Foie gras produktion er dyremishandling

Fakta og forskning om foie gras

Hvad er op og ned i foie gras-produktionen? Vi prøver at besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Er det dyremishandling?

Ja det er det.

Selve proceduren sker med tvang og er voldsom. Dyrene bliver syge og mange flere dør, end ved almindelig kødproduktion. Op mod 10-20 gange flere end i en almindelig ande- eller gåseproduktion.

Ved selve tvangsfodringen kan fuglene få skader på næbbet, ansigtet, øjne, næsebor, hals og øverste del af spiserøret. Man har også vist, at de forsøger at undgå at komme ind i den facilitet, hvor tvangsfodringen foregår.

Ernæringen er helt forkert, og der udvikles alvorlig sygdom ift. især lever og knogler. Den meget forstørrede lever presser på dyrets andre organer og gør, at de har svært ved at trække vejret. Samtidig gør den kraftige fodring, at dyrene kommer under varmestress, og de gisper i lange perioder i forsøg på at afkøle sig.

Dyrene bliver kraftigt overvægtige, hvilket giver ben- og fodproblemer og svækker evnen til at gå. Brækkede knogler er almindeligt.

Den ringe velfærd ses også i adfærdsstudier, hvor det er fundet, at dyrene bevæger sig mindre, ligger mere ned, laver mindre fjerpleje og er mindre sociale end fugle, der ikke er tvangsfodret.

Fuglene beskrives som bange for mennesker, nervøse og frygtsomme.

Dette er grundigt beskrevet dels i rapporter, der gennemgår, den viden der findes på området og i beskrivelser og vurderinger af produktionen og dyrenes velfærd fra forskellige eksperter (dyrlæger, eksperter og forskere i dyrevelfærd og/eller fjerkræ).

Dr. Ian Duncan, professor i dyrevelfærd, University of Guelph, der har gennemgået den viden, der er på området udtaler således:

The force feeding of ducks and geese for the production of foie gras is a cruel and inhumane practice that should be banned.

Dr. Donald Broom, professor I dyrevelfærd, der også har skrevet omfattende rapport om foie gras produktionen, skriver således: We conclude that forcefeeding causes very poor welfare in ducks and should not be practised”.

Her kan ses, hvordan dyrevelfærden vurderes af dyrlæger, eksperter og forskere:

https://www.researchgate.net/publication/316871174_The_welfare_of_ducks_during_foie_gras_production

https://www.gaia.be/sites/default/files/paragraph/files/2015_-_final_fg_report_broom_rochlitz_final.pdf

https://spca.bc.ca/wp-content/uploads/foie-gras-scientific-report.pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out17_en.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595949/

https://www.researchgate.net/publication/269634451_Force_feeding_as_a_Stress_Factor_on_Muscovy_Ducks

https://www.nycfoiegras.com/blog/scientists-and-experts-statements

https://www.humanesociety.org/sites/default/files/docs/hsus-expert-synopsis-force-feeding-duck-and-goose-welfare.pdf

https://www.avma.org/KB/Resources/LiteratureReviews/Pages/Foie-Gras-Production-Backgrounder.aspx

Findes der forskning, der tyder på, at dyrene ikke lider?

Den franske institution INRA har lavet studier, hvor de konkluderer, at dyrene ikke mistrives. Det er disse studier, der fremhæves af fortalere for foie gras produktionen. INRA har fået kritik for angiveligt at have et tæt samarbejde med foie gras industrien og for at modtage omfattende finansiering derfra.

Når andre forskere analyserer den franske gruppes forskningsresultater, tolkes de mindre gunstigt, end den franske forskningsgruppe gør det. Dette fremgår fx af den gennemgang af viden, som Cambridge University har stået for.

Hvordan foregår tvangsfodring?

Ved tvangsfodring føres et 20-30 cm rør ned i dyrets spiserør to eller tre gange om dagen i to uger (ænder) eller 3 uger (gæs) for med magt at få dyret til at indtage meget store og helt unaturlige mængder foder. 

En fed blanding af majs og olie pumpes ned i deres mave ofte ved hjælp af trykluft.

Ænderne får 450 g foder i løbet af 3 sekunder, og de tager i løbet af to uger på fra 4,5 kg til 6,5 kg.
  
Umiddelbart efter tvangsfodringen gisper og gylper fuglene foder op (regurgiterer), og nogle ryster voldsomt med hovedet. Der er også nogle, som får læsioner, endda perforeringer af spiserøret.

Findes der så slet ikke foie gras uden tvangsfodring?

I praksis nej.

Hos gæs kan der i en meget kort periode på året og under helt særlige omstændigheder opnås den høje vægt af leveren uden tvangsfodring (hos nogle af fuglene, variationen i den enkelte produktion er stor). Men der er kun én producent i Spanien, der opdrætter på denne måde, og produktet er helt ekstremt dyrt og er derfor ikke en produktion, der er til det almindelige marked eller på nogen måde på vej til at blive udbredt. 

Der er også et enkelt fransk firma, der opnår den høje vægt, men det er jf. den franske bestemmelse ikke foie gras, fordi der ikke sker tvangsfodring. Også dette er langt dyrere og kan ikke konkurrere på markedet med foie gras. 

Herudover er der selvfølgelig postejer og pateer med højt fedtindhold uden, at der er sket tvangsfodring, men så er det ikke foie gras, og må ikke kaldes det. Dette kaldes eksempelvis foie fin eller faux gras.  

Endelig har Dyrenes Beskyttelse ved tidligere påstande om dyrevenlig foie gras til salg i Danmark undersøgt sagen. Der var her tale om produktion i Ungarn, hvor forbedringen bestod i, at gæs blev tvangsfodret via en gummislange i stedet for et rør, hvilket på ingen måde er dyrevenligt.

Er fedtlever til foie gras en sygelig tilstand?

Gæs og ænder, der tvangsfodres, ophober så meget fedt i leveren, at dens normale funktion forstyrres. Tilstanden kan derfor betegnes som sygelig

Det er den eneste dyreproduktion, hvor sygdom er et direkte mål med produktionen, idet den syge lever er selve den vare, der fremstilles.
 

Er det naturligt for ænder og gæs at overæde og få fedtlever?

Nej, det er helt unaturligt i det omfang som foie gras-produktionen med tvang betjener sig af. 

Trækfugle har naturlige mekanismer, der sikrer, at de æder ekstra og oplagrer energi på et bestemt tidspunkt af året, før de skal på træk. Dette kan føre til en forstørret lever, men kun så leveren fordobles i størrelse. 

Den art af gæs, der bruges til foie gras er migratorisk, dvs. fra naturens hånd en trækfugl, men ænderne er ikke. Der bruges hovedsageligt ænder i Frankrig, som er den absolutte hovedproducent (98 % ænder og 2 % gæs). 

I foie gras-produktionen tvinges fuglene til at æde meget store mængder, og leveren bliver forstørret 7-10 gange. Det er uanset, om fuglene er trækfugle eller ikke er det, helt ude over hvad, der kan betegnes som naturligt.
 
Fugle æder ikke frivilligt så meget – og det er da også derfor, der er behov for at tvangsfodre.

Er foie gras lavet med ænder eller gæs?

Førhen brugte man mest gæs, men i dag bruges hovedsageligt ænder i Frankrig, som er den absolut største producent af foie gras i verden. I den franske produktion bruges 98 % ænder og 2 % gæs.

Bruger man stadig tvangsfodring til at lave foie gras?

EU's lovgivning siger, at foie gras-produktion skal ske med fedtlever, og vægten af ændernes lever skal op på mindst 300 g, og gæssenes lever skal op på mindst 400 g. Så høj vægt kan kun opnås med tvangsfodring.

Frankrig producerer langt hovedparten af foie gras i verden (mere end 60 % i 2018), og de har skrevet krav om tvangsfodring direkte ind i deres lovgivning om foie gras. Så er der ikke tvangsfodret med fodring direkte ned i maven på fuglene, så er det ikke foie gras og må ikke sælges som foie gras i Frankrig.

Er det forbudt i Danmark? 

Ja, i Danmark følger forbuddet af dyreværnslovens §5. Tvangsfodring er således forbudt i Danmark og har været det mindst siden Dyreværnsloven fra 1950.

Er det forbudt i andre EU-lande?

23 ud af de 28 EU-lande har forbud mod tvangsfodring eller direkte mod foie gras-produktion.

Der er ikke et fælles EU-forbud, men EU har tiltrådt en såkaldt rekommandation fra Europarådet, hvorefter fodringsmetoder, der forårsager nød, personskade eller sygdom i ænderne eller kan resultere i udvikling af fysiske eller fysiologiske forhold, der er skadelige for deres helbred og velfærd, ikke er tilladt. 

Danmark arbejdede for at rekommandationen også skulle gælde ift. foie gras, men det endte med, at produktion af foie gras med tvangsfodring kan fortsætte i de lande, der havde den produktionsform ved rekommandationens ikrafttræden, men kun så længe der ikke er udviklet alternative metoder til tvangsfordring. 

I praksis betyder det, at Frankrig, Ungarn, Bulgarien, Spanien og den belgiske region Vallonien har valgt fortsat at tillade produktion af foie gras ved tvangsfordring. 

Hvad mener franskmændene selv om foie gras produktion?

Også i Frankrig er foie gras kontroversielt. Ifølge en fransk undersøgelse er næsten 6 ud af 10 (58 %) franskmænd modstandere af den tvangsfodring, som ænder og gæs bliver udsat for. Næsten 40 % af franskmændene nægter helt at købe foie gras-produkter på grund af den ringe dyrevelfærd.