hæk

Beskær hækken i efteråret og styrk biodiversiteten

Det er en misforståelse, at havens hække og buske skal beskæres i foråret, hvor de nye skud springer frem. Vil man styrke biodiversiteten og andet liv i haven, skal man beskære hækken efter løvfald. Biolog giver fire gode grunde til først at finde hækkesaksen frem nu.

Skrevet af:
Anna Dalgaard

Så snart det bliver forår, begynder mange danske haveejere at finde hækkesaksen frem. De nye skud på hækken skal klippes af, så hækken igen står snorlige i løbet af sommeren og helst inden Skt. Hans, skal der skæres dybt i hækken. Men dét er en misforståelse, der skader mere, end den gavner.

”I foråret begynder planten at vokse. Det vil sige, at planten investerer en hel masse kræfter i at lave nye skud af grene og blade, som både fugle og insekter har stor gavn af. Men hvis man skærer det af i løbet af sommeren, så fjerner man i virkeligheden alt det, som den har investeret,” siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Udover skadevirkningerne for planten, har det også konsekvenser for biodiversiteten og dyrelivet at beskære busk eller hæk i foråret:

”Som bekendt begynder fugle at bygge rede i foråret. En busk eller hæk er et attraktivt sted at gemme reden, fordi bladene er så tætte, at fjender ikke opdager den. Men bliver hækken beskåret, kan reden pludselig stå til åbent skue, og så risikerer man at sætte en flok fugleunger i fare,” siger Michael Carlsen.

”Intet forlader min have” -filosofien

En anden god grund til at beskære hække og buske her i efteråret er, at det afskårne materiale kan bruges på kvasbunken som hule for pindsvinet og levested for alskens insekter og andre smådyr – og dermed som spisekammer for havens fugle om vinteren.

”Pindsvin går i vinterhi i oktober-december. De bruger bla. nedfaldne blade til at bygge deres reder med, og de foretrækker at bygge rederne under dække – f.eks. i en kvasbunke. Derfor skal man ikke smide det afskårne og nedfaldne materiale ud, men derimod finde et sted at lægge det i haven,” siger Michael Carlsen.

Det vil sige, at når blade falder ned fra træerne, eller grene og andet kvas bliver beskåret fra hække og buske, skal det ikke forlade haven, men derimod blive i haven til gavn for alle havens dyr. For alt, hvad der er godt for insekterne og biodiversiteten, er også godt for fugle og pindsvin. Og dem er haveejere typisk rigtig glade for at have i haven.

4 fordele ved at klippe hækken i efterår eller tidligt forår

  1. Du styrker biodiversiteten, da insekter lever af de nye skud, som planten udvikler i foråret.
  2. Pindsvinet går i vinterhi under kvasbunken i din have.
  3. Du forstyrrer ikke fuglene, som i forår og sommer bygger rede i buske og hække, og derfor kan være truet af hækkesaksens hærgen.
  4. Du kan bruge tiden i forår og sommer på at nyde haven og dens dyreliv i stedet for at klippe hæk.