Artikel, 3. januar 2022

2021 stod i kalvenes tegn

2021 var et vildt år for Dyrenes Beskyttelse. Kampen mod lange og brutale transporter af spæde kalve fyldte meget og fortsætter ind i det nye år.

Image of Søren Krogsgaard
Søren Krogsgaard,
Pressechef
Del artiklen på:
Kalve i transportvogn
Foto: Eyes on Animals

2021 hos Dyrenes Beskyttelse

2021 var et begivenhedsrigt år for kampen for bedre dyrevelfærd.
I anledningen af årsskiftet kigger vi tilbage på nogle af højdepunkterne i en serie af korte artikler.

Danmark eksporterede sidste år over 34.000 kalve. Det anslås, at mere end 95 pct. af dem er spædekalve, som sendes til opfedning i Holland eller i Belgien. Dyrene ender således på lange, opslidende transporter, som ofte varer 14-15 timer i ren køretid. De mange timers transport udmatter og stresser de små spædekalve.

Spædekalve er rent motorisk ikke tilstrækkeligt udviklede til at kunne stå oprejst i længere tid under transport. De fleste vil således ikke fysisk være i stand til, mens bilen er i bevægelse, at bevæge sig hen til en drikkeanordning.

De kan ikke finde ud af at drikke vand fra vandniplerne på transportbilen, og risikerer derfor at være dehydrerede, når de efter mange times transport når frem til deres endelige destination, hvor et kort og miserabelt liv venter. Alt dette blot for at kunne tilfredsstille efterspørgslen efter lyst kalvekød.

Dyrenes Beskyttelse foreslog derfor i 2021, at lange transporter af spædkalve skulle forbydes med henvisning til denne dyregruppes særlige behov. Det er vi heldigvis ikke alene om. Den 6. december kunne vi overdrage 50.532 underskrifter til fødevareminister Rasmus Prehn med et krav om snarligt forbud. Vi forventer, at de mange underskrifter nu arbejder til kalvenes fordel, og vi følger sagen tæt.