Dyrenes Beskyttelse koral emblem

12 misrøgtede hunde kom tilbage til ejer

12 hunde blev for to uger siden indleveret af politiet til Fyns Internat. I går sidst på dagen måtte lederen af internatet udlevere hundene igen til ejeren – til trods for at hun vurderede, at det var dybt uforsvarligt.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

I frustration skrev lederen, Lene Frahm, om hundene på internatets Facebookside, og på mindre end et døgn har 200.000 danskere set historien og knap 2.000 har delt den. Først og fremmest reagerer folk på, at politiets jurister har tilladt ejeren at hente sine hunde igen. Det samme undrer Dyrenes Beskyttelse:


”Når det er en politisag, er det som regel forholdsvis slemt. Vi er uforstående over for, at politiets jurister har givet ejeren hundene tilbage, når der var mental misrøgt”, - siger direktør Britta Riis.

Hundene er mentalt misrøgtede

Hundene er af racen chi hua hua. Der er tale om overtrædelse af lovgivning på flere områder, idet hundene ikke er lovpligtigt registreret, og ejeren mangler kennelgodkendelse, hvilket man skal have, når man ejer over fire hunde. Derudover ser Dyrenes Beskyttelse det som en overtrædelse af Dyrværnslovens § 1 og § 2. Hundene var i en acceptabel fysisk tilstand, men var mentalt skadet og havde ikke fået dækket helt basale behov for omsorg. Eksempelvis var de ikke renlige ved indlevering til internatet, selv om de er voksne hunde.


”Vores oplevelser er, at Dyreværnsloven kun bliver håndhævet, når det gælder dyr, der lider fysisk overlast. Men det kan ikke passe, at man kun kan agere på fysiske skader. Med disse 12 hunde er der tale om synlige mentale skader, og det må vi sørge for, at håndhævelsen af loven også omfatter”, - udtaler Britta Riis


Dyreværnslovgivningens § 21 og § 22 giver politiet mulighed for at fjerne hundene, hvis det skønnes, at det er nødvendigt for at afværge væsentlig lidelse for dyret.


”Alt for ofte ser vi, at ”væsentlig lidelse” i dyreværnssager kun omfatter fysiske forhold og ikke dyrets mentale tilstand. De 12 hunde har på flere områder de samme mentale skader, som mange af hundene fra den store hundesag i 2015, hvor vi fik 91 hunde overdraget fra politiet, men de her 12 hunde var bare ikke indsmurt i afføring eller lugtede fælt” udtaler Britta Riis.

Manglende prioritering hos myndigheder

Dyreværnssager er i dag lavt prioriteret i politi og anklagemyndighed. Det gælder både sager som denne, hvor det er mental misrøgt, men også sager med fysisk misrøgt. Alt for mange sager enten afvises helt eller henvises til Dyrenes Vagtcentral 1812, frem for at der ske en myndighedsudøvelse.


”Det her er endnu et eksempel på, at der er behov for en samlet løsning med et dyrepoliti i Danmark, som har kompetencer og øremærkede penge til dyrene, og som Dyrenes Beskyttelse kan indgå et tæt samarbejde med,” siger Britta Riis.