Gæs tvangsfodres i foie gras produktionen

Foie gras er en dyrevelfærdskatastrofe

December måned er højsæson for foie gras. Men foie gras rimer ikke på dyrevelfærd. Tværtimod er der tale om grov dyremishandling, advarer Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Produktion af foie gras er for længst blevet forbudt i Danmark, men import og salg er stadig tilladt. Derfor er ansvaret for foie gras-ænderne placeret hos butikkerne, restauranterne og forbrugerne. Supermarkederne har allerede sagt farvel til foie gras, men delikatesseforretninger og restauranter fortsætter med at sælge fedtlever fra tvangsfodrede gæs og ænder.

”Hverken restauratørbranchen, detailhandlen eller forbrugerne bør støtte denne mishandling af dyr,” siger Mia Bonnichsen, fødevare- og landbrugspolitisk konsulent hos Dyrenes Beskyttelse.

En fedtlever er en syg lever

Betegnelsen foie gras er fransk og betyder 'fed lever'. Når dyrene tvangsfodres med store mængder foder, ophobes så meget fedt i leveren, at den bliver seks til ti gange så stor som normalt, og den normale funktion forstyrres.

Fuglene tvangsfodres som regel i de sidste to til tre uger af deres levetid. Tvangsfodringen af gæs og ænder sker med høj hastighed gennem et rør, der føres ned i halsen på fuglen, mens den fikseres. Dette sker to gange dagligt.

Dette er åbenlyst stressende og meget ubehageligt for dyrene, da der på den måde indgives meget mere foder, end de frivilligt ville optage. Leveren bliver desuden så stor, at dyrene får gangproblemer af det. Fuglene risikerer også skader i halsen, leversvigt, eller at der går hul på leveren som konsekvens af tvangsfodringen. Dødeligheden i en foie gras-produktion er fire til 20 gange så høj som i en ande- eller gåseproduktion, hvor dyrene ikke tvangsfodres.

I Danmark det ikke tilladt at tvangsfodre dyr, medmindre det sker for at behandle sygdom hos dyret.

”Ved produktionen af foie gras tvangsfodres dyrene derimod for at opnå den syge lever. Gæs og ænder er levende, sansende væsener, og der er ingen tvivl om, at dyrene lider under denne produktion” siger Mia Bonnichsen.

De europæiske dyreværnsorganisationers sammenslutning, Eurogroup for Animals, som Dyrenes Beskyttelse er en del af, arbejder for et forbud mod foie gras i hele EU.

Tidligere har EU-Parlamentet vedtaget et forslag, der skulle forbyde tvangsfodring af ænder og gæs i foie gras-produktionen. Parlamentet pålagde Europa-Kommissionen at udarbejde en lovtekst, der en gang for alle skal gøre en ende på denne unødvendige og grusomme praksis. Men siden er der kommet nye og anderledes toner fra de folkevalgte i EU.

Kun otte måneder efter resolutionen blev stemt igennem i parlamentet, godkendte et flertal en rapport om dyrevelfærd i EU, hvor det fremgår, at foie gras-produktion er ”baseret på landbrugsprocedurer, der respekterer dyrevelfærdskriterier".

Begrundelsen er, at produktionen overvejende foregår på familielandbrug, hvor fugle ”tilbringer 90 procent af deres liv i det fri, og hvor opfedningsfasen, som varer mellem ti og 12 dage i gennemsnit med to måltider om dagen, respekterer dyrs biologiske parametre".