu flere køer på græs ved at kigge efter mejeriprodukter med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på mælk, ost, smør og andre mejeriprodukter, som er produceret med høj dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Køerne kommer på græs
Alle køer og kvier kommer på græs i sommerhalvåret, hvor de har god plads og kan udvise naturlig adfærd.

Ingen tyrekalve aflives
Tyrekalve betragtes ikke som spild. De skal opdrættes i Danmark.

Køerne har gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og store sengebåse, hvor køerne kan rejse og lægge sig naturligt. 

Køerne bindes aldrig
Bindestalde er ikke tilladt under mærket.

Der er kobørster i staldene 
Køerne kan udføre naturlig hudpleje og klø sig på roterende kobørster.

KØB DET HER

Netto logoføtex logobilka logomeny logofakta_logo_100x100.png

Millioner af industrikyllinger kommer aldrig udendørs og ser ikke dagslys. De lever så tæt, at de ikke kan bevæge sig uden at træde oveni hinanden, og slagtekyllingerne vokser så hurtigt, at benene ikke kan følge med. Det er bekymrende for dyrenes velfærd, og noget som vi dagligt arbejder for at forbedre.

Du kan som forbruger være med til at gøre en forskel for kyllingerne ved at kigge efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på kyllinger, som er produceret med god dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Kyllingerne har adgang til det fri
Flokken har adgang til et udeareal med god plads og vegetation, hvor kyllingerne kan skrabe i jorden, støvbade, finde insekter og spise planter.

Der er plads til at bevæge sig
Kyllinger kan bevæge sig frit, gå, løbe og strække vingerne.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys i stalden. Derfor har kyllingerne en naturlig døgnrytme.

Kyllingerne vokser langsomt
Kyllingerne er af en langsomtvoksende race, hvilket medfører stærkere ben og sundere dyr, som lever længere. 

Siddepinde 
Kyllingerne har siddepinde, som de hviler og tilbringer natten på. 

KØB DET HER

Netto logo føtex logo meny logo bilka logo Irma logo rema logo sødam logo fakta_logo_100x100.png

Mange ænder og gæs holdes på begrænset plads i store flokke og kommer aldrig udenfor. De udenlandske berberiænder får typisk klippet både næb og kløer, da racen er meget aggressiv, og dyrene kan skade hinanden. Det er bekymrende og giver dårlig dyrevelfærd. 

Der findes alternativer med bedre dyrevelfærd, heriblandt ænder og gæs mærket med ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.  

MÆRKET SIKRER AT… 

Adgang til det fri
Flokken har adgang til et udeareal med god plads, hvor dyrene kan bevæge sig frit og udleve naturlig adfærd.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys. Derfor har dyrene en naturlig døgnrytme.

Flokkene er små
Dyrene holdes i mindre flokke bestemt ud fra art og adfærd. 

Adgang til badevand 
Ænder skal altid have adgang til vand, så næb, næsebor og hoved kan holdes rent.

Et liv på friland  
Dyrene lever hovedparten af deres liv på friland.  

KØB DET HER

Netto logo  føtex logo meny logo bilka logo irma logo Rema logo

GÅRDBUTIK

Sejerø-gæs A/S
Sejerøvej 28
4592 Sejerø

I konventionel ægproduktion holdes høns typisk indendørs i meget store flokke eller i bure med begrænset mulighed for at udvise naturlig adfærd. Hovedparten af danske høns kommer aldrig ud, og burhøns er stadig et problem. Vi arbejder for at fremme produktioner, hvor høns har god plads i stalden og adgang til en hønsegård.  

Du kan som forbruger være med til at lukke hønsene ud af burene ved at gå efter æg med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Hønsene har adgang til det fri
Flokken skal have adgang til et udeareal med god plads, hvor hønsene kan udleve naturlig adfærd; skrabe i jorden, støvbade, finde insekter og spise planter.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys i stalden. Derfor får dyrene en naturlig døgnrytme.

Hønsene har hele næb
Kupering af næb er ikke tilladt.

Hanekyllinger bliver ikke spild
Under mærket arbejdes der på fremover at opdrætte i stedet for at aflive hanekyllinger.   

Siddepinde 
Hønsene har siddepinde, som de hviler og tilbringer natten på. 

KØB DET HER

netto logo føtex logo meny logo bilka logo rema logo aldi logo kvickly logo lidl logo super brugsen logo spar logo fakta logo coop dk logo 

Du kan som forbruger være med til at sikre høj dyrevelfærd for får og lam ved at gå efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Et liv på friland
Dyrene går på friland det meste af året og kommer kun på stald i korte perioder. 

Får og lam går sammen 
Lammene går sammen med deres mor, til de er mindst tre måneder gamle.

Gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og masser af halm.

Naturpleje og plads 
Ofte indgår får og lam i naturpleje, hvor de græsser på meget store arealer.   

Lammene har hele haler
Det er ikke tilladt at halekupere. 

GÅRDBUTIK

Steensgaard
Steensgaard 7
5642 Millinge

I dansk svineproduktion er der store problemer med dødeligheden blandt pattegrise, størstedelen af alle grise halekuperes rutinemæssigt, og søerne fastlåses ofte i forbindelse med faring. Dyrenes Beskyttelse arbejder for at forbedre forholdene for danske svin.

Du kan som forbruger være med til at gøre en forskel for grisene ved at kigge efter svinekød med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på svinekød, som er produceret med god dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Grisene har adgang til det fri
Alle grise kommer ud i den friske luft og har god plads.

Søerne går frit rundt
Søerne føder deres pattegrise i hytter på friland og kan altid bevæge sig frit rundt.

Pattegrisene fravænnes senere
Smågrisene tages tidligst fra soen, når de er 30 dage gamle.

Grisene har hele haler
Ingen grise halekuperes.

Naturlig adfærd
Alle grise har adgang til halm som rodemateriale og til redebygning.     

KØB DET HER

netto logo føtex logo meny logo bilka logo irma logo rema logo aldi logo kvickly logo lidl logo super brugsen logo kiwi logo dagli brugsen logo spar logo fakta logo coop dk logo

GÅRDBUTIK

Steensgaard
Steensgaard 7
5642 Millinge

Som forbruger kan du være med til at sikre høj dyrevelfærd og naturlig adfærd for kødkvæg ved at gå efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, når du køber kød fra kødkvæg.    

MÆRKET SIKRER AT… 

Et liv på friland
Dyrene går på friland det meste af året og kommer kun på stald i de koldeste vintermåneder. 

Ko og kalv går sammen 
Kalven går sammen med sin mor, til den er mindst fem måneder gammel.

Gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og masser af halm, og spaltegulve er ikke tilladt i hvilearealet. 

Naturpleje og plads 
Ofte indgår køerne i naturpleje, hvor de græsser på meget store arealer.   

Stærke dyr 
Kødkvæg er generelt meget robuste racer med gode moderegenskaber og høj sundhed.   

KØB DET HER

meny logo irma logo rema logo hjemis logo coop dk logofakta_logo_100x100.png

GÅRDBUTIK

Aalholm Gods    
Aalholm Parkvej 7
4880 Nysted    

Frøstrup Limousine
Frøstrupvej 71 
Lunde, 6830 Nørre Nebel    

Fuglsøgaard    
Småkærvej 60 
6100 Haderslev    

Ivan Reedtz-Thott
St. Elmuevej 2 
4640 Fakse    

Jørgen Andersen    
Lamdrupvej 23 
5854 Gislev    

Kirkehøjens Limousine    
Tårup Skovvej 22 
4850 Stubbekøbing
    
Labøllegaard    
Labøllevej 21 
5471 Søndersø    

Store Lyngdal    
Klintrup Hedevej 150 
8641 Sorring    

Steensgaard
Steensgaard 7
5642 Millinge    

Sybergkvæg
Tårup Bygade 34
5370 Mesinge
 

Mange malkekøer kommer aldrig på græs, men står indendørs i stalde hele deres liv. Vi arbejder for, at alle malkekøer skal på græs minimum 150 dage i sommerhalvåret.

Du kan som forbruger få endnu flere køer på græs ved at kigge efter mejeriprodukter med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på mælk, ost, smør og andre mejeriprodukter, som er produceret med høj dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Køerne kommer på græs
Alle køer og kvier kommer på græs i sommerhalvåret, hvor de har god plads og kan udvise naturlig adfærd.

Ingen tyrekalve aflives
Tyrekalve betragtes ikke som spild. De skal opdrættes i Danmark.

Køerne har gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og store sengebåse, hvor køerne kan rejse og lægge sig naturligt. 

Køerne bindes aldrig
Bindestalde er ikke tilladt under mærket.

Der er kobørster i staldene 
Køerne kan udføre naturlig hudpleje og klø sig på roterende kobørster.

KØB DET HER

Netto logoføtex logobilka logomeny logofakta_logo_100x100.png

Millioner af industrikyllinger kommer aldrig udendørs og ser ikke dagslys. De lever så tæt, at de ikke kan bevæge sig uden at træde oveni hinanden, og slagtekyllingerne vokser så hurtigt, at benene ikke kan følge med. Det er bekymrende for dyrenes velfærd, og noget som vi dagligt arbejder for at forbedre.

Du kan som forbruger være med til at gøre en forskel for kyllingerne ved at kigge efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på kyllinger, som er produceret med god dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Kyllingerne har adgang til det fri
Flokken har adgang til et udeareal med god plads og vegetation, hvor kyllingerne kan skrabe i jorden, støvbade, finde insekter og spise planter.

Der er plads til at bevæge sig
Kyllinger kan bevæge sig frit, gå, løbe og strække vingerne.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys i stalden. Derfor har kyllingerne en naturlig døgnrytme.

Kyllingerne vokser langsomt
Kyllingerne er af en langsomtvoksende race, hvilket medfører stærkere ben og sundere dyr, som lever længere. 

Siddepinde 
Kyllingerne har siddepinde, som de hviler og tilbringer natten på. 

KØB DET HER

Netto logo føtex logo meny logo bilka logo Irma logo rema logo sødam logo fakta_logo_100x100.png

Mange ænder og gæs holdes på begrænset plads i store flokke og kommer aldrig udenfor. De udenlandske berberiænder får typisk klippet både næb og kløer, da racen er meget aggressiv, og dyrene kan skade hinanden. Det er bekymrende og giver dårlig dyrevelfærd. 

Der findes alternativer med bedre dyrevelfærd, heriblandt ænder og gæs mærket med ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.  

MÆRKET SIKRER AT… 

Adgang til det fri
Flokken har adgang til et udeareal med god plads, hvor dyrene kan bevæge sig frit og udleve naturlig adfærd.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys. Derfor har dyrene en naturlig døgnrytme.

Flokkene er små
Dyrene holdes i mindre flokke bestemt ud fra art og adfærd. 

Adgang til badevand 
Ænder skal altid have adgang til vand, så næb, næsebor og hoved kan holdes rent.

Et liv på friland  
Dyrene lever hovedparten af deres liv på friland.  

KØB DET HER

Netto logo  føtex logo meny logo bilka logo irma logo Rema logo

GÅRDBUTIK

Sejerø-gæs A/S
Sejerøvej 28
4592 Sejerø

I konventionel ægproduktion holdes høns typisk indendørs i meget store flokke eller i bure med begrænset mulighed for at udvise naturlig adfærd. Hovedparten af danske høns kommer aldrig ud, og burhøns er stadig et problem. Vi arbejder for at fremme produktioner, hvor høns har god plads i stalden og adgang til en hønsegård.  

Du kan som forbruger være med til at lukke hønsene ud af burene ved at gå efter æg med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Hønsene har adgang til det fri
Flokken skal have adgang til et udeareal med god plads, hvor hønsene kan udleve naturlig adfærd; skrabe i jorden, støvbade, finde insekter og spise planter.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys i stalden. Derfor får dyrene en naturlig døgnrytme.

Hønsene har hele næb
Kupering af næb er ikke tilladt.

Hanekyllinger bliver ikke spild
Under mærket arbejdes der på fremover at opdrætte i stedet for at aflive hanekyllinger.   

Siddepinde 
Hønsene har siddepinde, som de hviler og tilbringer natten på. 

KØB DET HER

netto logo føtex logo meny logo bilka logo rema logo aldi logo kvickly logo lidl logo super brugsen logo spar logo fakta logo coop dk logo 

Du kan som forbruger være med til at sikre høj dyrevelfærd for får og lam ved at gå efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Et liv på friland
Dyrene går på friland det meste af året og kommer kun på stald i korte perioder. 

Får og lam går sammen 
Lammene går sammen med deres mor, til de er mindst tre måneder gamle.

Gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og masser af halm.

Naturpleje og plads 
Ofte indgår får og lam i naturpleje, hvor de græsser på meget store arealer.   

Lammene har hele haler
Det er ikke tilladt at halekupere. 

GÅRDBUTIK

Steensgaard
Steensgaard 7
5642 Millinge

Dit forbrug gør en forskel

Som forbruger er det ikke ligegyldigt, hvad du putter i kurven. Dine indkøbsvalg er med til at bestemme mere end aftenens menu. Her er buræg et godt eksempel. Stadig flere forbrugere har fravalgt at købe buræg, hvilket har medført en målrettet udfasning af buræg i dansk detailhandel.   

Vær med i debatten om dyrevelfærd i køledisken

De 5 friheder

Mærkets krav til dyrevelfærd er udviklet af Dyrenes Beskyttelses faglige eksperter med udgangspunkt i den enkelte dyrearts behov og natur. Kravene bygger på fem basale friheder, som er med til at sikre et højt niveau af dyrevelfærd i enhver produktion af mærkede produkter. Udgangspunktet for mærket er, at alle produktionsdyr:

  • Har frihed til at kunne bevæge sig og udvise normal adfærd.
  • Er fri af fysisk og psykisk overlast.
  • Har fri adgang til foder og vand.
  • Er fri af unødig smitte og anden overlast.
  • Ikke skræmmes eller stresses unødigt.

Ved at købe produkter med mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" støtter du landmænd, som prioriterer dyrevelfærd højt. 

Altid i udvikling

Mærket har høje ambitioner og er altid i udvikling, så arbejdet for mere dyrevelfærd i dansk landbrug aldrig går i stå. Der udvikles løbende nye mærkekrav, og flere dyrearter omfattes af ordningen. I dag mærker vi kød, mejeriprodukter, æg, færdigretter, pålæg - og mere er i støbeskeen.

Bliv producent

Gør som 400 andre producenter – sæt dyrevelfærd først.