Svirrefluer på kornblomst

Danskere bekymrede for insekterne

Den 22. marts skal EU-landene afgøre, om der skal indføres totalforbud mod en række insektmidler i landbruget, der udgør en fare for biers liv. En stor del af danskerne er bekymrede for insekternes overlevelse, viser en ny undersøgelse fra Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Michael Carlsen

Biodiversitet

Biodiversitet betyder rigdom af arter. En mangfoldig natur er lig med en høj biodiversitet. Har vi for eksempel mange forskellige dyr, insekter og fisk, så er biodiversiteten højere, end hvis vi har få. 

I morgen skal EU tage stilling til, om der skal indføres totalforbud mod tre slags neonikotinoider - en række insektmidler der bruges i landbruget, og som er til fare for biernes liv.

Mange danskere bekymrer sig generelt om de flyvende insekters overlevelse. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Dyrenes Beskyttelse. 

Insekterne forsvinder

Tidligere har der været en del flere insekter, end der er i dag, viser et tysk studie fra 2017. Det har slået fast at mængden af flyvende insekter er faldet med 75 % de sidste 27 år. Epinion har i sin nye undersøgelse for Dyrenes Beskyttelse spurgt danskerne, om de synes det er bekymrende. Her svarer 71 % af de adspurgte, at de er bekymrede over faldet i mængden af insekter.   

Der er også grund til bekymring hvis man spørger Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse. Insekterne udfylder nemlig en vigtig rolle i naturen.

”Når vi mister så mange insekter, kan det få konsekvenser for andre arter – blandt andre de, der spiser insekterne,” forklarer han. Det kan for eksempel være mange fuglearter.

Men det er ikke kun mængden af insekter, der falder. Mange insektarter er truede, og nogle af dem er også forsvundet helt fra den danske natur. Ifølge Den danske Rødliste er vilde bier en af de artsgrupper, der har oplevet stor tilbagegang. Tre af de danske humlebiarter er ikke længere til at finde i Danmark, og tolv af niogtyve danske humlebiarter er rødlistede, som betyder, at de er sjældne og er i fare for at forsvinde, eller at de allerede er forsvundet. 

"Når dyrearter forsvinder, betyder det, at vi taber biodiversitet," forklarer Michael Carlsen. 

Sommerfugle er også blandt de mest truede artsgrupper. Elleve arter af dagsommerfugle er forsvundet fra den danske natur inden for blot halvtreds år. Det svarer til over ti pct. af det samlede antal danske dagsommerfuglearter.