Kalve til Holland

kalve til Holland

Tilbage i 2000 eksporterede Danmark mere end 65.000 kalve af malkekvæg til Holland. I 2006 stoppede eksporten til Dyrenes Beskyttelses store begejstring. Inden EUs lovkrav blev indført, lykkedes det blandt andet via en stor indsats fra Dyrenes Beskyttelse, at stoppe en omfattende eksport af danske spædekalve.

Træerne vokser dog desværre ikke ind i himlen. I de sidste tre måneder af 2007 startede eksporten til Holland igen. I de 4 første måneder i 2009 blev der eksporteret 4.900 kalve (Dansk Kvæg Nyt nr. 11 - 2009). I 2011 blev der eksporteret 25.783 kalve ud af Danmark. Prognoser beregnet af Landbrug og Fødevarer i august 2012 siger, at op mod 40.000 kalve forventes at blive eksporteret i 2012. Eksporten af kalve til Holland afhænger udelukkende af, hvor landmændene kan få de højeste priser for kalvene.

De danske kalve kommer til forhold i Holland, der er markant anderledes, end de forhold de kunne forvente at have i Danmark. I Holland er kalvene opstaldet i enkeltbokse i op til 8 uger, hvorefter de huses i bokse med spaltegulv med 5 – 12 kalve. Kalvene slagtes i 6 måneders alderen, hvis de skal bruges i produktionen af lyst kalvekød – eller i 8 til 10 måneders alderen, hvis de skal bruges i produktionen af rosa kalvekød. I Danmark er kalvene i enkeltbokse de første 2 – 3 uger af deres liv, hvorefter de kommer i boks ofte med plads til 6 – 8 kalve. Når de er 2 – 3 måneder kommer de i bokse, hvor der ofte er plads til dobbelt så mange kalve. Mange kalve i Danmark huses i dybstrøelse indtil 5 måneders alderen, hvor mange overflyttes til sengebåsestalde, andre forbliver på dybstrøelse indtil de slagtes i 8 – 10 måneders alderen. Hollandske kalve får mindre stråfoder end danske kalve, hvormed der er stor risiko for, at deres drøvtyggerfunktion ikke udvikles naturligt, som hos danske kalve.


Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

#spisordenligt

Gør kød til et krydderi

Tænk grønt

#spisordentligt og bliv inspireret til nem, grøn og lækker mad