Kalve og kalvetransport
Foto: Animal Welfare Foundation

Brutal transport af spæde kalve

Tyrekalve er tilovers i den danske mælkeproduktion. Den problemstilling bliver for mere end 33.000 kalve årligt løst ved en lang, udmattende transport til primært Holland.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

I Holland indgår kalvene i en produktion af såkaldt lyst kalvekød. Kalvene fedes op i golde staldsystemer med begrænset adgang til stråfoder, som ellers er vigtigt for kalvenes trivsel. Kødet er en delikatesse i flere lande i Sydeuropa, men er reelt et udtryk for blodmangel, fordi kalvene ikke får nok jern i foderet. Produktionen er ikke lovlig i Danmark, hvor en så restriktiv fodring er forbudt.

Kalvene er helt ned til 14 dage gamle, og de ender på destinationen, op til 24 timer efter at de har forladt deres stald i Danmark. Transporterne i sig selv er dybt problematiske, og dertil kommer, at kalvene sendes ned til en produktion, hvor de bevidst fejlernæres.

Risiko for sult og tørst

De mere end 33.000 danske spæde kalve risikerer langvarig sult og tørst på transporterne. De får ikke den mælk, som de stadigvæk er helt afhængige af. De drikkeanordninger med vand, der er placeret om bord på lastbilerne, kan kalvene ikke nødvendigvis finde ud af at bruge, og de får ikke den nødvendige individuelle hjælp. Det viser Dyrenes Beskyttelses aktindsigter i transporternes logbøger og videooptagelse af de lange ture.

Ud over at loven ikke bliver overholdt på transporterne, og kalvene risikerer sult og tørst, så er spæde kalve slet ikke egnet til at blive sendt ud på lange transporter i så ung en alder:

– Kalve i to- til fireugersalderen, som er den alder, hvor langt størstedelen af kalvene eksporteres, har endnu ikke udviklet et aktivt immunsystem. De er således meget modtagelige for infektioner, og risikoen for smitte stiger naturligvis ved sammenblanding med kalve fra andre besætninger, siger Ditte Erichsen, master i vurdering af husdyrvelfærd og dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.

Kalve er ikke egnet til lange transporter

Ifølge EU’s transportforordning må ingen dyr transporteres, medmindre de er egnet til den påtænkte transport, og alle dyr skal transporteres, så de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse. Dyrenes Beskyttelse vurderer, at det inden for transportforordningens rammer er muligt at indføre et dansk forbud mod lange transporter af spædekalve.

Dyrenes Beskyttelse arbejder for at få indført følgende sætning i Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport: ”Kalve under otte uger anses ikke for egnet til transporter på mere end otte timer.”

– Der er ingen tvivl om, at de her transporter belaster kalvene. Der bliver jo slet ikke taget hensyn til, at der er tale om sårbare dyr med helt særlige behov. Det kan og skal stoppes, siger Ditte Erichsen.

Bliv klogere og skriv under imod de brutale kalve transporter: dyrenesbeskyttelse.dk/stop-transport-af-kalv

Kræv et forbud

44.065 danskere har sammen med Dyrenes Beskyttelse skrevet under på et brev til fødevareminister Rasmus Prehn, hvori vi kræver et forbud mod de lange transporter ved at få kalvene erklæret uegnede til transport.

Du kan stadig nå at skrive under, inden vi overrækker ministeren brevet og de mange underskrifter.

Glad for at læse artiklen?

... der er mere, hvor den kommer fra. Som medlem af Dyrenes Beskyttelse får du vores magasin leveret lige til postkassen, digitalt eller trykt, du vælger