Opstaldning

opstaldning af ræve
Burræve, som opdrættes for pelsens skyld, lever deres liv i et lille trådbur på én kvadratmeter. Her har de absolut ingen mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd. De bliver apatiske og udvikler stereotypier.

I henhold til ’Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr’, som finder anvendelse per 1. august 2009, tildeles en voksen ræv et burareal på 1 m2, mens to ungdyr fra fravænning og frem til pelsning kan indhuses på kun 1,2 m2. Til sammenligning gives en voksen ræv med hvalpe blot 2 m2. Et rovdyr, som ræven, har absolut ingen mulighed for udfolde naturlig adfærd under så ringe pladsforhold, idet rævene heller ikke hverken gives adgang til volièrer eller til at grave, som der var lagt op til i den oprindelige bekendtgørelse.  

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at det kan forsvares at udsætte ræve for så elendige levevilkår i endnu mange år fremover. Dette skyldes, at der er alt for megen lidelse og dårlig dyrevelfærd forbundet hermed. Burræve er blevet pint og plaget i 70 år. Det står nu helt klart, at man ikke kan holde store rovdyr som ræve, i fundamental strid med deres natur, i små bure på 1 m2.

TV-udsendelsen Operation X d. 27. oktober 2009 viste, hvilke konsekvenser det har for rævene. Rævene bliver apatiske og udvikler stereotypier. I udsendelsen så man en ræv, der manglede det ene ben. 

Vi må konstatere, at rævene i den lange overgangsperiode  yderligere får forværret deres forhold, idet ingen interesserer sig for at forbedre deres forhold - netop fordi ræveholdene skal afvikles. Det er uanstændig adfærd overfor dyrene.

Dyrenes Beskyttelse vil på det kraftigste opfordre politikerne til at medtage et tilsvarende forbud mod hold af mårhunde og lignende pelsdyr, fordi denne produktion kan risikere at erstatte ræveavl med lignende velfærdsproblemer som konsekvens.

 

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Balder

Giv dyr som hvalpen Balder en lys fremtid

Hver en krone gør en forskel