Insekter i stedet for kød

De intelligente insekter

De store spørgsmål, når det kommer til insekter, er: Er de bevidste? Og oplever de smerte, som pattedyr gør, eller er det rene reflekser? Forskning har endnu ikke givet os et endeligt svar, men det er helt sikkert, at de små dyr er mere avancerede, end de fleste sikkert tror.

Skrevet af:
Katherina Petersen

Dyreværnsloven:

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

I hvert fald tre insekter viser tegn på større bevidsthed, end vi måske tidligere har tillagt dem. Kakerlakker, edderkopper og bier har det til fælles, at de reagerer på og tilpasser sig deres omgivelser og deres sociale miljø.

De sociale kakerlakker

Forsøg har eksempelvis vist, at kakerlakker er yderst sociale dyr. De genkender medlemmer af deres egen familie, og flere generationer lever sammen. Deres samfund har struktur og regler, og de kan træffe kollektive beslutninger. Kakerlakker klarer sig dårligt, hvis de isoleres. Unge kakerlakker vokser langsommere, hvis de er alene, og de får sværere ved at tilslutte sig en gruppe og finde en mage senere i livet.

De kreative edderkopper

Når en edderkop spinder sit første spind, er det som regel næsten perfekt. Det tyder på, at det er en instinktiv handling. Men edderkopper i familien af hjulspindere ændrer også på formen af deres normalt runde spind, hvis forholdene kræver det. Resultatet er asymmetriske spind, der stadig er så perfekte til at fange små flyvende insekter, at det virker sandsynligt, at edderkoppen ved, hvad den gør.

De lærenemme bier

Flere forsøg har gennem tiden vist, at bier har evner, der rækker langt ud over instinktet. Humlebier kan blandt andet lære at trække i en snor eller flytte en bold et bestemt sted hen for at få en belønning. De kan endda lære andre bier at gøre det samme. Om det er bevis for bevidsthed, kan videnskaben ikke sige. Men da bier hverken møder snore eller bolde i naturen, tyder det i det mindste på, at de formår at forholde sig til og løse problemer, der kan opstå i deres verden.