Kødkvæg

kødkvæg

Til forskel fra malkekøerne, der i dag fortrinsvis er i store besætninger, findes en stor del af kødkvæget i mindre besætninger. Der er ca. 16.000 besætninger med i alt knap 100.000 ammekøer.

Der er mange forskellige kødkvægsracer med hver deres særpræg i Danmark. De hyppigst repræsenterede racer er Limousine, Simmental, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus og Skotsk Højland, herudover er de mindst 10 racer mere. Nogle af racerne er meget hårdføre og bruges til naturpleje.

Kødkvægsproduktion foregår fortrinsvis ved hjælp af ammekøer, der går ude på græs om sommeren sammen med deres kalve. Når kalvene er ca. seks måneder, fravænnes de og fedes færdig på stald. Kalvene slagtes typisk, når de er ca. et år gamle.

Det er vigtigt, at kalvene får den rette foder, når de er på stald. For at de kan vokse så hurtigt som muligt, skal de have så energirigt foder som muligt. Men det kan dog give problemer med leverbylder, hvis ikke dyrene får nok strukturfoder i form af halm/hø eller ensilage.

En nicheproduktion, der skal nævnes, er produktion af stude. Der er tale om tyrekalve, der bliver kastreret, på den måde får de et roligere gemyt, og de kan gå sammen i større flokke uden at slås. Studene går oftest ude på græs om sommeren. Studene slagtes, når de nærmer sig to år. Flere steder benyttes stude til naturpleje.

Dyrenes Beskyttelse støder på følgende problemer i kødkvægsproduktionen:

  • Udegående dyr om vinteren uden tilstrækkeligt læ/ly og foder/vand
  • Leverbylder hos slagtekalvene grundet for lidt strukturfoder
  • Dårlig management fortrinsvis på grund af uvidenhed

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter