Køer med god dyrevelfærd


DIN BESLUTNING GØR EN FORSKEL

Som forbruger er det ikke ligegyldigt, hvad du putter i kurven. Dine indkøbsvalg er med til at bestemme mere end aftenens menu. Når du vælger produkter ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” lever du mere dyrevenligt, og du er med til at øge efterspørgslen efter produkter fra dyr, der har levet et godt liv med adgang til det fri.

Så længe vi spiser animalske produkter, er der landbrugsdyr, som lægger liv til, og dem lader vi ikke i stikken. Vi kæmper for at give dem de bedst mulige forhold. Det er ikke en mulighed at sige, at vi ikke vil have noget med animalsk produktion at gøre. Vi er nødt til at få forbrugerne og producenter med på at give landbrugsdyrene leveværdige liv.

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" har vist vejen i 30 år.

 

GUIDE TIL GOD DYREVELFÆRD

Mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse viser vejen til den højeste dyrevelfærd i køledisken. Nedenfor kan du blive klogere på, hvad det betyder for dyrene, når du vælger produkter med Mærket. Vi opfordrer alle, som spiser animalske fødevarer til at spise mindre, men bedre kød og andre animalske fødevarer. Med et mindre intensivt landbrug, er der plads til bedre velfærd for dyrene.

Mange ænder og gæs holdes på begrænset plads i store flokke og kommer aldrig udenfor. De udenlandske berberiænder får typisk klippet både næb og kløer, da racen er meget aggressiv, og dyrene kan skade hinanden. Det er bekymrende og giver dårlig dyrevelfærd. 

Der findes alternativer med bedre dyrevelfærd, heriblandt ænder og gæs mærket med ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.  

MÆRKET SIKRER AT… 

Adgang til det fri
Flokken har adgang til et udeareal med god plads, hvor dyrene kan bevæge sig frit og udleve naturlig adfærd.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys. Derfor har dyrene en naturlig døgnrytme.

Flokkene er små
Dyrene holdes i mindre flokke bestemt ud fra art og adfærd. 

Hele næb og kløer
Ingen ænder under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" får klippet hverken næb eller kløer.

Adgang til badevand 
Ænder skal altid have adgang til vand, så næb, næsebor og hoved kan holdes rent. Det har ænder under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Et liv på friland  
Dyrene lever hovedparten af deres liv på friland.  

Kort transporttid
Ænder og gæs bliver transporteret mindre end 8 timer, før de når slagteriet.

KØB DET HER

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" findes på rigtig mange produkter i næsten alle supermarkeder samt andre lokale butikker i hele landet. Her finder du and og gås mærket med "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse":

     irma logo    

GÅRDBUTIK

Gothenborg
Gothenborgvej 3
8656 Them

www.gothenborg.dk 

I dansk svineproduktion er der store problemer med dødeligheden blandt pattegrise, størstedelen af alle grise halekuperes rutinemæssigt, og søerne fastlåses ofte i forbindelse med faring. Dyrenes Beskyttelse arbejder for at forbedre forholdene for danske svin.

Du kan som forbruger være med til at gøre en forskel for grisene og leve mere dyrevenligt ved at kigge efter svinekød med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på svinekød, som er produceret med god dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Grisene har adgang til det fri
Alle grise kommer ud i den friske luft og har god plads.

Søerne går frit rundt
Søerne føder deres pattegrise i hytter på friland og kan altid bevæge sig frit rundt.

Pattegrisene fravænnes senere
Smågrisene tages tidligst fra soen, når de er 30 dage gamle.

Grisene har hele haler
Ingen grise halekuperes.

Naturlig adfærd
Alle grise har adgang til halm som rodemateriale og til redebygning.     

Kort transporttid
Slagtegrisene bliver transporteret mindre end 8 timer, før de når slagteriet.

KØB DET HER

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" findes på rigtig mange produkter i næsten alle supermarkeder samt andre lokale butikker i hele landet. Her finder du gris mærket med "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse":

netto logo føtex logo meny logo bilka logo  rema logo  kvickly logo  super brugsen logo  dagli brugsen logo spar logo  coop dk logo  lidl logo lidl logo

 

Som forbruger kan du være med til at sikre høj dyrevelfærd og naturlig adfærd for kødkvæg ved at gå efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, når du køber kød fra kødkvæg.    

MÆRKET SIKRER AT… 

Et liv på friland
Dyrene går på friland det meste af året og kommer kun på stald i de koldeste vintermåneder. 

Ko og kalv går sammen 
Kalven går sammen med sin mor, til den er mindst fem måneder gammel.

Gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og masser af halm, og spaltegulve er ikke tilladt i hvilearealet. 

Naturpleje og plads 
Ofte indgår køerne i naturpleje, hvor de græsser på meget store arealer.   

Stærke dyr 
Kødkvæg er generelt meget robuste racer med gode moderegenskaber.   

Kort transporttid
Kvægene bliver transporteret mindre end 8 timer, før de når slagteriet.

 

KØB DET HER

Her finder du oksekød mærket med "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse":

 

GÅRDBUTIKKER

Frøstrup Limousine
Frøstrupvej 71 
Lunde, 6830 Nørre Nebel    

Fuglsøgaard 
Småkærvej 60 
6100 Haderslev    

Labøllegaard
Labøllevej 21
5471 Søndersø

Høbbet
Odensevej 160
5600 Faaborg

Vesterhavsoksen
Hjermvej 98
7560 Hjerm

Villy Rasmussen
Labøllevej 21
5471 Søndersø

Rasmus Skau
Småkærvej 60
6100 Haderslev

Petri Holding ApS
Østervangsvej 28
8830 Tjele

Cirka 70 % af danske malkekøer kommer aldrig på græs, men står indendørs i stalde hele deres liv. Vi arbejder for, at alle malkekøer skal på græs minimum 150 dage i sommerhalvåret.

Du kan som forbruger leve mere dyrevenligt  og få endnu flere køer på græs ved at kigge efter mejeriprodukter med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på mælk, ost, smør og andre mejeriprodukter, som er produceret med høj dyrevelfærd. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Køerne kommer på græs
Alle køer og kvier kommer på græs i sommerhalvåret, hvor de har god plads og kan udvise naturlig adfærd.

Ingen tyrekalve aflives
Tyrekalve betragtes ikke som spild. De skal opdrættes i Danmark.

Køerne har gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og store sengebåse, hvor køerne kan rejse og lægge sig naturligt. 

Køerne bindes aldrig
Bindestalde er ikke tilladt under mærket.

Der er kobørster i staldene 
Køerne kan udføre naturlig hudpleje og klø sig på roterende kobørster.

Kort transporttid
Kvægene bliver transporteret mindre end 8 timer, før de når slagteriet.

Biodiversitet

Landmanden forpligter sig til at arbejde med tiltag inden for natur og biodiversitet. Det kan fx være blomster- eller urtestier.

KØB DET HER

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" findes på rigtig mange produkter i næsten alle supermarkeder samt andre lokale butikker i hele landet. Her finder du mejeriprodukter mærket med "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse":

Netto logo føtex logo bilka logo meny logo lidl logo  kvickly logo forhandler_05.png coop dk logo super brugsen logo aldi logo 

Millioner af industrikyllinger kommer aldrig udendørs og ser ikke dagslys. De vokser så hurtigt, at benene ikke kan følge med, hvilket er bekymrende for dyrenes velfærd, og noget som vi dagligt arbejder for at forbedre.

Du kan som forbruger være med til at gøre en forskel for kyllingerne ved at kigge efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Mærket findes på kyllinger, som er produceret med god dyrevelfærd. 

Fugleinfluenza
Fugleinfluenza er desværre udbredt i Danmark såvel som i Europa. Den seneste tid har myndighederne flere gange fastsat krav om ekstra smittebeskyttelse i besætningerne for at beskytte mod smitte fra vilde fugle. Det betyder bl.a., at fjerkræ i perioder skal holdes indelukket eller i indhegning med overdækning. Den aktuelle status for fugleinfluenza kan ses hos Fødevarestyrelsen her 

Det gode udeliv er helt centralt for den gode dyrevelfærd, og derfor er det vigtigt at støttes op om de produktioner, hvor dyrene har adgang til det fri, når dette er muligt. 
Selv i perioder, hvor fjerkræet skal holdes inden døre, sikrer mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” dyrene langt bedre forhold i stalden; de har god plads og får dagligt grovfoder, der også tjener som aktivitet til fuglene. Læs mere her: 

 

MÆRKET SIKRER AT… 

Kyllingerne har adgang til det fri (når det er muligt)
Flokken har adgang til et udeareal med god plads og vegetation, hvor kyllingerne kan skrabe i jorden, støvbade, finde insekter og spise planter.

Der er plads til at bevæge sig
Kyllinger kan bevæge sig frit, gå, løbe og strække vingerne.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys i stalden. Derfor har kyllingerne en naturlig døgnrytme.

Kyllingerne vokser langsomt
Kyllingerne er af en langsomtvoksende race, hvilket medfører stærkere ben og sundere dyr, som lever længere. 

Siddepinde 
Der er krav om at kyllingerne har stabile hvilepladser, som eksempelvis siddepinde, hvor de kan hvile og tilbringe natten på. 

Kort transporttid
Kyllinger og kalkun bliver transporteret mindre end 8 timer, før de når slagteriet.

KØB DET HER

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" findes på rigtig mange produkter i næsten alle supermarkeder samt andre lokale butikker i hele landet. Her finder du kylling og/eller kalkun mærket med "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse":

Netto logo føtex logo meny logo bilka logo  rema logo 

super brugsen logo   kvickly logo coop dk logo

GÅRDBUTIK

Gothenborg
Gothenborgvej 3
8656 Them

www.gothenborg.dk 

Du kan som forbruger være med til at sikre høj dyrevelfærd for får og lam ved at gå efter mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. 

MÆRKET SIKRER AT… 

Et liv på friland
Dyrene går på friland det meste af året og kommer kun på stald i korte perioder. 

Får og lam går sammen 
Lammene går sammen med deres mor, til de er mindst tre måneder gamle.

Gode forhold i stalden 
Staldene er indrettet med løsdrift og masser af halm.

Naturpleje og plads 
Ofte indgår får og lam i naturpleje, hvor de græsser på meget store arealer.   

Lammene har hele haler
Det er ikke tilladt at halekupere. 

Kort transporttid
Lam og får bliver transporteret mindre end 8 timer, før de når slagteriet.

KØB DET HER

"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" findes på rigtig mange produkter i næsten alle supermarkeder samt andre lokale butikker i hele landet. Her finder du lammekød mærket med "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse":

netto logo føtex logo bilka logo

Et nyt studie fra Københavns Universitet blotlagde i september 2021, at omkring 85% af alle æglæggende høner har brud på brystbenet, og at problemet findes i alle typer produktion. Årsagen er ifølge forskerne sandsynligvis en målrettet avl mod øget effektivisering, hvor mindre og mindre høner lægger stadig flere og større æg.

Den 1. november samlede vi og Økologisk Landsforening derfor hele æg- og fjerkræbranchen, forskere, detailhandlen samt fødevare-, landbrugs- & fiskeriminister Rasmus Prehn for at diskutere problemet og løsninger på både kort og lang sigt. På mødet blev en lang række initiativer nævnt af de forskellige dele af branchen, herunder politisk pres på de store, internationale avlsfirmaer, yderligere forskning og samarbejde om årsagerne til bruddene samt initiativer ude hos de enkelte producenter. Læs om mødet her og se den samlede liste over initiativer her.

Fra Dyrenes Beskyttelses side vil vi i 2022 have fortsat fokus på problemet og lægge maksimalt pres på avlsmålene og dermed en mere langsigtet løsning, ikke mindst via vores europæiske samarbejdspartnere i Eurogroup for Animals.

Ingen æg kan anbefales af Dyrenes Beskyttelse i øjeblikket

Kravene til produktion af æg under ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ er nu opdateret, så der selvfølgelig ikke må forekomme brystbensbrud hos høner, der lægger æg omfattet af mærket. Eftersom producenterne ikke nu og her har mulighed for at efterleve det krav, har vi desværre været nødt til at opsige aftalerne for æg under mærket.

Det betyder, at der lige nu ikke er nogen æg, som kan anbefales af Dyrenes Beskyttelse. Vores råd til forbrugerne er fortsat at spise færre æg og at vælge økologiske æg, når der skal bruges æg, fordi hønerne her lever under alle de øvrige gode forhold, som kravene til økologisk produktion foreskriver, herunder at høns har god plads i stalden og adgang til en hønsegård.  

MÆRKET KRÆVER AT… 

Hønsene har adgang til det fri
Flokken skal have adgang til et udeareal med god plads, hvor hønsene kan udleve naturlig adfærd; skrabe i jorden, støvbade, finde insekter og spise planter.

Døgnrytmen er naturlig
Der er krav om dagslys i stalden. Derfor får dyrene en naturlig døgnrytme.

Hønsene har hele næb
Kupering af næb er ikke tilladt. 

Hønsene har ikke brystbensbrud
Det skal sikres, at hønsene ikke har brystbensbrud 

Siddepinde 
Hønsene har siddepinde, som de hviler og tilbringer natten på. 

Kort transporttid
Hønsene bliver transporteret mindre end 8 timer, før de når slagteriet.

 

Vidste du at mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse også findes på produkter af bison?

MÆRKET SIKRER AT…

Bisonerne har adgang til det fri
Alle dyr holdes ude året rundt.

Naturlig adfærd
Dyrene håndteres så skånsomt som muligt, hvor der tages hensyn til dyrenes naturlige adfærd. Dyrene skal desuden have adgang til træer, stolper eller lignende, som de kan klø sig på.

Mærkning og kastration er forbudt
Det er ikke tilladt at kastrere tyrekalve. Brænde- og frysemærkning er ligeledes ikke tilladt.

Slagtning på marken
Dyrenes slagtes i besætningen forud for transport til slagteriet.

 

GÅRDBUTIK

Ditlevsdal Bison Farm

Tokkerodvej 24

5462 Morud

ADGANG TIL DET FRI? DIT VALG – HVER GANG

Hver gang du vælger "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" så er du med til at sikre dyrene plads og adgang til det fri. Det er godt at huske på, når man står foran en køledisk og træffer beslutningen om aftenens menu. Dit valg betyder mere end, hvad der ender på tallerkenen.

 

 

I 2022 er det 30 år siden, at mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse så dagens lys. Det første koncept, som modtog anprisningen var Frilandsgrisen, som blev udviklet i et samarbejde mellem Dyrenes Beskyttelse og en gruppe dedikerede og fremsynede landmænd, der sammen formulerede krav til et produktionskoncept med udgangspunkt i grisenes naturlige adfærd.  Først og fremmest ved at lukke stalddøren op, så grisene fødes i det fri af fritgående søer. 

 

 

 

 

DE 5 FRIHEDER

Mærkets krav til dyrevelfærd er udviklet af Dyrenes Beskyttelses faglige eksperter med udgangspunkt i den enkelte dyrearts behov og natur. Kravene bygger på fem basale friheder, som er med til at sikre et højt niveau af dyrevelfærd i enhver produktion af mærkede produkter. Udgangspunktet for mærket er, at alle produktionsdyr har følgende vilkår:

Ved at købe produkter med mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" støtter du landmænd, som prioriterer dyrevelfærd højt. 

Mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er et ud af 16 mærker som Forbrugerrådet Tænk mener, at det er vigtigt at kende når du handler ind. Læs mere her.

Få viden om dyrevelfærd i din indbakke. Tilmeld dig her!

Hvordan sikrer jeg, at dyrene har haft det godt, hvis de indgår i min mad? Hvilke grønne alternativer findes der?
Hvordan ser god dyrevelfærd egentlig ud? Bliv klogere med Dyrenes Beskyttelses forbrugernyhedsbrev.

Det at forbruge animalske fødevarer indebærer en stor belastning i relation til dyrevelfærd, klima og miljø.  Når du vælger animalske fødevarer, som er ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” og/eller økologiske fødevarer får du en bedre dyrevelfærd end ved konventionelt fremstillede fødevarer. Dyrene har adgang til det fri, mere plads samt mulighed for at udleve deres naturlige adfærd.

 

Hvis du vælger at forbruge animalske fødevarer opfordrer Dyrenes Beskyttelse til, at du altid gør det med stor respekt og omtanke. 

VI HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD

 • Spis hovedsageligt grønt
 • Skær ned på kød og mejeriprodukter
 • Vælg ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og/eller økologi
 • Undgå madspild. Selv den mindste madrest bør gemmes og spises. Husk at "mindst holdbar til" betyder at varen sandsynligvis godt kan bruges efter datoen. Føl, se smag og duft til fødevaren og tjek, om den er ok
 • Handl i størst muligt omfang lokalt
 • Vælg fødevarer som er i sæson

SKYTS TIL MIDDAGSBORDET

Vi kender det alle sammen. Man sætter sig til bords med venner eller familie, og så falder snakken på dyrevelfærd. Det kan være svært at være fuldstændig skarp på, hvad der er rigtigt og forkert, så derfor hjælper vi dig med at have argumenterne klar.

Det er korrekt at prisen på produkter, som er produceret med bedre dyrevelfærd, ofte koster mere. Hvor meget mere afhænger af, hvilke produkter vi taler om. Prisen afspejler, at det er dyrere at producere med god dyrevelfærd, fordi dyrene har mere plads, adgang til det fri, får bedre foder og ofte er længere tid i produktionen end deres artsfælder, som bliver produceret mere intensivt. Det er jo ikke rimeligt at dyr skal lide, fordi produktionen af god dyrevelfærd koster mere og derfor er vores forslag, at man f.eks. bruger lidt mindre kød, men til gengæld vælger kød fra dyr, som har haft det godt, hvis man vil spise kød og andre animalske produkter. Så passer pengene. Med andre ord, kan man også sige at god dyrevelfærd ikke er for dyrt – det er de andre produkter der er for billige, når der ikke levnes plads til dyrevelfærd.

Det at forbruge animalske fødevarer indebærer en stor belastning i relation til dyrevelfærd, klima og miljø.  Når du vælger animalske fødevarer, som er ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” og/eller økologiske fødevarer får du en bedre dyrevelfærd end ved konventionelt fremstillede fødevarer. Dyrene har adgang til det fri, mere plads samt mulighed for at udleve deres naturlige adfærd. Udegående dyr kan have en positiv effekt på biodiversiteten, men kan isoleret set være belastende for klimaet. Derfor er det vigtigt, at vi forbruger animalske fødevarer med stor respekt og omtanke.  Dyrenes Beskyttelse har derfor samlet en række råd:

 

 • Spis hovedsageligt grønt
 • Skær ned på kød og mejeriprodukter
 • Undgå madspild. Selv den mindste madrest bør gemmes og spises. Husk at "mindst holdbar til" betyder at varen sandsynligvis godt kan bruges efter datoen. Føl, se smag og duft til fødevaren og tjek, om den er ok
 • Handl i størst muligt omfang lokalt
 • Vælg fødevarer som er i sæson
 • Så er der plads til at vælge produkter mærket med ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” og/eller økologi uden at belaste unødigt

Under alle omstændigheder, så kan livet på marken byde på nogle udfordringer i forbindelse med den frihed dyrene har. Udfordringer som kan føre til både sygdom og død, lige så vel som livet i stalden har nogle andre udfordringer. Men man kan ikke sige, at dyrene i det fri har dårligere velfærd. Under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” prioriterer vi, at dyrene har adgang til det fri og kan udleve deres naturlige adfærd, da det giver dyrene bedst mulighed for et godt liv med opfyldelse af deres behov. I den konventionelle produktion lægger man i stedet vægt på at producere så effektivt som muligt. Man ser også på, hvordan man kan holde dem så fri for sygdomme og skader som muligt, selvom det begrænser deres frihed betragteligt. Man klipper ligefrem i dyrene for at passe dem ind i produktionen, som det er tilfældet med halekupering, som foretagers for at sikre at grise ikke bider i hinandens haler, når pladsen bliver for trang og kedsomheden for stor.

Nej det kan man ikke sige, der er stor forskel på velfærden under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” og i den konventionelle danske produktion, hvor dyrene aldrig kommer ud og har begrænset plads sammen med unaturligt mange artsfæller.

ET HØNSELIV MED PLADS TIL AT BASKE MED VINGERNE UNDER ÅBEN HIMMEL

 

 

NYHEDER OG ARTIKLER

På mærkerne for dyrene

​​​​​​​Bison i blodet i 30 år

Hvordan lever koen bag koldskålen?

Grill mere grønt end kød for dyrevelfærd og klima

Dyrevelfærd online hos REMA 1000

Nyhed: Læder Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Osten smager af Thems marker

Påskefrokost med omtanke

Bliv producent med god dyrevelfærd

Gør som ca. 180 andre danske producenter – sæt dyrevelfærd først.

thems marker

OSTEN SMAGER AF THEMS MARKER

kalve i det fri

ET KOKALD FOR KALVENE

mor med kalv på mark

MED MOR OG MÆLK PÅ MARKEN

KYLLINGERNE KLÆKKER

KYLLINGERNE KLÆKKER HJEMME

kyllinger i det fri

PLADS TIL VELFÆRDSPIP

and letter fra vandet

EN AND SKAL DA HAVE VAND

So porttræt

SOEN PASSER SELV SINE GRISE

landmand foran grise

UNG LANDMAND VIL HAVE UDENDØRS GRISELIV

grise under åben himmel

ET GRISELIV UNDER ÅBEN HIMMEL