kalve transport

Bedre dyrevelfærd til tyrekalve

Blanding af kvægracer og sortering af tyresæd kan redde mange spædekalve fra aflivning eller lange dyretransporter til lande, hvor de opfedes under dårlige forhold, der er forbudt herhjemme.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage
"Jeg ser frem til den dag, hvor man beholder alle de danske tyrekalve herhjemme og holder dem under ordentlige forhold"
- Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse

DR Nyheder kan i dag fortælle, at nye initiativer skal gøre op med den kritisable praksis, hvor mange tusinde tyrekalve i de danske malkekvægbesætninger hvert år enten aflives kort efter, de er født, eller eksporteres på lange, opslidende transporter til lande som Holland, hvor de opfedes under forhold, der ikke er tilladt i Danmark. Omkring 30.000 danske spædekalve eksporteres hvert år til udlandet, mens 24.000 nyfødte tyrekalve sidste år blev aflivet.
 
Tyrekalve er alt for længe blevet betragtet som et affaldsprodukt, fordi de i sagens natur ikke kan give mælk, og samtidig vokser langsomt og derfor er for dyre for landmanden at fede op til slagtning. Det er en konsekvens af den ensidige avl for stadig højere mælkeydelse i den danske mælkeproduktion. Men det vil kvægbranchen nu forsøge at gøre noget ved, ved at introducere nye teknologier til at kønssortere, samt krydse malkekvægracer med kødkvæg for at gøre det mere attraktivt for landmanden at opfede tyrekalvene. 

”Det her kan blive den afgørende brik i løsningen på den meget kritisable praksis omkring danske tyrekalve i mælkeproduktionen. Jeg håber, at branchen nu vil gå skridtet videre og indføre en frivillig brancheaftale om helt at stoppe aflivningerne og eksporten af tyrekalve til udlandet, så vi kan komme problemet helt til livs. Jeg ser frem til den dag, hvor man beholder alle de danske tyrekalve herhjemme og holder dem under ordentlige forhold,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse. 

Aflivning af nyfødte kalve

•    I 2013 blev 31.413 tyrekalve af Jerseyracen aflivet få timer gamle.
•    I 2017 var tallet bragt ned til 23.488 kalve.
•    Jerseyavlerne har en ambition om at reducere antallet af aflivninger med yderligere 10.000 de nærmeste år.
Kilde: DR Nyheder

Et kort og miserabelt liv

Hvert år transporteres omkring 30.000 spædekalve ud af Danmark, ifølge DR Nyheder. Kalvene sendes primært til Holland, hvor de opfostres som ‘sødmælkskalve’, en produktion der ikke er tilladt i Danmark. 

Kalvene fodres næsten udelukkende med mælkeerstatning og kun meget få fibre, hvilket giver kalvene smertefuld og kronisk diarré, men gør kalvenes kød lyst, hvilket mange forbrugere forbinder med kvalitet.

”Eksporten af tyrekalve er en problematik, som Dyrenes Beskyttelse har bragt op overfor branchen igennem rigtigt mange år, og vi synes, det er gået alt for langsomt med at finde en løsning. De mange timers transport udmatter og stresser de små spædkalve. De er kun vant til at få mælk, og kan ikke finde ud af at drikke vand fra vandniplerne på transportbilen, og er derfor ofte dehydrerede, når de efter mange times transport når frem til deres endelige destination, hvor et kort og miserabelt liv venter. Alt dette blot for at kunne tilfredsstille efterspørgslen efter lyst kalvekød,” siger Britta Riis. 

Hvis du køber mælk mærket med ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, støtter du en mælkeproduktion, hvor tyrekalvene ikke aflives kort efter fødsel og ikke sendes på lange dyretransporter. 

Dyrenes Beskyttelse lancerede i foråret 2016 kampagnen ”Stop Lange Dyretransporter” som en del af et fælles initiativ på tværs af EU for at få sat en stopper for de lange dyretransporter. Et af resultaterne af kampagnen er, at Europa-Kommissionen netop nu er ved at nedsætte en undersøgelseskommission, som skal arbejde med problemet.