Direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, taler til generalforsamlingen hos World Federation for Animals. Foto: Thomas Degner/Dyrenes Beskyttelse
Direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, taler til generalforsamlingen hos World Federation for Animals. Foto: Thomas Degner/Dyrenes Beskyttelse

Dansk stifter af global dyreværnsorganisation træder af med vigtigt løfte til dyrene

Direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, fratræder som præsident for World Federation for Animals. Organisationen accelererer arbejdet for at få dyrevelfærd anerkendt som en del af FN’s verdensmål.

Skrevet af:
Andreas Roesen

Efter at have stiftet og været præsident for World Federation for Animals siden 2021 har Britta Riis valgt at fratræde ved organisationens første generalforsamling i København, mens hun fortsætter som bestyrelsesmedlem.

På ganske få år er det lykkedes at skabe et globalt fællesskab med 61 organisationer verden over, der samarbejder for at sikre, at det gode liv for dyr bliver tænkt ind i FN’s Verdensmål, når de forventes at skulle genforhandles om få år.

- Vi har vist, at bevægelsen bag dyrebeskyttelse bliver stærkere ved at samarbejde. Vi kan sigte efter større mål, der giver vedvarende, positive ændringer for dyr over hele verden. For at lykkes med det, må vi sørge for, at dyrevelfærd bliver en integreret del af den globale agenda for den bæredygtige udvikling, siger Britta Riis.

World Federation for Animals mener, at dyrs værdi i langt højere grad skal værdsættes og ses som en hjørnesten i arbejdet for en mere bæredygtig verden. I dag har generalforsamlingen vedtaget et løfte om at accelerere indsatsen for, at dyrevelfærd anerkendes som en del af løsningen på de globale kriser, som verden står overfor.

- Det handler blandt andet om biodiversitet, klima, antibiotikaresistens og risikoen for nye globale pandemier. Kriserne hænger sammen. Det er endnu en akut og vægtig grund til give dyr i industrilandbruget og dyr i naturen langt bedre forhold at leve under, siger Britta Riis.

Vi kan sigte efter større mål, der giver vedvarende, positive ændringer for dyr over hele verden.

Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

FN’s generalforsamling har anerkendt, at bedre dyrevelfærd kan bidrage til en bæredygtig udvikling og de 17 Verdensmål, der helt overordnet søger at skabe en bedre verden for alle i 2030. World Federation for Animals vil nu specifikt sætte turbo på lobbyarbejdet i FN’s agenturer og hovedkvarter i New York.

Britta Riis fortsætter som direktør hos Dyrenes Beskyttelse. Ny præsident bliver Chris Sherwood fra den britiske dyreværnsorganisation Royal Society for the Protection of Animals.

  • WFA er en verdensomspændende organisation, der samler 61 organisationer i kampen for bedre dyrevelfærd.
  • WFA er til stede ved klimatopmøderne og andre centrale FN-møder for at sikre, at dyrevelfærd indtænkes i FN-initiativer og målsætninger.
  • Første vigtige milepæl for WFA kom i 2022, hvor den første FN-resolution om dyrevelfærd nogensinde blev vedtaget. Den anerkender sammenhængen mellem dyrevelfærd, klimaforandringer og menneskers helbred.