Egern

Hjælp til de vilde dyr

Dyrenes Beskyttelse tager imod syge og tilskadekomne vilde dyr på vores 21 vildtplejestationer rundt omkring i landet. På vildtplejestationerne hjælper vores frivillige vildtplejere vilde dyr i nød, indtil de igen kan genudsættes i den fri natur.

Skrevet af:
Stine Fredberg

Når dyr på vildtplejestationer skal passes og plejes optimalt, kræver det begrænset kontakt med dyrene. I stedet indebærer det mest af alt beskidt og ind imellem tungt arbejde. Det daglige arbejde består blandt andet i at muge ud, vaske, spule, give foder og tilse dyrene. 

- Vildtplejerne håndterer kun dyrene, når det er nødvendigt, da unødig menneskekontakt stresser dem. Det er vilde dyr som de har med at gøre, og disse vilde dyr skal forblive vilde, siger Trine Fog Reenberg, vildtplejekoordinator hos Dyrenes Beskyttelse.

Genudsætning er målet

Når et sygt eller tilskadekommet dyr bliver indleveret på en vildtplejestation, er målet altid, at dyret i sidste ende skal genudsættes i naturen. 

- På vildtplejestationen vil vildtplejeren vurdere dyrets chance for at overleve. Det er vigtigt, at dyret kan vende tilbage til et sundt og velfungerende liv i det fri. Hvis dyrets chance for at overleve er for lille, eller hvis skaderne er for omfattende, er det bedst at givet dyret fred, så det ikke undsættes for unødig stress, siger Trine Fog Reenberg. 

60 procent af de dyr, der hver dag kommer ind på Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer, genudsættes og kan vende tilbage til et liv i det fri.

Pindsvineunger flaskes op 

De hyppigste gæster i pleje på Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer er gråænder, pindsvin, musvåger, tårnfalke, knopsvaner, duer, natugler, egern og harer, men også mange andre arter kommer i pleje.

Når f.eks. en pindsvineunge kommer ind på en vildtplejestation, handler det først om fremmest om at sikre sig, at ungen har gode chancer for at overleve opholdet. Er dette tilfældet vil vildtplejeren gå i gang med at flaske ungen op. 

- Der ligger et stort arbejde i at pleje pindsvineunger. De skal have flaske hver anden time i de første uger, de opholder sig vildtplejestationen. Det er derved også det dyr, hvor vildtplejeren faktisk arbejder tættest på dyret under opholdet. Så snart ungen er blevet stor nok til at klare sig selv, vil den blive genudsat i naturen, afslutter Trine Fog Reenberg.

Alle vildtplejere er frivillige, som en del af Dyrenes Beskyttelses store beredskab. Der er i alt 21 vildtplejestationer fordelt rundt i Danmark. 

Hvad er en vildtplejestation?

En vildtplejestation er et sted, hvor nødstedte vilde dyr kommer i pleje, indtil de igen kan blive genudsat.