Grisetransport

Belastende transporter af grise

Hvert år sendes mange millioner grise ud på lange opslidende dyretransporter fra europæiske lande. På tværs af landegrænser transporteres slagtedyr, avlsdyr og dyr til opfedning i tæt pakkede lastbiler under stærkt kritisable forhold.

Skrevet af:
Thomas Degner

Som reglerne er nu, må grise under 10 kg transporteres i 2 x 9 timer med en times pause imellem, hvor de skal have vand. Større grise må transporteres i op til 24 timer uden pause. Herpå skal de hvile et døgn, før de må transporteres i 24 timer igen.

Kamp om plads i hierarkiet

Håndtering, omlæsning og transportbilens rystelser og bevægelser er meget stressende for grisene. Jo ældre grise er, jo hårdere er det for dem at blive transporteret, men uanset alder og størrelse, egner de sig aldrig til transport. Grise er intelligente og sociale dyr, som bliver stressede af sammenblanding med ukendte dyr på alt for lidt plads.

Ved lange transporter foregår ofte en omlæsning på et samlested før transporten. Hvis grise fra forskellige grupper bliver transporteret sammen, vil de søge at opbygge et nyt hierarki, hver gang de bliver sammenblandet. Ofte opstår slåskampe mellem fremmede dyr og flere får alvorlige skader.

Vand

Det er et krav at dyrene under transport har adgang til vand. Desværre møder vejkontroller ofte transporter hvor reglerne ikke overholdes. Med plads svarende til en indkøbsvogn per gris, er det umuligt for dyrene at komme rundt, med mindre de træder oven på hinanden. Er man endt i en ende uden vand, kan det altså være så godt som umuligt overhoved at få adgang.

Mange grise dehydrerer under transport og specielt om sommeren lider dyrene. Grise har vanskeligt ved at komme af med varmen, da de ikke har svedkirtler. Specielt slagtesvin er følsomme overfor høje temperaturer.

Dødelighed

Dansk landbrug bryster sig over, at have Europas laveste dødelighedsprocent ved transport af grise. Vi mener ikke, at dødelighed er et parameter til måling af velfærd. Fokus bør lægges på de lidelser og forhold som presser, stresser og udmatter transporterede dyr.

Vær med til at stoppe de lange dyretransporter her.