Artikel, 3. november 2021

Biodiversitet der kan mærkes

Dyrenes Beskyttelse har tilføjet nye krav om biodiversitet i deres mærke på mælkeprodukter. Siden januar 2021 har mælkeproducenter, som producerer under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" skulle bidrage med øget biodiversitet i deres bedrift.

Image of Pernille Schousboe
Pernille Schousboe,
Kampagnechef
Del artiklen på:
biodiversitet

De 19 tiltag om biodiversitet

 1. Blomster- eller urtestriber langs marken
 2. Urteblanding i græsset
 3. Brak- eller vildtstriber i marken
 4. Bredere bræmmer langs vandløb
 5. Bredere bræmmer langs søer
 6. Insektvold
 7. Barjordsstriber
 8. Fritstående træer på marken
 9. Uberørte vibe- og/eller lærkepletter
 10. Etableret sø og/eller vandhul
 11. Træplantning på folden
 12. Levende hegn eller krat
 13. Sommergræsning med lavt dyretryk
 14. Helårsgræsning med lavt dyretryk
 15. Blomsterbede
 16. Områder med ekstensiv slåning af græs
 17. Insekthoteller
 18. Stenbunker og kvasbunker året rundt
 19. Lad døde, ældre træer og buske stå/ligge

Hos Anne og Mark Hardebol er der både velfærd for køer og insekter. Hos Anne og Mark Hardebol bliver mælken nemlig produceret med et stort fokus på, hvordan dyrene har det, men også på, hvordan de indgår i den omverden, de er en del af.

Anne og Mark Hardebol producerer mælk til Naturmælk og er Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Når man producerer under Dyrenes Beskyttelses mærket, skal man sikre, at pasningen af dyrene lever op til en række krav, som sikrer dyrene en høj dyrevelfærd. Men ikke nok med det; man skal også producere med stor hensyntagen til den omverden, dyrene lever i.

Fra den 1. januar 2021 er der således kommet flere nye krav på listen over, hvad man skal leve op til for at være ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Krav som skal sikre, at mælkeproducenterne også bidrager til mere biodiversitet på deres bedrift.

”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er nemlig mere end blot et pejlemærke for forbrugerne. Det driver også en udvikling, hvor husdyrene får stadig bedre forhold og velfærd og i den forbindelse spiller biodiversiteten en større og større rolle.

19 forskellige tiltag

For at producenter af malkekvæg kan godkendes under mærket kan de vælge mellem forskellige tiltag, som bidrager til at øge biodiversiteten. Listen på 19 forskellige tiltag findes i regelsættet for malkekvæg og indeholder blandt andet blomster-, vildt-, eller brakstriber, urteblandinger i græs, bredere bræmmer langs vandløb og søer, insektvolde, sten- eller kvasbunker, etablering af søer eller vandhuller, træer, levende hegn og krat samt vibe- og lærkepletter på marken.

Anne og Mark har bl.a. etableret fem levende hegn på næsten halvanden kilometer langs markerne. Det er fx vilde kirsebær, æbler og kastanjetræer. De har gjort markerne mindre, men giver samtidig læ til dyrene. De inkluderer på den måde naturen i bedriften i stedet for kun at give den plads nogle enkelte steder.

I Dyrenes Beskyttelse såvel som ude på gårdene under ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ beskæftiger man sig indgående med velfærden for det enkelte dyr. Men man erkender også, at både mennesker og dyr er dybt afhængige af resten af det økosystem, som de er en del af.

Derfor er biodiversitet og velfungerende økosystemer tæt kædet sammen med god dyrevelfærd. Dyrenes Beskyttelse arbejder derfor for at sikre og øge den eksisterende biodiversitet i Danmark.

Kravene er udarbejdet sammen med producenterne af malkekvæg, og Dyrenes Beskyttelse forventer, at der i løbet af det kommende år bliver indført krav om tiltag for biodiversitet under alle typer af produktion under mærket.

Bliv producent under ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”

Gør som mere end 300 andre danske producenter – sæt dyrevelfærd først.

Sådan bliver du producent