Mission og værdier

Foreningens mission er, at:

 • Arbejde for at dyrevelfærd indgår som en vigtig del i den offentlige debat
 • Bibringe mennesker viden om dyrs behov og naturlige adfærd
 • Yde hjælp til dyr i nød
 • Arbejde for at sikre dyrs velfærd en høj beskyttelse i national og international lovgivning
 • Indgå aftaler om god dyrevelfærd med organisationer og brancher, der har dyr i deres varetægt
 • Samarbejde med virksomheder og organisationer med samme værdigrundlag som Dyrenes Beskyttelses
 • Arbejde for at sikre, at dyreværnslovgivningen overholdes i ånd og bogstav
 • Arbejde aktivt for at erstatte forsøg på levende dyr med alternative metoder samt sikre højst mulig dyrevelfærd for de dyr, der anvendes i den mellemliggende periode
 • Arbejde for at forbrugerne efterspørger produkter fra dyr, der har haft god dyrevelfærd


Dyrenes Beskyttelse bygger på fem værdier:

 • Faglighed
 • Engagement
 • Respekt
 • Åbenhed
 • Loyalitet

 

Dyrenes Beskyttelses Vision
Dyrenes Beskyttelses repræsentantskab vedtog den 17. april 2010 følgende vision:

"Dyrenes Beskyttelse er førende inden for dyrevelfærd og sætter rammer for en harmonisk samhørighed imellem dyr, mennesker og natur."

At være førende indenfor dyrevelfærd sætter ambitionsniveauet højt. Vi vil være fagligt dygtige, være den største dyreværnsorganisation, så vi taler med en stærk stemme ift. Folketinget og vi vil konstant arbejde for at sætte rammer for dyrevelfærd. Rammerne skal være der hvor der er harmonisk samhørighed imellem dyr, mennesker og natur.

I dag er der mange steder den harmoniske samhørighed ikke findes. Dyrenes Beskyttelse har på årsbasis ca. 3.500 dyreværnssager, hvor forholdet imellem dyr og menneske er blevet så utåleligt, at andre mennesker har følt det, som deres pligt at gribe ind. Den industrialiserede landbrugsproduktion tilpasser dyret til de mest effektive produktionsforhold - uden hensyntagen til hvorledes dyrets naturlige behov tilgodeses.

Mennesket sætter rammerne for dyrenes velfærd. Det er vores pligt at sætte disse rammer, så dyrene får deres naturlige behov tilgodeset.

Samtidig har Dyrenes Beskyttelse for første gang naturen med i foreningens vision. Dyr og natur hænger uløseligt sammen og foreningen ønsker ligeledes at tage hensyn til dyrene og deres sammenhæng med naturen.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Kom med i Dyrenes Kids Club

Kom med i Dyrenes Kids Club - og lær om dyr på en sjov måde

Det koster kun 125 kr. om året incl. fri entré til Skandinavisk Dyrepark
LUK DETTE VINDUE
Underskriftindsamling

Slut med vilde dyr i cirkus!

Vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer hører ikke hjemme i cirkus. Dyr bør ikke lide for underholdningens skyld. Vilde dyr bliver i dag transporteret landet rundt med cirkus, hvor deres opstaldning og foldarealer på ingen måde tilgodeser dyrenes basale behov. Skriv under for at få det stoppet.

Med din støtte i ryggen vil vi lægge pres på politikerne for, at de skal ændre loven, så vilde dyr ikke skal leve en stresset tilværelse med megen transport og alt for lidt plads.

1
 
1) Oplyser du dit telefonnummer, kan vi kontakte dig telefonisk vedr. Dyrenes Beskyttelses arbejde og kampagner

Tak for din underskrift!