Forsøgsdyrenes Dag 2014

Seminar om "Det skjulte forbrug af laboratoriedyr" – med workshops om alternativer til dyreforsøg. Mød studerende, forskere og undervisere fra ind- og udland på tværs af fag og virksomheder til foredrag og workshops omkring "Det skjulte forbrug af laboratoriedyr"

Seminar - Det skjulte forbrug af laboratoriedyr

I Danmark bruges der hvert år omkring 250.000 forsøgsdyr. Men det totale antal dyr, der anvendes til videnskabelige formål, er formentligt mere end dobbelt så højt.

Forklaringen ligger i den måde, hvorpå antallet af forsøgsdyr gøres op. Det omfatter f.eks. ikke laboratoriedyr, der aflives og bruges som donorer af væv og organer. Heller ikke dyr, der bruges til opretholdelse af genetisk modificerede stammer og alle de dyr, der avles i overskud.

Ekstra laboratoriedyr
I artiklen: ”Estimates for Worldwide Laboratory Use in 2005” (Taylor et al 2008) redegøres der for, hvorfor det er særdeles vanskeligt at give et kvalificeret bud på, hvor mange laboratoriedyr, der egentlig bruges på verdensplan. Bortset fra EU-statistikken, findes der ingen multinationale opgørelser, og det lader sig ikke umiddelbart gøre at sammenligne statistikker fra forskellige lande.

Eksempelvis kan det være forskelligt fra land til land, hvilke dyrearter, der medregnes. Inden for EU er det alle hvirveldyr, mens den tilsvarende amerikanske opgørelse kun medregner pattedyr (ekskl. mus og rotter). Hvis det antages, at det er samme dyr, der bruges til forsøg i USA, som det er i EU, kan det beregnes, at 93,2 % af hvirveldyrene ikke er med i den amerikanske statistik.

På samme måde er det forskelligt, hvilke videnskabelige procedurer, der giver dyrene plads i statistikken. En række lande (Tyskland, Nederlandene, Sverige, Norge, Schweiz og Frankrig) har opgørelser over antallet af dyr, der aflives og bruges som donorer af væv og organer. Det ekstra forbrug hertil er i gennemsnit 21,1 %. Tilsvarende findes der fra to lande (Storbritannien og Nederlandene), en opgørelse over forbruget af dyr til at opretholde genetisk modificerede stammer. Gennemsnitlig er det 17,2 %. Ud fra to britiske undersøgelser og en norsk statistik er overskuds-avlen af forsøgsdyr beregnet til at være 59,3 %. (Ud fra en nyere tysk undersøgelse fra delstaten Berlin, kan antallet af laboratoriedyr avlet i overskud beregnes til at være 2.46 gange højere end det officielle antal forsøgsdyr: http://www.claudia-haemmerling.de/2012/ka17-10645.pdf). I alt giver det 97,6 % flere laboratoriedyr end de, der bruges i egentlige dyreforsøg.

Imidlertid har de fleste lande i verden slet ingen statistik for forbruget af forsøgsdyr. Her laves derimod en ekstrapolation ud fra en matematisk model over sammenhængen mellem forbruget af forsøgsdyr og antallet af forsøgsdyrsbaserede videnskabelige publikationer, det følgende år.

Heraf beregnes et konservativt estimat på verdens samlede forbrug til at være 115,3 millioner laboratoriedyr per år.

Hvorfor er det vigtigt
Et overblik over det totale forbrug af laboratoriedyr er vigtigt for en saglig debat mellem alle interessenter på forsøgsdyrsområdet: forskere, industri, dyreværnsfolk og politikere. Hvad er det for en udvikling, der sker inden for dyreforsøg lige nu, og hvordan går det med implementeringen af 3R (”Replacement, Reduction, and Refinement”) alternativer til dyreforsøg?

Litteratur
Taylor, Katy, Nicky Gordon, Gill Langley og Wendy Higgins (2008): Estimates for Worldwide Laboratory Animal Use in 2005. ATLA 36, 327-342. (Artiklen kan downloades fra følgende hjemmeside: http://www.buav.org/humane-science/science-reports/)
Kleine Anfrage der Abgeordneten Claudia Hämmerling (GRÜNE) vom 20. juni 2012 und Antwort. Bevorratung mit Versuchtieren: http://www.claudia-haemmerling.de/2012/ka17-10645.pdf


Terriersagen

Så skete det igen

61 hunde fjernet