Til kamp mod illegal handel med kæledyr

Danmark går foran i kampen mod den illegale handel med kæledyr i EU

Sammen med fire andre EU-medlemslande vil Danmark nu de stigende problemer med illegal handel af kæledyr i EU til livs. Der er tale om en international udfordring, hvor dyr smugles på tværs af landegrænser. Problemerne er akutte, og blandt de mest omfangsrige former for organiseret kriminalitet i EU.

Skrevet af:
Britta Riis

Danmark, Sverige, Belgien, Holland og Tyskland går nu forrest i kampen om at stoppe den massive, illegale handel med kæledyr, som foregår i EU. De fem EU-medlemslande har fremsat en deklaration i håbet om at råbe EU-Kommissionen op, og dermed få sat en stopper for den illegale handel.

Deklarationen er fremsat forud for fredagens møde i EU-platformen for dyrevelfærd. I deklarationen pointeres de største udfordringer og bekymringer, som den illegale handel giver anledning til. Derudover foreslår de fem lande i samme ombæring en række løsninger for, hvordan udfordringerne bør håndteres for fremtiden. 

Der findes i øjeblikket ikke tilstrækkelige fælleslove i EU, som kan være med til at komme den ulovlige handel med kæledyr til livs. Der mangler et fælles registreringssystem, og så fungerer hundepas-ordningen ikke. At Danmark er med i spidsen for at finde en løsning og få sat problemet på dagsordenen i EU, vækker begejstring hos Dyrenes Beskyttelse, og direktør, Britta Riis, kalder det er stærkt signal, at de fem lande går sammen for at finde en løsning.

"Der er store problemer med illegal handel på tværs af landene i EU. Markedet er stort, og antallet af hunde og katte, som smugles over grænser er stigende. Problemerne er akutte, og der skal handles på området nu. Det er ikke noget vi blot kan løse i de enkelte lande, og der er derfor behov for en fælles europæisk løsning. Det er vigtigt, at Danmark er med til at gå forrest i kampen mod den illegale handel med kæledyr, og et meget stærkt signal, at flere lande går sammen om en fælles løsning," siger Britta Riis.

Opdrættes under katastrofale forhold

Omfanget af handel med kæledyr i EU er enormt. Alene når det handler om hunde, estimeres det, at der månedligt transporteres 46.000 hunde over de forskellige EU-landes grænser. Det skaber desværre incitament for mere lyssky handel, hvor dyrenes velfærd ikke prioriteres, så længe der er penge at tjene. Ulovlig handel med hunde vurderes ifølge den europæiske dyrevelfærdssammenslutning, Eurogroup for Animals, til at være blandt de mest profitable former for organiseret kriminalitet i Europa, efter handel med våben og narkotika. 

"Dyrene opdrættes under ofte katastrofale forhold. Der findes desværre mennesker, som kun tænker i penge og er ligeglade med dyrenes ve og vel. Vi har også set det herhjemme med de mange voldsomme sager med hvalpefabrikkerne. Når dyrene smugles over landegrænserne er det under helt uacceptable forhold og lange rejsetider, som indebærer store smitterisici, fordi mange af dem ikke vaccineres," siger Britta Riis.

Der er tale om et vigtigt skridt, når landene nu går sammen for at finde en løsning. Håbet er, at deklarationen vil resultere i etableringen af en europæisk ordning, som kan sikre et registreringssystem i EU.

"Der er behov for en løsning nu. Det er positivt, at en fælles løsning nu kommer på dagsordenen. Men der skal handling bag ordene. For mens vi sidder og snakker om det, lever mange hunde under kummerlige forhold," siger Britta Riis.