Blishøne

Danmarks vilde dyreliv er under stort pres

Det vilde dyreliv i Danmark er under massivt pres, og mange arter er i fare for helt at uddø i den danske natur. Der er behov for en biodiversitetslov, der forpligter politikere til at arbejde for en forøgelse af biodiversiteten, hvis udviklingen skal vendes, mener Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Mikkel Dohn

En hugorm på jagt. En enlig sælunge på land. En ællingeflok, der tager springet fra femte sal. For tiden ruller DR’s smukke naturserie Vilde Vidunderlige Danmark henover skærmen på DR1 hver søndag klokken 20.  Serien har til formål at bringe seerne helt tæt på Danmarks vilde natur og præsentere den mangfoldighed af dyreliv, vores land kan præstere. 

Uden for skærmen tegner virkeligheden for den vilde danske natur sig dog langt mere dyster. I begyndelsen af året opdaterede forskere fra Aarhus Universitet den årlige rødliste over truede dyrearter herhjemme, og listen var langt fra opmuntrende læsning.

- Vi har længe vidst det, men med den seneste rødliste blev det endnu en gang bekræftet, at det vilde dyreliv i Danmark er under massivt pres, og mange arter er i fare for helt at uddø i den danske natur. Derudover er flere dyrearter i tilbagegang. Der er røde alarmlamper ud over det hele, når man læser listen igennem, siger biolog og zoolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen.

Presset af byer og landbrug

Den seneste udgave af rødlisten viser blandt andet, at grupper som padder, krybdyr og fugle i den grad er pressede herhjemme. Ifølge Michael Carlsen skyldes det ganske enkelt, at dyrene har mindre og færre levesteder herhjemme.

- Dyrenes levesteder bliver mindre og færre. Det skyldes pres fra by og skovdrift, men især også landbruget. Vi skal give plads til mere natur og ovenikøbet lade den være vild, så der er plads til vores vilde dyr. Det skal ske nu, for at tilbagegangen kan vendes i tide. Det er helt oplagt at starte med de statsejede skov- og landbrug. Ideelt set burde det hele udlægges til urørt natur, siger Michael Carlsen.

Behov for en biodiversitetslov

I det hele taget mener Michael Carlsen, at det er på høje tide at hæve det politiske ambitionsniveau for den danske natur. Der bør blandt andet udarbejdes en bredt politisk funderet biodiversitetslov, der på samme måde som klimaloven, vil være forpligtende for både den nuværende og kommende regeringer.

- Naturen i Danmark er i krise. Derfor er det afgørende, at vi forpligter politikerne til at arbejde for at forøge biodiversiteten. Det gælder både i de statsejede skove, men også i byerne, hvor der er masser af muligheder for at øge den vilde natur og tilgodese biodiversiteten, afslutter Michael Carlsen.

Vores Natur

Organisationerne Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, KFUM Spejderne, og Praktisk Økologi er gået sammen om at skabe ’Vild Natur, Hvor Du Bor’. Følg med på de enkelte organisationers hjemmesider for at se mere og følge med i gode tips og tricks, arrangementer, kurser og events.

Den Danske Rødliste 2019

Gennem de sidste seks år har mere end 20 artseksperter vurderet 12.000 danske plante-, dyre- og svampearters risiko for at uddø i den danske natur ved hjælp af en rødliste