5 myter om landbruget

5 myter om landbruget

Her er fem myter om dansk landbrug, som ikke holder til faktatjek. Er dansk landbrug bedst til dyrevelfærd i verden? Hvis ansvar er det at bekæmpe svine-MRSA, sker halekupering for grisenes egen skyld og kan økologiske produkter ikke efterkomme markedets efterspørgsel på kød?

Skrevet af:
Daniel Holmberg Jepsen

Danmark er verdensmester i dyrevelfærd

Når dyrevelfærden i det konventionelle landbrug kritiseres, lyder svaret ofte, at Danmark er verdensmester i dyrevelfærd. Logikken er, at når Danmark i forvejen har verdens bedste dyrevelfærd, bør der ikke sættes strengere krav. Strengere krav vil ifølge landbruget nemlig føre til, at produktionen bliver dyrere og i stedet flytter til udlandet, hvor dyrevelfærden er ringere.   

Dyrevelfærd er ikke en konkurrence. Det klinger hult, at udnævne Danmark til verdensmestre i dyrevelfærd, når vi kan se, at flere EU-lande har mere restriktive regler. I Sverige og Norge er det fx ulovligt at fiksere søer. I Sverige halekuperes ikke, og i Holland og Schweiz er det ulovligt at kastrere grisene uden bedøvelse. Halekupering, kastration og lange dyretransporter er ikke udtryk for god dyrevelfærd. Så ingen guldmedalje til Danmark denne gang desværre.

Ansvaret for svine-MRSA er globalt - ikke dansk

Den multiresistente svine-MRSA bakterie findes i 88 % af danske svinebesætninger. Flere og flere mennesker er smittet med svine-MRSA. I 2016 steg antallet af danskere smittet med svine-MRSA med 1.208. De fleste ved ikke, at de er smittet, og det estimeres at op mod 12.000 danskere er såkaldte raske bærere. Ifølge Landbrug & Fødevarer er det først og fremmest et internationalt problem. Danmark har et begrænset ansvar på grund af et lavt antibiotikaforbrug pr. dyr, og smitte, der er kommet til Danmark udefra.

Men i Danmark produceres over 30 mio. grise om året og EU's opgørelser viser, at vi er det land i EU, der har flest svin pr. indbygger. Mange dyr betyder mange resistente bakterier. Da Danmark også er EU's suverænt største eksportør af levende smågrise, er vi en stor del af det internationale problem. Skal MRSA smitten bekæmpes, må og skal vi gøre noget i Danmark.

Halekupering sker for grisenes egen skyld

Det er ulovligt at halekupere rutinemæssigt i EU. Alligevel halekuperes 97 % af de danske svin.

Når et svin halekuperes, fjernes omkring halvdelen af grisens hale uden bedøvelse. Landbruget siger, at halekuperingen sker for grisens egen skyld, fordi halebid volder større smerte for grisene på sigt.

Halebid blandt grise er dog udtryk for en stressreaktion. Grisene stresses, fordi de tvinges til at leve på meget lidt plads og uden nogen meningsfyldt aktivitet. Halekuperingen sker altså ikke for grisenes egen skyld, men for landbrugets skyld. Ved at halekupere kan den billige, intensive produktion fortsætte uden at give grisene mere plads og rodemateriale.

Flere svin skaber arbejdspladser

Landbruget ønsker bedre vilkår for svineproduktionen, blandt andet ved at opdrætte flere svin per hektar. Argumentet er, at det vil skabe utallige nye job i dansk landbrug og dets følgeerhverv. At det skulle forholde sig sådan er dog stærkt tvivlsomt. Siden 2003 er antallet af svin, der slagtes i Danmark, faldet støt fra 91 % til 61 % i 2015. Samtidig er størrelsen på landbrugenes besætninger vokset eksplosivt, uden at det har betydet en forøgelse af arbejdspladser. Hvor der i 1951 var over 200.000 tusinde landbrug, findes nu under 40.000 i hele landet. Antallet af arbejdspladser er i samme periode faldet med 80 %. Intet tyder altså på, at flere svin og større besætninger skulle skabe flere arbejdspladser.

Økologi løser ikke landbrugets problemer

Det konventionelle landbrug er lige nu i stor økonomisk krise. Alligevel fastholder de, at økologi ikke er vejen frem. Landbruget påstår, at det markedet efterspørger, er de konventionelle dyr. Derfor har de brug for mulighed til at opdrætte så mange dyr som muligt for at efterkomme markedets efterspørgsel.

Intet kunne dog være længere fra sandheden. De økologiske svineproducenter mere end femdoblede deres driftsresultat mellem 2014 og 2015. Og mens det konventionelle landbrug over en bred kam går tilbage, vækster det økologiske landbrug helt enormt. Det danske marked higer efter økologisk kvalitet, og de landmænd, som tør kaste sig ud i det, bliver belønnet så rigeligt – alene i 2015 steg salget af økologisk kød i Danmark eksempelvis med 12 %! Økologi har været løsningen på problemerne for mange landmænd.