Dyrenes Beskyttelses internater er pressede efter at 113 hunde er blevet indleveret fra fire store hundesager.

113 hunde overdraget til Dyrenes Beskyttelse

Fire store hundesager med i alt 113 hunde har inden for den seneste måned lagt særligt stort pres på Dyrenes Beskyttelses internater, som efterlyser nye ejere til de mange dyr.

Skrevet af:
Henrik Bucholdtz
”Der er kommet rekordmange hunde ind her i starten af 2018 særligt på grund af fire store hundesager, og det lægger et stort pres på vores internater”
- Henrik Bucholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse

Et dødsbo på Mors med 60 hunde. Der er hunde i alle størrelser. På stedet avlede man både chihuahua, jack russel-terriere og cavalier king charles spaniels. Der er hvalpe, som skal afhændes, og voksne avlshunde, som skal passes og plejes. Det er en stor opgave, og mere end enkemanden kunne umiddelbart overskue. Derfor indgik han en aftale med Dyrenes Beskyttelse om at overdrage dyrene til deres internater, så de kunne finde nye hjem til de mange hunde. 

Det er bare én af de mange sager om indleverede hunde, Dyrenes Beskyttelse allerede har haft i begyndelsen af 2018. Der er nemlig blevet anbragt ekstraordinært mange hunde på foreningens internater rundt omkring i landet. 

”Der er kommet rekordmange hunde ind her i starten af 2018 særligt på grund af fire store hundesager, og det lægger et stort pres på vores internater”, siger Henrik Bucholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

I alt har Dyrenes Beskyttelse fået indleveret 219 hunde i årets to første måneder, heraf 113 hunde fra de fire store hundesager:

”I alle de fire sager drejer det sig om mennesker, hvor opgaven er vokset dem over hovedet. Der er blevet indgået aftaler med ejerne, der alle har taget ansvar og frivilligt overdraget hundene. I denne slags sager er dialog langt den bedste løsning”, siger Henrik Bucholdtz.  

Fire store hundesager i 2018

•    26. januar og 1. februar: 22 hunde bliver overdraget til hhv. Spøttrup og Brande Internat
•    31. januar: 22 hunde bliver overdraget til Nordjyllands Internat
•    2. og 7. februar: 9 hunde bliver overdraget til Roskilde Internat 
•    18. februar: 60 hunde bliver overdraget til Nordjyllands, Spøttrup og Brande Internat. 

Hunde sidder i gennemsnit 18 dage på Dyrenes Beskyttelses internater.

En stor opgave venter

Hundene i de fire sager er nu fordelt på fire af Dyrenes Beskyttelses internater i henholdsvis Roskilde på Sjælland, Hjallerup i Nordjylland, samt Brande og Spøttrup i Midtjylland. De er i forskellig stand, hvor nogle hunde måtte klippes og have ordnet pelsen, enkelte er blevet aflivet på grund af sygdom, men de fleste er i fin stand. Der venter dog en stor opgave med at få nogle af hundene på fode igen.

”Flere af hundene, især de voksne, er sky og tilbageholdende, og socialiseringen er allerede i gang ude på internaterne. Det er et stort arbejde, som vores medarbejdere på internaterne står med lige nu med så mange hunde på én gang. Hundene skal sundhedstjekkes, vaccineres, og de skal lære helt basale færdigheder som at gå i snor, gå tur og være sammen med mennesker. Flere af hundene er godt på vej og i gang med at blive klar til et nyt hjem,” vurderer Henrik Bucholdtz. 

I alle sagerne er der både voksne hunde, tæver, hanner og hvalpe af forskellige racer. Nogle af hundene er allerede blevet formidlet videre og andre er endnu ikke klar til formidling endnu, men Dyrenes Beskyttelse efterlyser nye ejere til de mange hunde, som optager meget plads på foreningens internater. 

”Nogle af de voksne fra disse sager har særlige behov, fordi de ikke har været tæt knyttet til mennesker gennem deres opvækst. Derfor skal man tænke sig grundigt om, inden man henvender sig om at få sådan en hund. Der skal tages særlige hensyn til hunden resten af dens liv, og det gør også, at disse hunde ikke nødvendigvis er egnede til børnefamilier. Men hvalpene er, som hvalpe nu en gang er. De skal nok få et helt normalt liv hos gode familier,” siger Henrik Bucholdtz. 

Hvis man er interesseret i at adoptere en hund, kan man følge med på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, hvor hundene lægges op efterhånden som de er klar til et nyt hjem.