Halalslagtning

De dyr, som halalslagtes her i Danmark, udgør ikke et dyrevelfærdsmæssigt problem, såfremt de bliver korrekt bedøvet i forbindelse med slagtning

Ifølge dansk lovgivning om slagtning og aflivning af dyr skal alle dyr bedøves, inden de slagtes. Dyrene må altså ikke være ved bevidsthed, når de slagtes. Kvæg bedøves typisk med en boltpistol, grise med CO2, og fjerkræ bedøves med strøm.

Slagtning efter religiøse ritualer skal anmeldes til Fødevarestyrelsen.

Det kød, der er halal af dansk oprindelse, kommer fra dyr, der skal være bedøvet inden slagtning, og hvor der er blevet sagt en bøn i forbindelse med selve slagtningen. En bøn, som er uden betydning for dyrevelfærden. Sådan er det også for de danske slagtekyllinger, hvor langt størstedelen halalslagtes. I praksis betyder det, at der siges en bøn over kyllingerne, men at de ellers slagtes på helt almindelig vis. De skal således bedøves før selve slagtningen.

Dyrenes Beskyttelse tager skarpt afstand fra slagtning af dyr uden forudgående bedøvelse, som den praktiseres i visse lande, herunder også i EU. Det er helt uacceptabelt at skære halsen over på ubedøvede dyr. Baggrunden herfor er, at det bl.a. for kvægs vedkommende er påvist, at der fortsat er blodforsyning til hjernen via blodkar i nakken, uanset at der sker overskæring af de store halspulsårer (arterier) i halsen. Med andre ord er der risiko for, at dyret stadig er ved bevidsthed i kortere eller længere tidsrum efter halsoverskæring. Dyrenes Beskyttelse kender ikke baggrunden for importeret halalkød.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter