, 18. april 2017

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse fylder 25 år

Mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse har i år eksisteret på det danske marked i 25 år, og mærkets vigtigste mission har i alle årene været, at løfte ”barren” for god dyrevelfærd samt hjælpe danske forbrugere til at finde den gode dyrevelfærd i køledisken. I Frilandskonceptet er grundideen, at dyr skal holdes på Friland, hvilket er en betingelse for god dyrevelfærd.

Image of Henrik Westh
Henrik Westh,
Retailmanager
Del artiklen på:
ko på mark

Ideen til mærkningsordningen opstod tilbage i efteråret 1991. Det var en gruppe fremsynede landmænd fra Skive-egnen, der gik med tanker om at producere svin på en anden måde med bedre dyrevelfærd. I samarbejde med Dyrenes Beskyttelse gik disse landmænd sammen om at udvikle svineproduktion, og de satte helt nye standarder for svineproduktion og dyrevelfærd i Danmark. Den 1. januar 1992 var koncepterne for Frilandsgris og Økologisk gris på plads, og mærket ” Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” så dagens lys.

Udviklingen af frilandskonceptet er en sand solstrålehistorie og kendetegnende for den særlige innovation og nytænkning, der kan opstå i Danmark, når landmænd sætter sig for at udvikle deres produktioner med fokus på at skabe bedre dyrevelfærd. Dyrenes Beskyttelse har altid været, og vil også i fremtiden være åben overfor at støtte sådanne udviklingsprojekter.