Avl

burræv
For at få rævene ud af burene pressede Dyrenes Beskyttelse i 2007 på med e-mails til politikerne og aktivering af kampagnen "Dyrenes Alarm."

Disse initiativer var, sammen med det efterfølgende forløb med fastholdelse af fokus, medvirkende til, at resultatet blev, at "Lov om forbud mod hold af ræve" trådte i kraft den 1. august 2009.

Overordnet er der god grund til at glæde sig over, at der nu er taget politisk konsekvens af, at rævehold ikke kan foregå på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde. Men overgangsperioden er for lang. Rævehold, som er påbegyndt før den 26. november 2008, kan fortsætte til henholdsvis d. 31. december 2016 som bierhverv og til d. 31. december 2023 som hovederhverv.

Tidsfristen er meget lang. Den tager ikke hensyn til dyrevelfærden og rævenes behov. Overgangsperioden betyder, at rævene risikerer at få forværret deres forhold yderligere, idet ingen interesserer sig for at forbedre deres forhold - netop fordi ræveholdene skal afvikles. 

Dyrenes Beskyttelse arbejder derfor videre for at stoppe ræveproduktionen i Danmark. 

Dyrenes Beskyttelse ser gerne en øjeblikkelig afvikling af ræveproduktionen, og om nødvendigt må man så leve med risikoen for evt. krav om erstatning og kompensation. Under alle omstændigheder vil der blive tale om forventet mindre beløb, der har lavere prioritet i forhold til den forbedring i velfærden, der vil kunne opnås ved et sådant forbud mod ræveproduktion. Uanset at der vil kunne blive tale om et ekspropriativt indgreb, er det under alle omstændigheder Dyrenes Beskyttelses opfattelse, at en økonomisk kompensation er for intet at regne mod udsigten til fortsatte store lidelser for burrævene. 

Siden 2004 har ræveavlerne trods alt vidst, at der ville komme et politisk initiativ. Det kan ikke komme bag på ræveavlerne, at der længe har været et forbud på vej.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter