En andefamilie i en altankasse

Andefamilier fanges i byernes baggårde

Når naturen genskabes i byen, er det ikke kun de grønne planter, man får glæde af, men også de dyr som lever i naturen. I denne tid er der mange ællinger, som bliver klækket, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på andefamilierne, så de kan hjælpes ud igen, hvis de bliver fanget.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

I slutningen af april begynder der at dukke gråandefamilier op omkring søer, parker og andre grønne områder. Hvert år indtager ænderne og deres ællinger også mere overraskende steder i byerne.

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 har fået de første henvendelser om rugende ænder i altankasser og hele andefamilier fanget i baggårde. Det er vigtigt at være opmærksom, da andemor ikke kan få sine ællinger med ud fra mange af de steder.

- Ænderne er ligesom mange andre dyr flyttet til byen. Det er vigtigt at huske, at de ikke kun hører til i parken, men alle steder, hvor der er skabt selv den mindste form for natur, siger biolog i Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund.

Når ynglesæson begynder, kan ænderne pludselig befinde sig steder, der kan virke mærkelige. Men det giver god mening, at der pludselig ligger en rugende and i altankassen, for hun ruger der, hvor hun kan finde dækning og ro, også selv om det er langt fra vand.

- Det er vigtigt at være ekstra opmærksom, da andemor har brug for at flytte sin ællinger ud til vand, så snart de er klækket. Det er ofte svært, når de er klækket i en lukket gård. Derfor kan det være nødvendigt at sørge for hjælp, siger Peter Gravlund.

Lad ænderne ruge i fred

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 fik i 2022 alene 163 henvendelser om andefamilier, der var fanget i atriumgårde, baggårde og lignende steder.

Peter Gravlund opfordrer til, at man ringer til Dyrenes Beskyttelses 1812 for at få vejledning, hvis man ser en andefamilie og er bange for at ællingerne og deres mor er spærret inde. I nogle tilfælde kan de flyttes fra atriumgården med deres mor, men mislykkes dette, må de blive i gården i et par uger, ind til de er gamle nok til at flytte alene.

Det skal du gøre

Opdager du en andefamilie et sted hvor de ikke selv kan flytte sig fra, kan du gøre følgende:

  • Andemor med ællinger under 5 dage gamle: ring 1812 og få vejledning.
  • Andemor med ællinger over 5 dage gamle: ællingerne kan ikke flyttes med moderen. De skal fodres, indtil de er et par uger gamle. Ring evt. 1812 for vejledning.
  • Små ællinger uden andemor: Ring 1812 og få vejledning.